Глава 3 – …ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ИЗМАМИ

(Матей 13:18-21)

„Вие, прочее, чуйте какво значи притчата за сеяча.

При всекиго, който чуе словото на царството и не го разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му; той е край пътя.

А посеяното на канаристите места е оня, който чуе словото, и веднага с радост го приема;

корен обаче няма в себе си, но е привременен, и когато настане напаст или гонение поради словото, на часа се съблазнява.“

 

В 4 глава стих 15, евангелист Марк добавя следните думи на Исус: „…Сатана веднага дохожда и грабва посеяното в тях слово.“ Веднъж посято в човешкото сърце, Словото става желан обект за крадеца Сатана (стих 15). И в двата случая се казва, че дяволът е този, който идва и грабва онова, което е било посято.

 

Властта на вярващия

 

Както вече определихме, ясно е защо Сатана идва и се опитва да открадне Словото: защото Словото прави човека, който го приеме, опасен за Сатана. Божието Слово във вашите сърца ви прави опасни за противника. Без него, вие не представлявате никаква заплаха за дявола. Но в момента, когато приемете Словото на Бога в сърцата си, вие ставате заплаха за Сатана. Той вече не е в състояние да ви победи.

Дълго време хората са се страхували от дявола, а в действителност, той би трябвало да се страхува от нас. Ние имаме власт над него. Исус го ограби по отношение на властта и силата, когато беше в най-долните места на земята. Библията казва, че Исус ограби началствата и властите и ги изведе на показ, явно, възтържествувайки над тях (Колосяни 2:15). Взе ключовете на смъртта, ада и на гроба (Откровение 1:18). Той обезоръжи дявола и сведе властта му до нула.

Исус Христос парализира сатанинските смъртни сили. Когато възкръсна от мъртвите, Той каза на учениците Си: „Даде ми се всяка власт на небето и на земята“ (Матей 28:18), след което им заръча:

„Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Изгонвайте бесове… Полагайте ръце на болни и те ще оздравяват…“ (Марк 16:15-18)

И така, кой има властта на земята? Ние! Ние сме тези, които имат силата. От нас се страхува дяволът. Не ние се страхуваме от него, но той от нас.

Не искам обаче да ме разбирате неправилно. Сатана е сериозен опонент. Той е ловък, но главното му оръжие е лъжата и измамата. Единственият начин, чрез който може да ви повали, е да ви лъже, като омаловажава Словото. Неговата надежда е да ви накара да се откажете да използвате властта си, да се откажете от силата, която имате в Христос, да се откажете от радостта си. Ако може да ви измами в това, вие сте победени. Лъжата е най-мощното му оръжие!

Исус каза, че когато Словото е посято в човешкото сърце, дяволът веднага се опитва да го ограби. Ние знаем, че Божието Слово е Божията сила. В Посланието към римляните, 1:16, апостол Павел казва:

„Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.“

За мен е изненадващо, че много християни още се молят за сила, когато тя се намира в тях през цялото време. Словото Божие е силата на Бога за спасение.

Мога да ви уверя, че като книга, Библията е безжизнена, но в момента, когато я отворите и започнете да съхранявате в думите й във вашия дух, тя става Слово на вяра, на сила, здраве и живот. Тя оживява! Тя е препълнена със сила, живот и Божие помазание. Тя ви прави абсолютно непобедими. Когато имате това чудно Слово в сърцата си и го освобождавате чрез устата си, вие ставате най-висока степен на опасност за противника. Сатана знае, че изпълнен със Словото, вярващият става за него враг номер едно!

Някой може да запита: „Добре, ако наистина съм така силен, защо тогава дяволът продължава да ме наранява?“

Има само един отговор на този въпрос: Лъжата! Той ви е излъгал. Ако в действителност ви наранява, причината е, че сте му позволили това, като сте повярвали на лъжите му. Вие имате властта на тази земя, а не дяволът. Вие имате силата. Обаче не сте се възползвали от привилегиите, като Божии деца.

 

И вашата радост да стане пълна

 

(Йоан 15:1-11)

„Аз съм истинската лоза и Отец ми е земеделецът.

Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод очистя я, за да дава повече плод.

Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в Мене и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие, не можете, ако не пребъдете в Мене.

Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава много плод, защото отделени от Мене не можете да сторите нищо.

Ако някой не пребъдва в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва, и събират ги та ги хвърлят в огъня и те изгарят.

Ако пребъдете в Мене и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.

В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод, и така ще бъдете Мои ученици.

Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.

Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов.

Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна.“

 

Забележете, в стих 11 Исус казва:

Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. “

Какви неща говори Той за нас? Дава ни откровения, като казва, че не върши нищо друго, освен каквото види от Своя Отец и каквото чуе от Него. Очевидно това, което Исус споделя с нас, е нещо, което Бог Му е открил; нещо, с което Бог Го е вдъхновил. С други думи, това, което Исус ни споделя, са думите на Бога.

Той заявява, че всичко това е с цел Неговата радост да бъде в нас и нашата радост да бъде пълна. Човек, който приеме Божието Слово, непременно ще има в себе си радост – пълна радост, съвършена радост – защото това Слово произвежда радостта. То е благовестие, съдържа добри новини.

Твърдението, че Бог обича бедността и иска всички да бъдат бедни, не е никак добра вест за бедните хора. Това не е истинското благовестие; то е чиста лъжа. Бог счита бедността за проклятие, а според Галатяни 3:13, Христос ни изкупи от проклятието на закона.

Исус изговори Божието Слово към хората, за да им донесе добри вести, а не лоши. Той изговори това, за да приемем Неговата радост и тя да бъде изобилна. В нашите сърца Божието Слово произвежда радост – пълнота от радост. Запомнете, че в Неемия 8:10 се казва:

„Да се радвате, в Господа, е Вашата сила.“

Божието Слово произвежда тази радост, а радостта произвежда силата.

И така, Сатана идва и се опитва да ограби Словото от сърцата ви. Ако успее да направи това, той фактически открадва радостта ви, защото тя е резултат от онова, което Бог е изговорил. Както видяхме, радостта в Господа е вашата сила и вие отслабвате в момента, когато изгубите радостта си. Ставате съвсем безпомощни, неспособни за победи. Поставяте отворена врата за сатанинските атаки.

Но запомнете какво казва Исус в Йоан 16:22:

„И вие прочее, сега сте на скръб; но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да Ви отнеме. “

Виждаме, че нито човек, нито Сатана може да отнеме радостта ви. Той няма законното право да стори това, освен ако вие му дадете това право.

Сатана не е в състояние да ограби радостта ви, ако не му позволите това. Единственият начин, за да отнеме нещо от вас е да ви измами, и самите вие да му го предадете. Например, той ще се опита да постави симптоми на някаква болест в телата ви, като ви излъже, че здравето не е за вас. Ако му се поддадете, той не само ще ограби Словото от сърцата ви, но ще открадне радостта ви и вие ще загубите изцелението си.

Но в никакъв случай не може да ви разболее, ако лично вие не му позволите това. Следователно, всичко се свежда до съзнателния акт на вашата воля. Само с ваше разрешение той може да ви обезкуражи, да ви излъже и да ограби Словото. Сатана не може да отнеме радостта ви, ако доброволно не му позволите. Ако редовно и задълбочено изучавате Библията, непременно ще откриете, че Бог е промислил за вас зелена улица – да живеете победоносно. Ако с вас не е така, грешката е ваша. Не трябва да обвинявате никого, освен себе си.

 

Великият измамник

 

(Откровение 12:7-9)

„И стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели.

Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.

И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дяволи Сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.“

 

Дяволът, наречен още Сатана – старовременната змия – е измамникът на целия свят. Единственото му оръжие е лъжата. Той лъже. Не е създател, а рушител. Никога не е създал нещо, макар дребно, нито е пожелал да стори това. Той не може да твори; но може да покварява Божието творение. Преди всичко е покварил Божието помазание над себе си. Превърнал го е в нечестие.

Когато е бил Луцифер (Син на зората), какъвто Бог го е създал, Библията ни казва, че е бил съвършен във всичките си пътища и изпълнен с мъдрост, блясък и красота. Биле помазан за херувим. Но Библията продължава, като казва, че се е намерило нечестие в него (Езекиил 28:12-15).

Сатана е един подражател. Каквото има у Бога, има го и у него, но с противоположно съдържание.

