Съдържание Цялата книга на една страница

117. Вярваш ли?

Колко вярват, че Аз ще почета обещанията на Моето слово? Някои ги вярват за другите, но не и за себе си.

Те знаят, че Аз съм всемогъщ, всесилен, и следователно нищо не е невъзможно за Мен. Но очакват ли да извърша невъзможното в собствената им опитност? Аз им казвам, че могат да Ме молят за всичко в името на Исус, но вярват ли Ми те? Вярват ли, че Аз ще бъда верен на такива думи? Или си въобразяват, че това са празни обещания, странен духовен език, който носи малка или никаква връзка с реалността?

Някои се оплакват, че когато се молят с това, което те си въобразяват, че е вяра, пак не получават отговорите, от които се нуждаят. Те поставят под въпрос Моята честност и истинност!

Истина е, че Аз избирам да работя по различни начини от тези, които те желаят. Повечето от Моите деца обичат мигновени отговори; те не обичат да бъдат оставяни да чакат. Те щракват своите молитвени пръсти и очакват да дойда бягайки, но реагират ли те така когато Аз им говоря? Те искат да бъда верен без те самите да бъдат верни.

Аз винаги отговарям на молитвите на моите деца с мъдрост. Аз никога не правя грешки, нито се провалям. Мнозина се хвърлят в треска от активност, чудейки се защо не им давам отговорите, от които се нуждаят. Те не са нито търпеливи, нито постоянстват във вяра. Аз ще отговоря, но по Моя начин, не по техните.

Аз съм винаги верен, но Аз идвам за повече критицизъм за това, което те наричат ‘не отговорена молитва.’ Няма такова нещо. Аз никога не игнорирам молитвите на моите деца. Аз не затварям Моите божествени уши за техните сърца, или Моите очи за техните нужди. Аз слушам внимателно и винаги върша това, което те вярват, че ще извърша, точно както съм обещал.

Забележи, че Аз слушам техните сърца. Мнозина се молят със добре звучащи думи, но не вярват на собствените си молитви. Очакват ли да отговоря на техните думи или на техните сърца? Аз съм обещал да отговарям на това, което те вярват в техните сърца и Аз съм верен да правя това.

следваща глава 118. Истинска вярност