Семейството в светлината на Библията

Може да подарите тази книга на себе си
или приятел - поръчайте от тук »
Също така при нас може да поръчате и Библии и книги на издателство "Нов Човек".
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА Формат 60Х90/16. Обем 7,50 п. Ь. Отпечатана м. февруари 1994 г. ДФ "Лбагар" - В. Търново Превела Добринка Нейчева НАПРЕД КЪМ КНИГАТА