Словото на Бога дава живот; словото на Сатана донася смърт. Словото на Бога произвежда здраве; сатанинското слово – болест. Божието Слово носи успех; сатанинското – бедност.

Божието Слово, посято в сърцето на човека, произвежда радост, мир, изобилие и здраве; сатанинското слово обаче, посято в сърцето на човека, носи смърт, мизерия, тревоги, недоимък и болест.

Сатана е откраднал от живота на човека стотици години, като го е докарал до самоунищожение и до продължителност на живота, по-малка дори и от седемдесет години. Причината за това са думите от сатанинската уста. Не сте ли се учудвали защо старозаветните хора са живеели стотици години? Те не са знаели как да умрат. Не са били научени да умират. Разбира се, Бог каза на Адам, че ако не слуша думите Му, ще умре. Но Адам дори не е знаел какво нещо е смъртта.

Бог създаде Адам да бъде вечно същество. Неговото намерение беше Адам да живее вечно. Беше го създал по Свой образ и подобие, безсмъртен. Но го предупреди, че ако вземе от плода на дървото за познаване доброто и злото, непременно ще умре.

Бог предупреди, че преди всяка друга смърт, първо ще настъпи духовната. вижте, първоначално Адам беше духовно жив. След като се поддаде на висшата измама срещу Бога, той беше „новороден“, но коренно противоположно на нас.

Ние сме се родили на този свят духовно мъртви. Когато направихме Исус наш Господ, бяхме родени от смърт към живот. Адам беше жив духовно. Когато измени на Бога, той стана участник в друг вид раждане и смъртта заживя в сърцето му. Той стана духовно мъртъв. В същия миг Сатана стана баща – само че незаконен – на цялото човечество. Адам умря духовно, и вследствие на тази смърт, той умря и физически. Грехът убива, понеже неговата заплата е смърт (Римляни 6:23).

През вековете Сатана е усъвършенствал методите си. Той може да убие сега човек за много по-кратко време, отколкото е било необходимо да направи това с първия човек.

 

 

 

 

„Хванат с думите на устата си“

 

Печален факт е, че почти половината от християните нямат представа, че собствените им думи ги убиват. Вижте какво приемаме за „истина“ много пъти:

„Аз съм хванал грип.“ (Вие не трябва да го имате, но сте го хванали.)

„Аз съм изплашен (уморен, премръзнал) до смърт.“ (Ако продължавате да говорите така, това наистина може да се случи.)

„Тази инфлация ме убива.“ (Вие казвате това, братя!)

Сатана е измамник, и то изкусен, инжектира смърт в нашия речник, така че дори съвсем несъзнателно, ние я назоваваме. Някои се ядосват като им кажете, че те са хванати с думите на устата си. Соломон казва:

„Смърт и живот има в силата на езика…“ (Притчи 18:21)

Много хора често употребяват думата „смърт“ , за да бъдат no-убедителни: „Аз ще умра, ако не отида…Изплашен съм до смърт. Тези деца ще ме уморят.“ Знаете ли какво се случва, когато употребявате думи като тези? Знаете ли какво прави Сатана с подобно свидетелство? Той има по едно малко дяволче, предназначено специално за всеки от вас като секретар-записвач. Това малко дяволче ви следва навсякъде и записва всяка ваша дума. Всякога, когато употребявате думи, напоени със смърт, страх, болест, бедност, недомъки лишение, те се записват срещу вас.

Исус каза, че чрез думите си човек ще се оправдае и чрез думите си ще се осъди (Матей 12:37). Той каза също, че ще даваме отчет за всяка празна дума (стих 36). Празната дума, това е непродуктивна дума. В действителност, тези негативни думи, които изговаряме, са противоположно продуктивни; те произвеждат противното на това, което Бог желае за нашия живот.

Всякога, когато казвате: „Това нещо ме гъделичка до смърт“, малкото дяволче записва: „Гъделичкан, той или тя, до смърт“. По-късно може да кажете: „Аз ще умра, ако не отида на това събрание“. Малкото дяволче записва: „Умира, ако не отиде“. Няколко дни по-късно, вие споделяте: „Една кола връхлетя точно върху мен и ме изплаши до смърт“. И така, в книгата на дяволчето е записано: „Изплашен до смърт“. Това малко дяволче държи този списък и когато има най-добра възможност (когато най-малко очаквате и дори не бихте и помислили за това, че думите ви имат нещо общо със ситуацията, в която се намирате), то ще ви върже с вашите думи.

