Глава 2 – …ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ПОБЕДИ

Исус ни каза, че радостта е продукт на изговореното Слово. В глава четвърта от Евангелието на Марк, Той заявява, че след като Словото е посято в човешкото сърце, Сатана веднага идва, с цел да го открадне.

В Матей 13:19 се казва, че лукавият идва и ограбва словото, което е било посято в сърцето. Защо? Защото то произвежда радост.

Щом като имате Словото в сърцата си, вие имате и радостта вътре във вас. В такъв случай няма никакво значение какво прави дяволът, защото той не е в състояние да ви победи.

Той много добре знае, че този момент е най-благоприятният за него, и затова се опитва да открадне Словото веднага, след като сте го чули; преди още да сте размишлявали върху него и то да е пуснало дълбоки корени в сърцата ви.

 

Словото е жизнено

 

Текстът от Филипяни 4:19 е така реален за мен, както е реална дясната ми ръка и възможността да си служа с нея.

Аз знам този стих от дълго време и разбрах, че друг начин за посрещане на материалните ми нужди не съществува. Започнах да го изповядвам още преди много години:

„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според своето богатство в слава, в Христа Исуса.“

Понякога се събуждах през нощта, облян в студена пот и чувах дяволът да казва: „Ти си победен. Ти ще загубиш всичко, което имаш. Не си в състояние да побеждаваш.“

Скачах от леглото и започвах да се разхождам из стаята, като повтарях много пъти думите: „Моят Бог задоволява всичките ми нужди, според Своето богатство в слава, в Христос Исус.“

Понякога натискът беше толкова силен, че в мен се пораждаше желание да викам, затова отивах на двора и крещях: „Моят Бог снабдява всичките ми нужди, според Своето богатство в слава, в Христос Исус!“

Дойде денят, когато вече не беше нужно да изповядвам този стих, за да убеждавам себе си в достоверността на това слово. То се вкорени в сърцето ми! Веднъж влязла там, никой не е в състояние да изкорени тази истина, дори и с лост!

Където и когато възникне нужда, аз казвам с вяра и убеждение: „Моят Бог снабдява всяка моя нужда! Моят Бог снабдява всяка моя нужда!“ И Той прави това!

 

Бъди винаги весел!

 

Очевидно сатанинската стратегия е да ни атакува в първия момент, след като сме чули Словото, и да го ограби чрез обстоятелствата. Това е неговият план. Ако не може да ни угнети достатъчно по друг начин, той ще се опитва да ни обезкуражи.

Много пъти в Стария Завет Бог е говорил на народа Си: „Бъдете смели! Не се смущавайте! Не бойте се!“ Призивът: „Бъдете смели!“, не се среща често в Новия Завет. Исус казва в подобни ситуации: „Бъдете весели!“

В Йоан 16:33 е записано: „В света ще имате скръб…“ Много хора спират четенето дотук и си мислят само за скръбта, през всичкото време. Но Исус продължава: „В света ще имате скръб, но бъдете весели, Аз победих света“ (Йоан 16:33, англ.).

Не четете само думите: „В света ще имате скръб“, след което да затворите Библията. Ако постъпвате по този начин, вие получавате непълна представа за този стих – само скръб и нещастие.

В Псалм 34:19, се казва: „Много са неволите на праведния…“ Хората спират да четат по-нататък и си казват: „Наистина, много са трудностите на вярващите!“ Но псалмистьт не спира тук. Той продължава:

“Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях.“

Ето, това е смисълът на този стих. Сега представата е съвсем друга, нали?

Когато четем части от Писанието, трябва да правим това заедно с контекста, за да избягваме приемането на грешни истини и заключения. Исус каза: „Бъдете весели (в добро настроение), Аз победих света.“ Ето, с това слово трябва да идентифицираме себе си. Да бъдем радостни и в добро настроение!

Защо трябва да бъдем радостни лидери в нашите служения? За да предизвикаме хората да станат ентусиазирани, да инжектираме истински живот и енергия в тях.

Представете си какво би станало, ако треньорът на един отбор се опитва да окуражи своите играчи по следния начин: „Вие не сте добри! По този начин никога няма да спечелите! Не сте в състояние да го направите!“

Това би било най-лошото предизвикателство. Но един добър треньор не се държи по този начин. Той казва: „Вие сте супер! Вие ще успеете! Вие играете отлично!“ Така играчите ще бъдат запалени да спечелят победата.

Констатирах, че и аз мога по същия начин да повдигам собственото си настроение. Когато дяволът идва да ме обезкуражи и да ограби радостта ми, аз казвам на себе си: „Джери, стегни се! Кой е на твоя страна? ИСУС! Какво означава това? ПОБЕДА!“

Ако някой ме чуе, ще помисли, че съм чудак. Но аз не съм, аз винаги съм в добро настроение!

