Съдържание Цялата книга на една страница

113. Храни се с истината

Времето, което прекарваш изучавайки Моето слово е толкова скъпоценно и важно, защото тогава ти изграждаш своето взаимоотношение с истината. Истината те насърчава, нали, дете мое? Аз искам да се настаня в твоето сърце.

следваща глава 114. Разходката