Библията казва: „Отмахни от себе си опърничави уста, и отдалечи от себе си развратени устни“ (Притчи 4:24). Знаете ли какво представляват „опърничавите уста“? Това са уста, които говорят думи на неподчинение. Много хора смятат, че „развратени устни“ са само тези, които говорят клетви и цинични думи. Но под това понятие Библията има предвид устни, които говорят думи, противни на „Така казва Господ“.

Сатана е развратеният и той се опитва да разврати Словото на Бога, което е Слово на живот. Сатанинският план е да инжектира смърт чрез определени думи и да ни убеди да ги употребяваме винаги, за да сме по изразителни. Ако продължаваме да правим така, има опасност да разрушим собствения си живот чрез думите, които излизат от нашите уста.

Яков казва, че езикът е голямо зло, пълен със смъртоносна отрова и запалва целия кръг на живота на (Яков 3:6). С други думи, езикът е избор на много от нашите проблеми. В стих 2 се казва, че всеки човек, който обуздава езика си, обуздава цялото си тяло. Проблемите, които имаме в телата си, могат да се свържат директно с това, което изговаряме с устата си.

Нека да ви кажа нещо добро. Искате ли да неутрализирате негативните неща, които сте изговорили? Тогава направете сега с мен следната изповед, която ще заличи всичко, което дяволът е събрал като аргумент срещу Вас. Направете това гласно:

 

„Небесни Татко, прости ми всяка негативна дума, изречена от мен, която е предизвикала зли неща в живота ми.

В името на Исус, аз няма да бъда подмамен от тези неща,

които са излезли от устата ми. Отказвам да изговарям изрази с покварен и извратен смисъл. В името на Исус и чрез Словото на Бога, аз се отричам от всяко негативно нещо и от всяка порочна мисъл, която съм изрекъл.

Благодаря Ти, Отче, че всяка отрицателна дума, която съм казал е заличена от този момент, чрез силата на Твоето Слово.

Никога вече няма да казвам, че съм изплашен до смърт, защото страхът идва от неприятеля, но аз не му принадлежа. Аз съм вярващ, пълен с вяра и живот. Не се страхувам от нищо, понеже Ти си на моя страна. Какво може да ми стори човек? Ако Ти си с мен, кой ще бъде против мен?

Сатана, в името на Исус, ти вече не ще използваш срещу мен никоя казана дума, защото съм се отрекъл от всичко и съм напълно чист.

Благодаря Ти, Господи, всичко е свършено. Отсега нататък аз няма да изговарям сатанинските лъжи, а ще говоря за Твоите истини, за Твоето Слово и ще живея един изобилен, победоносен живот, който си промислил за мен чрез Исус Христос, моя Господ.

В Неговото име, благодаря Ти, Отче! Амин.“

 

Говори Словото

 

Сатана е покварител и измамник. Той много обича да ни мами и да ограбва от нас Словото и радостта. Ако успее, тогава нямаме основа, върху която да застанем. Опасно е да влезем във война с неприятеля, когато сме обезкуражени и сме изгубили радостта си.

Но когато застанем здраво укрепени на нозете си, с тела, покрити изцяло с Божието всеоръжие, с меча на Духа, който е Словото на Бога, излизащо от устата ни, тогава ще бъдем победители при всички обстоятелства в живота.

Дори всичко около нас да изглежда пропаднало и целият ад да е като изригнал вулкан, войната не е загубена, щом имаме радостта на Господа в сърцата си. Ако имаме тази радост и продължаваме да изговаряме Словото, ние имаме още една възможност да спечелим.

Всеки, който е решил да живее чрез Божието Слово, е бил изкушаван към падение. Вие също! Ще бъдете изкушавани да се откажете от всичко. Понякога ще чувствате, като че ли целият свят и половината християни са срещу вас. Ще идват моменти в живота ви, когато ще ви се струва, че няма да издържите дълго.