Сатана иска да отнеме радостта ви. Ако успее да направи това, вие ще сте напълно победени. Той създава такива ситуации, като чели вече е ограбил онова, което ви принадлежи. Но вече казахме, че щом като не може да открадне радостта ви, той не е в състояние да ви победи. Затова бъдете винаги радостни и в добро настроение!

 

Хвалете Бога за освобождението

 

Нека отново да погледнем в Евреи 10:32-34, но този път в „Ню Американ стандарт Байбъл“:

 

„Но спомнете си за предишните дни, когато, след като бяхте просветлени, вие издържахте голям конфликт и страдания, отчасти по причина, че бяхте направени обект на присмех, чрез укори и изпитания, и отчасти чрез участие с онези, които са били така третирани. Защото Вие показахте симпатия или състрадание към затворниците и приехте с радост завладяването на вашата собственост.“

 

В изданието на Кинг Джеймс четем:

„Защото вие с радост посрещахте разграбването на благата ви“ (стих 34).

Забележете отново, че Сатана бе дошъл да ограбва собствеността на тези хора. Но виждаме, че те не бяха склонни към печал и депресия, а към радост.

Едно такова становище, обаче, не казва, че е редно да се крещи: „Слава на Бога, дяволът ми открадна колата“ или „Слава на Бога, аз се разболях от рак“. Не!

Преди години съществуваше учението, че християните би трябвало да славят Бога за всички лоши неща, които им се случват, понеже „такава е Божията воля за тях“. Определено не това иска да каже Бог в 1 Солунци 5:16-18:

„Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. Благодарете във всички обстоятелства, защото това е Божията воля за вас В Христос Исус.“

Това в никакъв случай не означава, че трябва да хвалите Бога за злите неща. Той не върши злини. Защо трябва да Му благодарим за неща, които не идват от Него?

Някои може да ви кажат: „Слава на Бога, че имаш рак, понеже такава е Неговата воля. Благодари на Бога, че имаш съпруг алкохолик или, че децата ти вземат наркотици, защото хвалението ще спре врага.“

Хвалението действително може да попречи на врага, но Бог не ни казва да Го хвалим за проблемите. Той казва да Му благодарим, когато се намираме в лоши ситуации, но не и за самите ситуации. Ние можем да хвалим Бога всред проблемите, но не и за самите проблеми! Той не е Бог на проблемите, а Бог над проблемите и Бог, Който освобождава от тях.

Когато хвалите Бога за проблемите, тогава друг приема това хваление – Сатана. Когато казвате: „Хваля Бог, че имам рак!“, давате славата на друг – на този, който донася рака, на бога на този свят – Сатана. Това означава, че го поставяте в положението, към което той се стреми, а заради този стремеж Бог го свали на земята. Той винаги се е опитвал да възвиши себе си над всемогъщия Бог, затова с удоволствие приема хвала от Божия народ. И това му се отдава единствено тогава, когато успее да измами, че Бог дава проблемите, рака и всички зли неща, които фактически произлизат от него.

Не! Бог не казва да Го хвалим за нещастията. Той ни насърчава: „Хвали Ме ВЪВ всяка ситуация. Не позволявай на дявола да ограби твоята радост! Когато, въпреки обстоятелствата, ти Ме хвалиш, Аз ще се погрижа твоето хваление да бъде заплаха за врага.“

 

Никой човек не може да ограби радостта ви

 

Сатана е крадец. Когато ви атакува, неговата цел е да открадне нещо от Вас. Крайната му цел е да ограби радостта ви, като я изтръгне от сърцата ви. Но Исус каза: „Радостта ви никой няма да отнеме“ (Йоан 16:22). Искам да добавя нещо. Ако никой човек не е в състояние да ограби радостта ви, то и дяволът не може да направи това, освен ако му позволим.

Никой не може да отнеме радостта ви. Независимо в какви ситуации ще изпаднете, ако запазите радостта си, никой няма да може да ви я отнеме. Единственият начин да я загубите, може да бъде резултат от действието на вашата воля. Можете доброволно да се откажете от нея.

Това е много важно. Дяволът не може да ограби радостта ви, но може така да ви притисне, че вие доброволно да се откажете от нея. Ако се подадете на измамата му и се откажете от радостта, тогава сте напълно победени. Без радост, която идва от Божието Слово, за вас не съществува здрава основа. По този начин, чрез свободната си воля отваряте врата за врага.

Винаги си припомняйте това: Сатана може да ви напада, но той никога не може да ви порази, освен ако му позволите. Той може да се опита да ви вземе колата, да задържи финансите ви или да отнеме живота на ваши близки. Но, ако радостта ви не е ограбена, победата не е на негова страна. Щом продължавате да хвалите Бога и имате радостни сърца, битката е спечелена.

Вече видяхме, че ако Сатана не може да ограби радостта ви, той не е в състояние да задържи онова, което е откраднал от вас. Видяхме в Притчи 6:30,31, че ако крадецът бъде хванат, той трябва да върне заграбеното седмократно. Ние сме в правото си да изискаме седмократното връщане на всичко, което дяволът е откраднал от нас.

