Съдържание Цялата книга на една страница

101. Синът и Аз Сме едно

ТЕЗИ, КОИТО ВЯРВАТ В ИСУС ВЯРВАТ В МЕН.

ТЕЗИ, КОИТО НЕ ВЯРВАТ В ИСУС НЕ ВЯРВАТ В МЕН.

ТЕЗИ, КОИТО ОБИЧАТ ИСУС ОБИЧАТ МЕН.

ТЕЗИ, КОИТО МРАЗЯТ ИСУС МРАЗЯТ МЕН.

ТЕЗИ, КОИТО СЕ ПОКОРЯВАТ НА ИСУС СЕ ПОКОРЯВАТ НА МЕН.

ТЕЗИ, КОИТО НЕ СЕ ПОКОРЯВАТ НА ИСУС НЕ СЕ ПОКОРЯВАТ НА МЕН.

АЗ И ИСУС СМЕ ЕДНО.

следваща глава 102. Съдене на другите