Апостол Павел казва, че щитът на вярата може да угаси всяка огнена стрела на нечестивия (Ефесяни 6:16). Аз също съм чувствал, като че ли моят щит е пълен със стрели, които не съм в състояние да издържа. (Този стар щит става много тежък, когато е пълен със стрели.)

Често пъти натискът върху мен е толкова силен, че шлемът ми е готов да се смъкне, бронята също, подметките на обувките на благовестието са съвсем гладки и започват да се пързалят. Коланът на истината около кръста ми не издържа и започва да се пука. Мечът на Духа е толкова изхабен, че отказва да реже. Може би и вие сте били в подобна ситуация?

Когато започвате за първи път, вие препасвате това всеоръжие и меча, заставате смело като лъва от Юдовото племе, и от устата ви излизат следните позитивни думи: „В името на Исус, аз съм изцелен в Неговите рани!“ Но след около седмица щитът започва да натежава и мечът да се изтъпява. Тогава вашата изповед от: „Аз съм изцелен!“, се променя в: „О, надявам се да бъда изцелен“.

Вие може да противостоите на сатанинските стрели дотогава, докато през ума ви мине следната мисъл: „Скъпи Боже, ако той хвърли още една стрела, не мисля, че мога да устоя.“ Тогава изведнъж чувате, че нещо фучи като копие. Той е запазил най-ефикасното си оръжие и го е отправил директно срещу вас, в най-критичния момент, когато сте най-слаби. И вие си мислите: „О, Господи, това копие не само ще събори щита ми, но ще пробие бронята и жестоко ще ме нарани! Точно така ще стане!“

Чувате го да идва по-близо и по-близо. Точно когато си мислите, че всичко е загубено, Светият Дух започва да ви насърчава: „Радвайте се! Дяволът е точно там, където Вие искате!“

„Ние го искаме?“

„Вдигнете главите си и се радвайте. Дяволът бяга подплашен.“

„Той бяга?“

„Изправете се, вие сте победители!“

„Ние?“

„Да, вие!“

Господ ми каза една тайна за дявола и аз ще я споделя с вас. (Сатана не обича да ме слуша като я разказвам, но както и да е.) Веднъж и аз бях попаднал в подобна ситуация и си мислех: „Ако само още една стрела ме улучи, готов съм да падна.“ Тогава чух една да идва към мен. Можех да видя обстоятелствата, придружаващи тази стрела, и те ми изглеждаха като чудовище. Бях сигурен, че с мен вече е свършено.

Но тогава Господ ми каза: „Синко, вдигни ръцете си и започни да се радваш, понеже дяволът е точно там, където ти искаш да бъде. Той тича изплашен. Ти си победителят; ето, той вече се намира на тясно; не се отказвай. Синко, не разбираш ли, че когато си под най-ужасния натиск и се опреш на Моето Слово, това е добър признак, че дяволът вече е изстрелял последния си и най-добър патрон? Ако той не те е улучил, това означава край на преследването!“

Когато чух тази добра вест, аз казах: „Дяволе, аз те поставих там, където искам!“

Нужно е да разберете, че единственият начин, по който Сатана може да ви победи, е като ви измами и ви попречи да стоите твърдо върху Божието Слово. Ако обаче не приемате лъжите му, ако продължавате да стоите твърдо и да изговаряте

думи от Словото с вяра и сила, той няма никакъв шанс за победа; вие сте победители над него. Говорете Словото!

 

Връзване на измамника

 

(Откровение 20:1-3)

„И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.

Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за хиляда години, и като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хиляда години, след което той трябва да бъде пуснат зa малко време.“

 

Искам да разберете, че щом като Сатана е вързан, той не би могъл повече да мами. По естество той е измамник. Неговото най-мощно оръжие е измамата. Обаче, щом като бъде вързан, той не може повече да лъже и мами.

Забележете стихове 7 и 8 от същата глава:

„И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите…“

Когато дяволът е вързан, той не може да мами. Но когато е пуснат на свобода, може.

Ето защо, аз имам добри вести за вас!

Не чакайте хилядогодишното царство, когато той ще бъде вързан. Вие можете да направите това още сега! Исус каза, че каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата (Матей 16:19). Ако вържете Сатана, той не може повече да ви лъже.