В Еремия 33:11, четем за гласа на радост на ония, които казват: Хвалете Господа на Силите, защото ще върна пленниците, взети от тая земя.“ Бог е обещал да върне пленниците в страната. Той е обещал, че независимо от нещастията, които срещаме, ще възвърне всичко, което несправедливо е било ограбено от неприятеля – ако не загубим радостта си, а продължаваме да Го хвалим.

Това са добри новини! Аз съм взел окончателното решение, да не позволявам на нищо да ограбва радостта ми. Ежедневно имам достатъчно много възможности да пропадна. Всеки нов ден носи нови предизвикателства да се откажа от борбата. Но, благодаря на Бога, аз нямам намерение да се откажа, независимо от изненадите на деня. Устоявам на всеки, който иска да ограби радостта ми. Щом като имам радост, не ме интересуват заплахите на Сатана, защото той не може да ме победи. Аз съм неотклонно на бойната линия. Всеки нов ден носи възможности не само за поражение, но също така и за успех! Имам предимството, че съм син на Праведния съдия на земята. Той е Бог!

Кенет Копланд веднъж каза: „Не се бий само дванадесет рунда! Бий се, докато победиш!“

Участвай в играта, докато спечелиш, без значение колко време ще продължи тя. Ако Сатана те заплашва, вземи меча на духа и го удари по главата. Твоят Отец ще те подкрепи – Той е Съдията.

Най-доброто за нас е, че дяволът не е в състояние да ни победи! Христос го победи преди много години. Смаза му главата и го отстрани от играта. Той го обезоръжи, отне му властта, взе ключовете на смъртта и на ада, и възтържествува над него победоносно!

В последно време дяволът се активизира. Но дните му са преброени, затова не позволявайте той да има надмощие над вас. За съжаление, години наред, много християни са допускали това и със страх са бягали от него.

Те се оплакват, че „животът е много тежък“. Поразени, те не очакват никакъв шанс в своя живот и вярват, че им е отредена зла съдба.

Приятели, няма значение колко удари сте понесли, вие не сте победени! Съдията е ваш Баща и Той определя правилата на играта. Останете в играта, докато победите. Възможно ли е при това положение да загубите?

 

Побеждавай злото чрез доброто

 

Понякога е много трудно да се борите срещу врага и да го принудите да играе според вашите правила. Но е възможно! Начинът е само един – решението да не се предавате.

Спомням си, че веднъж взех едно решение. По-късно разбрах, че ми е много трудно да го осъществя. Решавали ли сте някога да контролирате устата си, така че да изговаряте само благословение за другите? И веднага след това някои „нелюбезни“ християни да „пресекат пътеката ви“? Тогава у вас се явява желание да не изпълните това решение, нали?… Взех решение да не отмъщавам, когато някой ми стори някакво зло, и да не отвръщам на злото със зло. Библията казва:

„Не се оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто.“ (Римляни 12:21)

Реших, когато някой постъпи с мен несправедливо, да не обръщам внимание на злото, а да ходя в любов. Още преди денят да превали, аз бях предизвикан и наруших това си решение. Ето, това е едно от най-трудните неща в живота ми.

Дяволът е безсилен срещу християни, които с радост посрещат всяка ситуация.

Нека да ви дам един пример: Апостол Павел във 2 Коринтяни 12:7, казва, че пратеникът на Сатана е бил изпратен да го мъчи. В глава 11 той изброява много изпитания, през които дяволът го е прекарал, с цел да го отстрани от проповядването на благовестието: корабокрушение, бой с камъни, ограбване от разбойници, опасност при пътуване, опасност от съотечественици, изтощение, болки, глад, жажда, студ, голота и други (стих 25-27). Той споменава за много трудности, които дяволът му е причинил, с цел да го накара да се откаже от проповядването на Евангелието.

Много трудни са били изпитанията, които апостол Павел е издържал – бой с камъни, корабокрушение, заплаха от смърт, затвори и други. Всички тези неща той е преживял единствено заради Евангелието на Исус Христос. Борбата, която Павел е водил, е била срещу нещо много повече от една хрема или главоболие. Дяволът силно е желаел да го унищожи. Но във II Коринтяни 4:17, Павел е имал смелост да нарече всички тези неща „привременна лека скръб.“

Да не мислите, че е било лесно за дявола, след като си е изстрелял патроните, да слуша и да вижда, как Павел леко си вдига раменете и казва на коринтяните, че е срещал неприятеля и в резултат от тези срещи имал „лека скръб“! Сатана не може да понесе факта, че вие се радвате, когато той прави всичко възможно да ви погуби. Той не знае как да реагира, защото е безсилен срещу вас.

 

Силата на хвалението

 

Спомняте ли си какво правеше народът на Израел в Стария Завет, когато се срещаше с неприятели, по-многобройни от тях? Много пъти царят обявяваше пост, за да разбере Божията воля. Целият народ търсеше Божието водителство и Го молеше за пълно освобождение, независимо от ситуацията, в която се намираше.

