Съдържание Цялата книга на една страница

ВЪВЕДЕНИЕ

Това се изля в история след история, свидетелство след свидетелство за драматични обрати в живота на хора, попаднали в различни ситуации. Да споменем някои от тях – имаше изцеление от физическа немощ, примирение във взаимоотношения и неочаквани успехи в бизнеса. Изгубени и дългоочаквани надежди, изоставени мечти и прекратени молитви, на които трудно може да се отговори, сега са посрещнати, реализирани и отговорени. Тези хора не само са чували за силата на благословението – те са го практикували. Бил съм свидетел от първа ръка за много промени в живота на моето семейство и в живота на мои приятели като директен резултат от изучаването на силата на Бог в благославянето. Това не е теория. Видял съм, че работи, и съм инвестирал в него. Сега повече от всякога аз съм убеден в истината, че Бог желае да благославя хората, и дори повече от това – Той желае ние да благославяме хората.

Срещата с Томас беше един от тези редки случаи, нали знаете, когато Святият Дух ви сблъсква с нещо голямо. Томас е голям мъж, но това, което щеше да се случи в идните седмици, беше по-голямо и от двама ни.

Аз бях на път към храма, обичайното ми място за молитва, когато забелязах един човек да слиза от автомобила си и да се отправя към главния вход. Този вход беше затворен по това време на деня. Служителят от информацията ми каза: „Върви да се молиш, а аз ще се погрижа за него“. Когато влязох в молитвената стая, аз усетих дръпването на Святия Дух в сърцето си. Впечатлението, което получих, беше, че този човек е изпратен от Святия Дух, за да се срещне с мен. Аз го поздравих  и той ми каза, че е дошъл, за да ми продаде някаква земя до църквата. Това беше земя, от която ние определено се нуждаехме. Отговорих, като казах, че няма да влезем в дълг, за да купим земя точно сега.

Той отговори: „Аз ще ви улесня с плащането“.

След това той подхвана напълно нова тема. Каза ми, че някога е бил пастир, но бил помолен да напусне църквата заради факта, че бил станал милионер чрез петролния бизнес. Те искали пастир на щат, който да няма други интереси. Гневът му  се показа, когато ми разказа, че голямата му дъщеря се отдалечила от него за доста време. Тя се преместила и парите му още веднъж били причина за отчуждение . След това Томас ми разказа за своя млад партньор, когото той бил обучил и му бил дал пълно партньорство. Младият партньор се опитал да го измами зад гърба му с други клиенти и да сложи ръка на бизнеса. Но и това не било достатъчно – той ми разказа за един човек, който се опитал да разруши брака му преди години.

В началото бях изненадан, че този напълно непознат човек разкрива историята на живота си пред мен. Не ми беше нужно голямо проникновение, за да забележа малкия пламък на гняв, появяващ се на лицето му. Казах: „Томас, ти не правиш нищо друго, освен да проклинаш семейството си и бизнеса си“.

Той беше малко изненадан и отговори: „Аз съм ходил на библейско училище и знам какво е проклинането, но аз не проклинам“.

Аз се усмихнах при това неразбиране на думата „проклинане“. Казах му: „Аз не говоря за проклинането като за думата  ругаене; имам предвид думата  богохулстване“.

В края на нашия разговор отидох в нашата книжарница и му дадох две Си Ди-та за силата на благославянето. Той се съгласи да ги чуе. Аз си мислех, че това беше краят на нашата малка среща. В рамките на 24 часа той ми се обади и ми каза: „Проповеднико, това работи. Наистина работи“.

Помолих го да обясни. Той каза: „Аз сложих едното Си Ди в уредбата  на път за работа“. Той продължи, казвайки: „Започнах да практикувам това нещо с благославянето и на следващата вечер дъщеря ми се обади, като искаше да се прибере у дома“. Тя споделила един сън, който имала, и в съня един глас й казал: „Обади се на баща си, покай се пред него и се върни вкъщи“.

Той беше толкова изненадан от бързите резултати, че реши да направи същото за своя бизнес партньор. И ето, след  няколко дни младият човек дошъл в офиса на Томас и го помолил за прошка за своето неблагодарно отношение, като признал заговора. Той виждал своевременни промени, свързани със спиране на проклинането и започване на благославянето.