Сега нека разгледаме един пример на измама. Има хора, които са предали доброволно своите пари и ценности на някого, който е дошъл зад тях и е опрял показалец в гърба им. Бедните хорица са били измамени, защото помислили, че това е пистолет. Бях чел в статия как една банка предала 500 000 долара на един хлапак, който им показал през джоба на сакото си „револвер“. По-късно разбрали, че това не било никакъв револвер, а просто ръката му.

Виждате ли колко безпомощни са хората, когато бъдат измамени? Точно така действат и дяволските лъжи. Сатана не е нищо друго, освен един страхливец.

Вие може да кажете: „Но, братко мой, Библията казва, че той рикае като лъв и търси кого да погълне.“ Тя не казва, че той е лъв, а казва „като лъв“ (1 Петрово 5:8). Той не е никакъв лъв; само се опитва да изглежда такъв! Ако го погледнете отблизо, ще видите, че няма никакви зъби. Исус му ги изби там, долу, когато беше под земята – в ада. Всичко, което може да направи е да се върти наоколо и да реве. Ако се уплашите от неговия рев, той ви е улучил. Били ли сте някога ухапвани от куче, което няма зъби?

Обичам думите на Чарлс Капс, който казва: „На дявола не са му нужни зъби за онези християни, които са изплашени от него. Те са така изплашени от неговите заплахи, че той може да ги схруска и без зъби!“

Дяволът не е лъв; може само да реве и да се опитва да ви изплаши, за да му се предадете. В Притчи 28:1, Библията казва следното:

„Нечестивите бягат без да ги гони някой, а праведните са смели като млад лъв.“

Когато Сатана започне да реве срещу вас, обърнете се към него и му отговорете със същото. Той ще побегне като пребито куче, защото вие имате власт над него. Вие сте сънаследници с Лъва от Юдовото племе. Сатана не е лъв – вие сте заедно с Лъва!

 

Три вида лъжи

 

Искам да ви кажа нещо по отношение на лъжата. Тя идва в три основни форми: изявление, влияние и представяне.

 

Измама чрез изявление

 

Сатана може да измами хората чрез изявление. Това става като се смеси Божието Слово с някаква фалшива идея. Много лесно може да бъдете измамени по този начин, ако не сте внимателни към Божието Слово.

Знаете ли, че всяка фалшива доктрина, почти винаги се основава на Писанието? Нека да поясня тази мисъл. Всяко фалшиво учение взема за основа някои стихове от Словото, които се изопачават. Тялото Христово няма да се поклати от нищо, което не е от Библията или не е във връзка с нея.

Например, ако някой ви каже, че самоубийството е от Бога, вие няма да му повярвате. Но ако се обоснове със стихове от Писанието, може би ще му повярвате. Може да вземете дадени стихове вън от контекста, да ги свържете заедно и тогава някои хора може да ви повярват. Напълно възможно е някой да ви проповядва дори и това, че самоубийството е от Бога. Библията казва в Матей 27:5:

„Юда отиде та се обеси.“

В Лука 10:37, Исус казва:

„Иди, и ти прави така.“

Ето, имате налице една доктрина за самоубийството. Тази измама е чрез изявление. Винаги могат да се срещнат хора, които не са стабилни в Божието Слово и се повлияват от подобен род фалшиви учения.

По този начин Сатана подмами Ева в Едем. Когато беше изкушена от змията, тя отговори с думите: „Но Бог каза, че ако ядем от плода на това дърво, ще умрем.“ (Битие 3:2) Как възрази Сатана на тези думи? „Истина ли каза Бог…“ (стих 1). След което, към Божиите думи добави и своята лъжа и така успя да измами Ева да съгреши.

Знайте, че тези са най-мръсните трикове, които дяволът използва срещу вярващите. Неговите най-подли лъжи са цитати от Писанията, но с изопачени значения, и някои вярващи тръгват и действат според тях. Единственият начин да излъже християните, е да изопачи Словото.

По същия начин той се опита да подведе и Исус. След четиридесетдневен пост на планината, Сатана дойде да Го изкушава. Той каза:

„Ако си Божий Син, заповядай тези камъни да станат хлябове“ (Матей 4:3).

Забележете какво каза Исус. Тъй като Неговият живот беше основан върху Словото, Той отговори:

„…Писано е: Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста“ (стих 4).