Веднъж и цар Йосафат постъпи така (II Летописи 20:14- 25). Когато царството Юда беше заобиколено от огромна неприятелска армия, за да бъде унищожено, царят провъзгласи пост. Народът постеше и се молеше, като искаше Бог да го избави от тази ситуация. Изведнъж Божият Дух дойде върху един мъж в събранието и той започна да пророкува. Чрез него, Бог говори на Йосафат с приблизително следните думи:

Изпрати певци пред армията, да хвалят великолепието на Неговата святост с висок глас: Славословете Господа, защото милостта Му е до века (стих 21).

Бог не избра способни и обучени военни мъже, които да поведат Неговата армия. Той избра хвалители и ги постави на първата линия. Те започнаха да маршируват срещу неприятеля, който ги превъзхождаше по численост. Едновременно с това пееха и викаха в един глас: „Славословете Господа, защото милостта Му е до века.“

Този начин на посрещане на неприятеля, който превъзхождаше Юда, Внесе смут всред вражеската войска. Те не знаеха как да реагират на тази демонстрация на сила и дух. Съвсем объркани, започнаха да воюват един срещу друг. докато се избиха. Божият народ само вървеше напред и събираше три дни плячката (стих 25).

Когато хвалите Господа, вие сте непобедими! Не може да бъде поразен някой, който бърза да отдаде слава на Бога.

Знаете ли какво означава „Юда“? Означава хваление. Исус дойде от племето на Юда. Ние сме сънаследници с Него, което показва, че сме също от племето на Юда. Ние сме хвалители, а хвалителите не могат да бъдат победени никога.

Бог ни казва чрез апостол Павел следното:

„Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се!“ (Филипяни 4:4).

Също така ни казва чрез Неемия:

„…защото да се радвате в Господа, е вашата сила“ (Неемия 8:10).

В I Солунци 5:18, ние четем:

„Във всичко благодарете…“

Псалмистът ни пише:

„Ръкопляскайте, всички племена, викнете към Господа с глас на тържество“ (Псалм 47:1).

„Радвайте се, праведни, в Господа…“ (Псалм 33:1).

„Хвалете (славете, пейте) Господа…“ (Псалм 146:1; 147:1; 148:1; 149:1; 150:1).

Библията не би съдържала всички тези неща за радостта, благодарността и хвалението, ако това нямаше дълбок смисъл за нас. Има голяма сила в хвалението! Има голяма сила в радостта! Има голяма сила в благодарността! Дяволът не знае какво да прави, когато на неговите атаки отговаряте с хваление на Бога.

 

Силата на смеха

 

Бог каза, че радостта има глас. Един от начините да изразите вашата радост, е чрез смях. Много от Божиите люде не знаят как да се смеят. Едно от нещата, които са ме държали далеч от християнството доста време, беше един християнин, който наричаше себе си „дете на светлината“, а дългото му лице приличаше на смъртта. Мнозина подобни се стараеха да ме убедят да стана като тях, но аз никак не исках да изглеждам така!

Необходимо е християните да се научат да се смеят. В миналото е допусната голяма грешка, като се е считало, че християнинът трябва да бъде „свят и духовен“, като никога не се усмихва.

Преди да повярвам, никога не съм бил така весел, както сега, защото съм бил под робството на Сатана. Как мислите, кой е по-щастлив, no-жизнен и по-радостен – робът или свободният човек?

Като дете, по природа бях шеговит. Аз се радвах, когато можех да накарам хората да се смеят. Винаги, когато съм имал възможност, съм казвал нещо смешно в компания. Една от причините, поради която не исках да навляза в служение беше, че всички проповедници, които бях видял, даваха да се разбере, че всички радостни моменти от живота им са били преди да повярват, преди да бъдат новородени.

Мислех си: „Скъпи Господи, считаш ли, че ако стана християнин и особено служител, трябва да бъда винаги тържествено сериозен? Необходимо ли е да ходя с издължено лице, без капчица жизненост и радост?“

Но в Библията се говори за радост, веселие и смях. Тя ни съветва да бъдем жизнерадостни. Моята Библия ми казва да не се страхувам, нито да се смущавам, нито да се безпокоя. Исус каза: „Не се безпокойте за живота си…“ (Матей 6:25). Струва ми се, че християнството, неговата най-висша форма, трябва да бъде най-щастливият живот, който някой някога е живял.

Това е едно от нещата, които ме накараха да се идентифицирам така много с брат Копланд. Когато го слушах за първи път, той каза няколко доста весели неща. Направи Словото много живо. Този весел тон му позволи да представи нещата по един оригинален начин, така че да бъдат разбрани от всички и да просветлят слушателите. Когато срещнах Кенет Копланд аз открих, за моя голяма радост, че ние можем да бъдем християни, даже и служители на Божието Евангелие, и въпреки това да имаме чувство за хумор.

