Съдържание Цялата книга на една страница

110. Не съди Моето Слово

Кой ще постави себе си над Мен за да Ме съди? Кой дръзва да съди думите на Моя Син, или да дискредитира това, което е написано под вдъхновението на Моя Дух? Може ли това да бъде защото някои ценят своите мнения повече от Моето слово? Каква гордост! Каква арогантност!

Какво трябва да направя с такива хора? Те осъждат себе си чрез това, което вярват. Ако ценят собствените си мнения и идеи, тогава само техните мнения и идеи работят за тях. Но ако те ценят истината, истината ще работи за тях; и Аз съм тази истина.

Скъпо мое дете, слушай истините, които Моят Дух на истината ти внушава. Не ги отблъсквай. Моята истина е отговорът за всяка нужда. Тя те освобождава!