Дяволът разбра веднага: „Аха, имам работа с фанатик във вярата, който познава добре Божието Слово. Няма лесно да го измамя; ще успея, ако изопача Словото!“

След това той заведе Исус на крилото на храма и Му каза:

„Ако си Божий Син, хвърли се долу, защото е писано…“ (стих 6). Сатана цитираше стих от Писанието, като мислеше да накара Исус да повярва в това, че щом като толкова много държи на Словото, Бог ще Го запази.

Знаете ли какво е целял дяволът с това? Искал е въз основа на Писанието, да доведе Исус до самоубийство. Но този трик не мина. Исус веднага го разбра и отговори на Сатана: „Да не изпитваш Господа твоя Бог“ (стих 7).

И така, Сатана се опитва да измами вярващите, като изопачава Писанията. Това с Исус не стана, защото Той не само знаеше Словото, но имаше духовна мъдрост и прозрение право да излага словото на истината (2 Тимотей 2:15). Тази мъдрост трябва да имаме и ние, ако не искаме да бъдем мамени по този начин.

 

 

Измама чрез влияние

 

Друга форма, използвана от дявола, е измамата чрез влияние. Имам предвид използването на минали опитности. Дяволът обича да мами хората, като им напомня: „Спомни си миналия път, ти се опита да действаш на основание на това слово, но какво стана? Ти пропадна!“ Той припомня минали провали, за да повлияе на хората да не действат на основа на вярата в Божието Слово.

Той може да използва негативните резултати и на други вярващи, с цел да повлияе чрез съмнение върху вярата на този, който действа чрез нея и чрез Словото. Ето един пример: Да предположим, че вие се облегнете на Словото по отношение на вашите финанси и кажете: „В името на Исус Христос, моят Бог ще снабди всяка моя нужда според Своето богатство в слава В Христос Исус.“ По същото Време някой любезен и искрен, но повърхностен християнин ще ви попита: „Как си с финансите, брат?“

„Благодаря на Бога, аз знам, че моите нужди са посрещнати.“

„О, наистина ли? Знаеш ли, сестра X изповядва така вече седем седмици, но независимо от това конфискуваха имуществото, което беше заложила. Загуби дома си и всичко, което имаше. В момента тя живее при друга сестра.“

Дяволът с удоволствие постъпва така. Той обича да припомня минали негативни опитности – както ваши, така и чужди – с цел да ви измами да отдръпнете вярата си от Божиите обещания, като ви уверява, че те не са за вас. Той се опитва да ограби Словото от сърцето ви.

Не сте ли забелязали, как лошите вести могат да откраднат радостта ви – ако позволите това? Вие може да бъдете на върха на този свят, подскачайки от радост. Изведнъж някой пресича пътя ви с лоша новина. Ако не сте съобразителни, може да пропилеете младостта си. Може да паднете долу, на земята, като спукан балон. Сатана ще упражни своето негативно влияние чрез тези известия, за да открадне радостта ви. Той ще ви излъже и ще продължава да ви лъже, ако му позволите.

 

Измама чрез представяне

 

Може би Сатана най-ефективно успява да излъже хората чрез представяне. Той представя нещата не така, както са в действителност. Много хора пропадат тук: „По всичко изглежда, че ще изгубя.“ Като християни, ние би трябвало да знаем, че нещата не винаги са така, както ни се представят.

Веднъж Исус нахрани множествата и каза на учениците Си да влязат в ладията и да преминат на отсрещната страна на езерото. Той разпусна народа и отиде на планината да се моли. След малко се зададе буря в езерото и Исус слезе от планината. Знаеше, че учениците Му загиват в бурята и затова отиде при тях, като ходеше по водата.

Всички бяха уплашени. Ако сте забелязали, Библията не казва: „Те извикаха с Вяра!“ Не, в такива случаи страхът ги обземаше напълно. Бурята се развихри. Вълните удряха лодката заплашително.

Когато Видяха Исус да ходи по водата, те още повече се изплашиха, защото помислиха, че това е дух. Веднага извикаха от страх. Но Исус ги успокои: „…Дерзайте, Аз съм, не бойте се!“ (Матей 14:27). Тогава Петър се изправи в лодката и каза: „Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата. А Той рече: Дойди!“ (стих 28,29).