Искам да ви кажа, приятели мои, че не е възможно да бъдете натоварени с проблеми, и в същото време, да имате радост и смях. Вие трябва да се научите да се смеете, ако искате да изгоните депресията от себе си. Погледнете Йов, глава 5, стих 22:

„На погибелта и на глада ще се присмиваш…“

Ще се смееш! На погибелта и на глада ще се смееш.

Някои може би ще кажат: „Но, братко мой, аз не вярвам, че ще се смея, когато гладувам и когато загивам. В такава ситуация ние трябва да бъдем много сериозни.“ Аз не съм писал тези стихове, но Бог ги е писал! Бог говореше това на Йов. Едва ли някой е бил повече в глад и в погибел, отколкото Йов. Едва ли някой е имал по-сериозна причина да не се смее, отколкото Йов. Казано по човешки, той изживяваше голяма трагедия! Но в подобни случаи ние не разчитаме на естествените сили. Бог каза на Йов: „На погибелта и на глада ще се присмиваш.“ Знаете ли защо? Защото Той се опитва да постави човека в позицията, в която да запази радостта си.

Бог беше Този, който даде здраве на Йов, но последният го разруши, като допусна страх в сърцето си. Той каза следното:

„Защото онова, от което се боях, случи ми се, и онова, от което треперех, дойде върху мене“ (Йов 3:25).

Не беше Бог, който докара тези нещастия върху него. Самият Йов привлече злините чрез устата си. В глава 6, Йов прави следното изявление: „Научи ме и аз ще задържа езика си“ (стих 24, англ). В стих 25 той продължава: „Колко са силни справедливите думи!“ В крайна сметка Йов разбра, че чрез устата си е привлякъл тези многобройни нещастия. Той е говорел думи на страх, и точно това, от което се е страхувал, дойде върху него. Бог му каза, че един от начините да излезе от тази ситуация, е смехът. „На погибелта и на глада ще се присмиваш.“

Бог не ни казва, че няма да ни навестяват проблеми. Той обаче ни насърчава да не позволяваме на дявола да ограбва радостта ни. Да не му разрешаваме да я краде от сърцата ни. „На погибелта и на глада ще се присмиваш.“

Защо? Защото смехът освобождава радостта, а радостта е една духовна сила.

Радостта е в състояние да постави нашия неприятел в такава тревога, че да не знае как да се справи с нея. Аз съм убеден, че методите на Сатана са същите, както когато неприятелските сили връхлетяха срещу Юда в дните на цар Йосафат. Тогава Божият народ започна да хвали Господа, а това причини объркване всред редиците на вражеската войска и те се обърнаха един срещу друг.

Също така, абсолютно съм сигурен, че такова объркване в сатанинския лагер настъпва винаги, когато Божието чедо посреща атаките му с радост в сърцето; когато започне с радост да хвали и да се покланя на Бога. Ако вие се смеете над неприятеля и се радвате на факта, че Бог е в състояние да ви освободи, тогава дяволът не може да ви победи. Сатанинските сили не знаят как да се справят с радостта и хвалението.

Естествено е в трудни моменти човек да наведе главата си и да се примири с поражението. Обикновената човешка реакция е да кършим ръцете си и да търсим подходящо място да си поплачем. Сатана има желание да започнем да се самосъжаляваме: „Горкият аз, кой е като мене? Никой не се интересува от положението ми. Моят партньор не се грижи за мен! Децата ми ме забравиха! Напълно съм изоставен от Всички.“

Но това е абсолютна лъжа – Бог се грижи за всеки. Лесно е да се самосъжаляваме, но в такива случаи непременно ще изгубим радостта си. „На погибелта и на глада ще се присмиваш.“ Начинът за освобождаване на радостта е смехът.

 

Въпреки всичко ще се веселя

 

Авакум 3:17

„Защото, ако и да не цъфти смоковницата, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети, и нивите да не дадат храна, стадото да се отсече от оградата и да няма говеда в оборите…“

 

Авакум очевидно има сериозни проблеми. Той не може да накара смокините да пораснат, нито лозата да даде грозде, нито маслината да роди. Стадата му са непродуктивни. Говедата ги няма в оборите. Но напук на всичко това, вижте какво казва той в следващия стих:

 

Авакум 3:18

„Пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си“

 

Ето един човек, когото дяволът не може да победи. Сатана настъпва срещу него по всички възможни пътища, но той продължава да слави Бога. Никой не може да порази мъж като този.

Щe се радвам в Бога на спасението си.“ Знаете ли какво е спасението? Освобождение. Причината, поради която Авакум продължава да се радва, дори и всред злополуки, е че има нещо особено в сърцето си. Той знае, че борбата не е загубена, независимо как изглеждат нещата в първия момент. Той поглежда зад обстоятелствата и вижда Бога на спасението. Не вижда себе си победен, а освободен!

 

(Авакум 3:19).