Истинският тест бил труден. „Как мога да благославям човека, който се опита да разруши дома ми?“ Той знаел, че е Божията воля да го благославя, понеже Исус е умрял за всеки грях завинаги. Той започнал малко колебливо, но скоро уловил сърцето на Господ. Той разказа как започнал да усеща окаяността на човека, който би направил такова нещо, и не след дълго у него дошло състрадание. Дори каза: „Ако можех да намеря човека, вместо да искам да го убия, аз бих му дал дарение, за да му покажа моята прошка“.

През следващите няколко месеца Томас щеше да се обади и да даде други известия за благоразположението на Господ. Крайното благословение дойде по-късно. Томас ми се обади малко развълнуван и малко озадачен. Той каза: „Кери, помниш ли деня, когато дойдох да се срещна с теб и се опитах да ти продам една земя до църквата?“

Отговорих: „Разбира се. Помня го като вчера“.

Той каза: „Е, аз бях събуден посред нощ, борейки се с Бог за земята. Той ми каза, че трябва да дам земята на вашата църква, и трябва да го направя бързо“. Уау! Ние минахме през целия период от това да видим тази невероятна история, където Томас беше благословен, а сега той ни благослови със земята, от която се нуждаехме, за да построим Центъра за уединение, който бяхме планирали от много години.

В страниците на тази книга ще откриете различни аспекти на благославянето. Повечето от нас мислят за благославянето в сферата на материализма. Но то е повече от това. То е свързано с живот на благославяне, който причинява промени в сърцата на тези, които благославяме, както и в нашите. Благославянето, за което говоря, е повече свързано с пророческото деклариране. Благославянето, когато се разбира от гледната точка на Създателя на Вселената, е творческо и възстановяващо. Ние можем да видим ясно от Писанията, че нашият Небесен Баща е изкупителен Бог, Който се наслаждава   да подрежда нещата в божествен ред. Като се учим как да благославяме, ние можем да участваме в този изкупителен процес. Вярващите по всяко време са откривали силата на благославянето. Те може да не са го произнасяли по същия начин, но са виждали силата му. Въпреки че начинът на живот на благославяне може да бъде противоположен на човешката природа, той до голяма степен е в съгласие с божествената природа на Бог.

Тази книга е предназначена да бъде практична. Читателите ще могат да променят виждането си за самия живот и как виждат другите. „Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни“ (Йоан 8:32). Реалността на този стих е, че единствената истина, която ще ни направи свободни, не е истината, която чуваме, а истината, която прилагаме. Предметът на Истината ще бъде стратегическа част на тази книга.

Истината в Писанието е различна от това, което повечето ще нарекат истина. Средностатистичният човек вероятно ще определи истината като вярна информация. Библейската дефиниция има повече връзка с реалността от Божия гледна точка. Исус описа Себе Си като Пътя, Истината и Живота. Можем да заключим, че Истината е наблюдение от гледната точка на Христос.

Когато 12-те съгледвачи влязоха в ханаанската земя, за да донесат известие за Обещаната земя, те се върнаха с различни гледни точки за това, което бяха видели. Те докладваха на Мойсей, че земята беше точно такава, каквато Бог беше обещал. Имаше къщи, които те не трябваше да строят, лозя, които не трябваше да садят, и кладенци, които не трябваше да копаят. Десет от съгледвачите докладваха, че Енаковите синове бяха там, а те бяха гиганти. Десетте говореха за себе си като скакалци в сравнение с тези гиганти. Другите двама съгледвачи, Исус Навин и Халев, докладваха същото нещо за земята, с изключение на това, че те я бяха видели през Истината, която Бог беше казал, докато другите заявиха това, което те видяха чрез самите факти.

Фактите бяха това, което изглеждаше в естественото, но Истината е начинът, по който нещата изглеждат през Божиите очи. Една от принципните точки на тази книга е контрастът между факти и истина. Нещо може да изглежда реално, но не е задължително  да е истинско. Бог каза на израилтяните, че земята беше тяхна. Тези, които видяха земята през истината, накрая можаха да я наследят. Десетте, които видяха Божието обещание през обстоятелствените факти, просто умряха, без някога да влязат в своята почивка на наследството. Благославянето понякога ще изглежда фактически невъзможно, но чрез истината благославянето ще наследи замисленото от Бог благоразположение.

Докато четете страниците на тази книга, надеждата ми е да видите важността   децата да получават благословение от своите бащи. Съдбата, в много случаи, е директно свързана с обкръжението – без значение дали е на благославяне, или на проклинане.

Молитвата ми е, докато четете тази книга, Святият Дух да ви даде разбиране за  дадената ви от Бог способност да благославяте и да ви упълномощи да живеете тази истина във всяка област на живота ви.