И така, Петър излезе от лодката и ходеше по водата. Много хора четат този текст и мислят, че от момента, когато Петър излязъл от лодката, е започнал да потъва. Но това не отговаря на истината. Библията казва, че той ходеше по водата към Исус (стих 29). Човек направи това! Той имаше успех. Но искам да разберете, че Петър беше видял себе си да прави това, преди още да излезе от лодката. В противен случай той не би излязъл.

Той действаше с вяра. Излезе от лодката, когато бурята беше в разгара си. Лодката се клатеше, но Петър излезе, докосна развълнуваната вода с краката си и ходеше, като вървеше към Исус. Той се радваше на успех, но за много кратко време.

Забележете, че Библията казва:

„Като виждаше вятъра силен, уплаши се и като потъваше извика казвайки: Господи, избави ме!“ (стих 30).

Вижте, Сатана измами Петър чрез представите му. Той си помисли: „Как мога да ходя по водата, когато има толкова силен вятър?“ Какво още си помисли той? Вятърът никога нямаше да прекоси мислите му, ако не беше погледнал към него. И ето резултатът: „Това е много странно! Не е възможно да ходя по водата при такова силно вълнение!“

Петър си представи, че не е в състояние да продължи това, което беше започнал. Разбирате ли как Сатана го измами чрез лъжливата представа? И наистина, той повече не можеше да ходи по водата. Когато погледна вятъра, а отдръпна очите си от Словото, дойде проблемът и какво се случи? Започна да вика от страх. Словото на Исус беше ограбено от сърцето му. Радостта му престана. Доверието му се разклати. Даде място на съмненията. Започна да гледа вятъра – проблема. Прие поражението и започна да потъва.

И всичко завърши с това, че Исус се протегна, хвана Петър преди още да потъне, вдигна го, отнесе го до лодката и смъмри вятъра, като каза на Петър .Защо се усъмни?“ (стих 31).

Чудесно е, че Господ може да ви спаси точно в последната минута. Слушал съм прекрасни проповеди, как Господ освобождава в най-критичния момент от вратите на ада. Всичко това е превъзходно, но не е най-доброто, което Бог предлага. Кой иска да бъде освободен в последната минута? Защо да не бъдем винаги победители? Защо победите да не станат наш стил на живот? Аз съм убеден, че Исус искаше Петър да ходи по водата, като гледа само към Него, без да позволява на обстоятелствата да разклатят вярата му и да го провалят. Исус желаеше Петър да отиде до Него, като след това заедно се върнат в лодката. Тогава щеше да каже на останалите: „Хей, вие също можете да ходите по водата!“ Разбира се, те биха могли, ако действаха съобразно с вярата. Но и те, като Петър, бяха измамени. От това, което се случи, me запомниха провала на Петър, вместо да видят неговото твърдо упование в Божието Слово.

 

Не се поддавай на измама!

 

С вас може да се случи същото, ако позволите да бъдете измамени. В такъв момент забравяте всичко, което Словото казва. Ставате неразумни. Когато се изплашите, цялото ви познание върху Словото се изпарява и отива през прозореца, и започвате да правите неразумни неща.

Сатана желае да вършите точно това. Иска да отнеме радостта ви и с вас да се случат много лоши неща. Докато радостта е в сърцата ви, вие сте заплаха за него. Божието Слово и радостта, която то произвежда са се заселили в сърцата ви. Единственият начин, по който Сатана може да ги ограби, е да повярвате на лъжите му. Той желае да ви мами непрекъснато.

Ако не успее да направи това, той не може да се докосне до Словото.

Ако не може да ограби Словото, не може да ограби и радостта ви.

Ако не е в състояние да отнеме вашата радост, той не може и да ви обезсили.

Ако не може да ви обезсили, тогава вие сте победители във всяко нещо, към което се простре ръката ви.

Апостол Павел ни казва в Галатяни 6:7: „Недейте се лъга…“ Ако Сатана не може да ви излъже, той не е в състояние да ви отстрани от изобилния живот в мир и победи.

Ако Сатана не може да ограби радостта ви,

…той не е в състояние да попречи на благословенията ви.

…той не може да ви победи.

…той не може да ви измами.