„Йехова Господ е силата ми. Той прави нозете ми като нозете на елените и ще ме направи да ходя по височините си“

 

Авакум казва: „Аз не съм обезсърчен от всичко това. Зная как да получа нозете на елените. Бог е способен да ме накара да прескачам над проблемите!“

Обичам това, което псалмистьт казва:

„Защото чрез Тебе разбивам полк, чрез Бога мой прескачам стена“ (Псалм 18:29).

Когато дяволът е връхлетял върху вас с всичките си сили и множества, когато сте заобиколени от всички страни от стени и препятствия, когато изгледите за излизане са абсолютно мрачни, точно тогава Бог може да ви даде краката на елените, с които да прескочите проблемите и да навлезете в Неговата вечна светлина. Щом като не позволявате на дявола да открадне радостта ви, вие печелите борбата. Бог ще ви освободи от всякаква трудна ситуация.

Можете ли да гледате нещастията право в очите и да продължите да се радвате? По човешки, това е невъзможно. Но като християни, ние разчитаме на подкрепата на Христос за победа над нещастията и злополуките, и то чрез радостта. За съжаление, много вярващи не знаят това.

Някои казват: „Добре, но ние сме научени, че винаги, когато дойдат проблемите в живота ни, трябва да плачем!“

Тук е нужна дисциплина. Това означава да излезем колкото може по-бързо от състоянието на отчаяние и самосъжаление, в което сме били толкова дълго. Нужно е да сложим край на стенанието, на плача и на себеизвинението. Повече няма да приемаме поражението.

Трябва да измъкнем себе си от това блато. Ето какво правя аз – абстрахирам се от проблема, заставам срещу огледалото, посочвам напред с пръст и казвам на себе си: „О, Джери Савел, в името на Исус Христос, престани да действаш по този начин. Ти си дете на Бога! Твоите досегашни действия показват, че Бог е паднал от трона Си, че името Исус е загубило силата си, че Божието Слово повече няма сила и власт! Къде е грешката ти? Скочи веднага! Словото на Бога е изговорено и то казва, че ти си победител! Започни да изповядваш това Слово! Започни да се радваш!“

Някои могат да кажат: „Този човек е истински чудак! Той говори на себе си пред огледалото!“

Защо не? Този, който би ме обвинил в ненормалност, понеже си говоря пред огледалото, той прави същото, но с обратен смисъл. Той също гледа огледалото и говори на себе си: „Ти си така малтретиран! Никой не те обича. Ти работиш за благото на хората, но никой не те оценява. Никой не се грижи за теб. Ти трябва да се откажеш, понеже никой не те зачита за нищо.“

Защо да не бъда весел и жизнерадостен? Това е състояние на духа! Павел казва: „Винаги се радвайте!“ (I Солунци 5:16). Исус ни казва: „Бъдете радостни“ (Йоан 16:33, англ.). Давид ни насърчава: „Веселете се в Господа и радвайте се“ (Псалм 32:11).

Но освен духовно, радостта е полезна за цялото ни същество. Соломон, най-мъдрият човек, който е живял някога, казва: „Веселото сърце е благотворно лекарство“ (Притчи 17:22). Нужно е християните да се радват всеки ден. Срещал съм някои, които изглеждат така, сякаш се нуждаят от свръхдоза радост всяка сутрин преди закуска.

В книгата си пророк Авакум казва, че дори и в средата на злополучията, той пак ще се радва. Сатана не може да отнеме тази радост.

Приятели мои, отново ви казвам: Ако дяволът не може да ограби радостта ви, той не е в състояние да ви победи! вие сте непобедими, когато имате радост в сърцата си.

 

Бог се смее

 

Знаете ли, че Бог се смее? Всеки, който говори, е способен u да се смее. Щом може да говори, Той сигурно може и да се смее.

Открих това още преди да видя, че в Библията е писано, че Бог се смее, понеже съм Го слушал. Вижте, аз познавам гласа на Бога. Различавам го от другите гласове.

Веднъж бях попаднал в такава ситуация, че виждах себе си пропаднал. Като че ли за мен не съществуваше изходен път. Тогава влязох в моя офис, седнах на бюрото, сложих пред себе си Библията и казах: „Отче, ето, аз имам проблем. Така казват хората, така казва и дяволът, но Твоето Слово също казва нещо.“

Започнах да чета това Слово. Изведнъж Неговият глас проговори вътре в мен, чух Го да се смее. Това много ме изненада и аз си помислих, че това не е Той.

Казах: „Господи, Ти ли се смееш?“

Той ми отговори: „Да, Аз съм.“

Продължих: „За какво се смееш?“ Изведнъж бях заразен от Неговия смях. Аз се смеех, защото Бог се смееше. Аз можех да чувам Неговия смях вътре в себе си. Когато отново си поех дъх, отново попитах: „Господи, за какво се смееш?“

„Смея се на дявола. Той мисли, че ще победи.“

„Но, Господи, изгледите са в негова полза.“

„Да, но това е толкова смешно.“ След тези думи, Той отново започна да се смее.

Очевидно, вие сега желаете да ме попитате: „Всичко това библейско ли е?“

Нека да погледнем към

 

Псалвм 2:1.4

„Защо се размиряват народите и племената намислят суета?

Опълчват се земните царе, и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия Помазаник, като казват:

Нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им.

Тоя, който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае.“

 

„Този, който седи на небесата, се смее“ (пр.от англ.)

Кой седи на небесата? Бог. За да разберем за какво се смее, нека погледнем към Псалм 37;

„Нечестивият прави заговор против праведния. И скърца на него със зъби.

Господ ще му се присмее; понеже вижда, че иде денят му “ (Псалм 37:12,13).

Ето за какво се смее Господ. Дяволът прави заговор и планира погублението на праведния. Явно е, че Бог се смее на дявола.

 

Бог се смее на Сатана!

 

Господ ми каза: „Ето, сега знаеш на какво се смея, сине мой! Дяволът се опитва да те убеди, че ще пропаднеш и че той ще бъде победителят. Аз се смея, защото идва неговият ден.“

Тогава Той продължи: „Това, което искам да правиш, е да се радваш. Искам да дадеш израз на твоята радост. Както пише в Моето Слово: „На погибелта и на глада ще се смееш.“

Аз отново започнах да се смея, но не затова, че Бог се смееше; засмях се, понеже ми просветна една истина.

Трудно е да се зарадваш и да се смееш, ако не знаеш отношението на Божието Слово към смеха. Мога да ви предизвикам да се шегувате, да се смеете, ако ви напиша нещо хумористично. Но не бихте се отпуснали да се смеете свободно, ако не знаете какво Словото Божие казва за вас и за вашия враг, Сатана.

Но веднъж разбрали кои сте в Христос и каква е вашата власт като вярващи, какво е наследството ви като светии, вие сте намерили истинската причина да се радвате. За да се зарадвате наистина, е необходимо да знаете какво е вашето положение в Христос. Трябва да знаете, че Бог е на ваша страна във Всяка ситуация, и ако Той е с вас, кой може да бъде против вас? (Римляни 8:31) Когато се изпълните със Словото на Бога, Сатана и неговите малки, мръсни трикове стават наистина смешни.

Смехът е голяма сила против нападките на нашия неприятел. Сатана не знае как да се справи с една личност, която не се смущава от неговите ругатни, а се смее над тях.

Приятели, научете се да се радвате и да давате израз на радостта – научете се да се смеете. Няма по-голямо богатство на земята от едно радостно сърце. Запомнете, то действа като лекарство!

 

Бог се среща с теб, когато се зарадваш

 

Последното нещо, което искам да споделя с вас в тази глава, се намира в Исая 64:5:

„Посрещаш този, който с радостен“ ( англ.)

Бог ще се среща с вас, когато сте радостни. Той ще бъде заедно с вас, когато имате проблеми, трудности и когато сте опечалени, ако в тези условия вие пак сте радостни. Той е обещал да се среща с вас; а когато се яви на сцената, какво става с проблемите? Те си отиват!

Псалмистът казва на Бога в Псалм 16:11:

„…пред Твоето присъствие има пълнота от радост.“

 Трябва да се научим да гледаме на Бога, когато сме в трудности, защото Библията казва, че именно в Неговото присъствие има пълнота от радост и там Сатана в никакъв случай не може да ни победи.

Бог казва, че Той се смее от небесата над неприятеля Си, понеже знае, че неговият ден наближава. „На погибелта и на глада ще се смееш.“ Дори и всред всички неблагополучия, пророк Авакум казва: „Ще се зарадвам в Бога на спасението си.“

Исая казва, че Бог ще се срещне с тези, които се радват. Това означава, че ако ние дадем израз на радостта, дори и всред нещастия и проблеми, Той ще се срещне с нас. Обещал е, че никое оръжие, скроено против нас, няма да успее. Обещава, че ще ни върне онова, което нашият противник е откраднал от нас. Казва ни, че радостното сърце е благотворно лекарство, че ще ни изцели, успокои и утеши; ще ни донесе мир и щастие; ще възстанови всичко, което е разрушено.

Бог ни приканва да се присъединим към Него със смях над неприятеля. Той иска да се среща с нас, когато сме радостни. Когато правим това, ние печелим по-голяма близост с Бога. Щом като сме заедно и радостно се смеем на дявола, положението няма да ни изглежда така мрачно, както преди.

Ситуацията, в която сме попаднали, не ще ни изглежда като страшна пустиня, нито поражението ни неизбежно. С любов ще стоим пред Божието присъствие, понеже в Неговото присъствие винаги има пълнота от радост.

Обичам да контактувам с хора, които са радостни, особено когато съм духом отпаднал. Приятно ми е да общувам с лица, които имат способността да развеселяват тези, които са около тях. Бог също обича такива хора. Когато отпадам духом, обръщам се към Бога и Му позволявам да ми напомни какво Словото казва при подобни случаи. То е винаги добро, развеселяващо. Той слага ръцете Си върху мен и ми казва: „В какво се състои проблемът, о, любими Мой?“

Аз Му казвам: „Дяволът ме уверява, че ще загубя.“

Той продължава: „Ти не вярваш в това, което дяволът казва, нали?“

„Но изгледите са, че ще загубя.“

„Откога започна да живееш с това, което виждаш? Аз мисля, че ходиш с вярване, а не с виждане.“

„Да, но Ти не оценяваш моя проблем.“

„Почакай за момент. Той по-голям ли е от Мен? Аз съм Бог. В никакъв случай твоят проблем не е по-голям от Мен. Забрави ли, че Аз съм на твоя страна?“

„Да! Аз зная това, но какво трябва да направим с този проблем?“

„Не ти ли казах, че никое оръжие, скроено против тебе, няма да успее?“

„Да, Господи.“

„Забрави ли, че твоята вяра побеждава света?“

„Не, Господи.“

„Не ти ли казах, че всичко можеш чрез Христос, Който те укрепява?“

„Да, Господи.“

„Е, тогава какво ще правим с този проблем?“

„Какъв проблем, Господи?“

Когато се намирате в Божието присъствие, вие неусетно излизате от долината на мрачната сянка. Бог не обича мрачни настроения.

Неведнъж, подтиснат, съм отивал при Неговия трон с думите: „Боже, намирам се в долината на мрачната сянка“, и съм чувал Той да ми казва: „Напълно те разбирам!“

И вие сте заставали пред Бога със следните думи: „Господи, аз наистина съм повален!“, и Той никога не ви е отговарял: „Да, зная какво искаш да Ми кажеш. И Аз днес се чувствам като червей.“

Когато отивате пред трона на благодатта и се оплаквате: „Господи, инфлацията е ужасна. Не мога да си позволя да си купя дори и един хамбургер“, Той никога няма да ви отговори с думите: „Ти си мислиш, че имаш проблеми? А Аз днес трябва да уволня Исус. Ангелите стачкуват. Наложи се да продам перления Си трон, за да платя наема за тронната зала; принудих се да заложа огнените Си колесници. Освен тези беди, един ураган удари небесните жилища от южната страна. Тук, горе, също има бъркотия.“

Не! Бог напълно контролира небето и там няма безредие. Приятели, искам да ви кажа добрата вест, че Бог държи и земята в Своята ръка – когато вие запазите радостта си, вашите проблеми ще изчезнат много бързо!

Нещо повече! Библията ни казва: „Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи…“ (Евреи 4:15).

Исус много добре разбира ситуацията, в която се намираме, защото живя на тази земя. Той знае за притесненията, безпокойствата и нещастията. Беше изкушаван от същия дявол, който напада и нас. Той е милостив и съчувстващ Първосвещеник, който състрадава с нас в нашите немощи. Този Първосвещеник ни кани да пристъпваме смело пред Неговия трон, за да получаваме милост и благодат, които да ни помагат във време на нужда (стих 16).

Когато сте в депресия, трябва да се приближите към Божия трон, а не да се отдръпвате от него! Той няма да се оттегли от вас, когато сте в „долината на сълзите“, а ще ви измъкне от нея и ще ви подари нова смелост, ако Му позволите. Във всички ситуации, Той желае да ви окуражи!

Библията казва в Ефесяни 1:19, че в идващите векове, Бог ще ни покаже „колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите…“ Това означава, че Бог е готов да направи всичко възможно за вас!

Приятели мои, не ме е грижа колко голям е вашият проблем или колко лоши са условията, в които живеете. Ако четете редовно Библията, непременно ще се зарадвате. И ако направите това, вие сте вече победители! Точно сега, когато четете тези думи, ако все още не сте в състояние да се смеете на дявола във време на неблагополучие, това означава, че е нужно да се учите още по отношение на смеха – смях пред разрушението, смях пред нападките на Сатана.

Бог е обещал да бъде на ваша страна, когато се радвате. В Божието присъствие има пълнота от радост; тази радост задържа врага и го обезоръжава, защото Сатана не може да победи вярващ, който има пълнота от радост!

Когато следващия път противникът отново застане на пътя ви, искам да ви предизвикам да се радвате в Божието величие. Ако е възможно, пишете ми какво се е случило тогава. Някой може да каже: „Да, аз опитах, но нищо не се случи, напротив, нещата станаха по-лоши.“ Ако при вас е така, тогава сте направили нещо не както трябва, защото Бог никога не лъже. Той е обещал, че ще върне пленниците от страната. Стойте твърдо върху обещанията от Словото и никога няма да пропаднете, защото Бог никога не е бил побеждаван.

Каквато и да е ситуацията, в която се намирате, започнете веднага да се радвате и да хвалите Бога за победата, и тя ще бъде ваша В Христос Исус. Дръжте здраво тази победа! Не изпускайте радостта си, защото Сатана не може да открадне радостта ви, нито да ви победи!