Съдържание Цялата книга на една страница

Част втора: Предимствата на Реката – Глава шеста – Съживление в Реката

А край реката, по бреговете й от двете й страни, ще растат всякакви видове дървета за храна, чиито листа няма да вехнат, нито плодът им да оскъдее; всеки месец ще раждат нов плод, по причина, че водата, която ги пои, изтича из светилището; и плодът им ще бъде за храна, а листът им за изцеление.

Езекиил 47:12

„Всеки месец ще ражда нов плод.“ Има съживление в реката на Бог.

Книгата Откровение потвърждава наличието на дърветата, които Езекиил видя и техните разлиствания и изцелителната им сила. Бог се стреми към изцелението на нациите, и в идните дни, ние ще видим национални и интернационални съживления.

Тези, които никога не са били в други страни трябва да си обуят обувките за пътуване и да си опаковат куфарите. В определен смисъл в това съживление Бог ще даде на мнозина привилегията да стоят на чужда земя за да помогнат да се събере жетвата от нациите.

Това, обаче, е времето на Америка за съживление. Прекарала съм 40 години от моя живот отвъд океана, но малко преди брат ми да умре, на 27 декември, 1996, аз знаех, че ще се върна в Америка. Това нямаше нищо общо с неговата смърт. Господ ни е тренирал като пионери на съживление, и аз усещах, че ние ще бъдем нужни в Америка. Не мога да си спомня дори и една страна, в която да сме били и да е нямало преживяване на движение на Бог.

Чувала съм да се казва, че съживление рядко продължава повече от три до пет години и никога повече от осем години, но аз не мога да си спомня време в моя живот когато да не съм живяла в съживление. Аз започнах пламенно да служа на Господа на около 13 години и след като посветих живота си на нациите, Бог ми даваше възможност да нося Неговото съживление в една страна след друга.

Въпреки това, аз вярвам, че ние живеем в уникално време. Ние сме привилегировани да бъдем част от прибирането на реколтата на последното време, и не трябва да очакваме нищо друго освен успех. Правилното време е на наша страна. Това е момента на Божието разписание когато ние ще видим прибирането на реколтата на най-великата жетва, не само в Америка, но по целия свят.

Както дойде съживление в началото на 20-ти век, края на века също ще види съживление. 1999 година ще бъде значителна година на съживление. Там където няма съживление, то ще избухне, а там където има, то ще се увеличи и ще се засили.

Когато реших да се върна в Америка, някои от моите приятели бяха обезпокоени, че съм изгубила видението си за останалата част от света, но скоро след като брат ми умря и ние имахме нашата годишна конференция за служители, Господ ми каза, „Аз ще ти покажа моделът.“ Това, което изведнъж видях беше ръката на Бог спускаща от небето един чудесен син изтъкан плат, и на него аз видях очертанията на Америка. Светлина започна да идва по цялата тази страна докато тя беше осветена със самата слава на Бог.

Америка все още е лидера сред нациите, и Бог ще използва хората на Америка да благославят другите нации. Той ще използва финансите на Америка за да доведат световна жетва. Американците ще имат специално място в жетвата.

Нито една нация и нито една деноминация от отделните нации няма да остане недокосната от съживлението. Бог ще излее Своя Дух както никога преди не сме виждали. Аз видях Господа във видение да влиза в различни видове църкви. Аз Го видях да стои пред църкви с високи олтари и със специални поставки за книги, точно както стоеше в синагогите в Неговите дни, и Той отвори книгата и обяви съживление.

В библейското описание, ние виждаме Исус да заявява Своята воля в синагогата в Назарет:

И подадоха Му книгата на пророк Исая; и Той, като отвори книгата, намери мястото дето бе писано: -Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; прати Ме да проглася освобождение на пленниците, и прогледване на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господна година“. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него. И почна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши.

Лука 4:17-21

Господ се появява, дори сега, в това време, в църкви по света, и Той заявява това, което скоро ще бъде.

Ако трябва да се безпокоим да донесем сами съживление, това ще бъде една съкрушителна мисъл. Ние имаме свръхестествена помощ в това съживление. Ти и аз не знаем как да започнем. Ние нямаме идея как да организираме и да нагласим съживлението. Дори и да имаме всичките необходими финансови средства на наше разположение, ние пак не можем да направим това да се случи. Това изисква присъствието на Господа.

Аз Го видях да стои пред амвон след амвон. Видях Го да посещава Презвитериани. Видях Го да посещава Епископални. Видях Го да посещава Лутерани. Видях Го да посещава Адвентистите от седмия ден. Видях Го да посещава Баптисти. Видях велико посещение на Бог във всички различни Петдесятни деноминации. Видях пасторите на тези църкви да лежат на лицата си, проснати пред Бог в реката. Видях ги да изхвърлят своите формалности. Видях да изхвърлят своите порядки за поклонение. Видях да изхвърлят своите литургии. Видях безбройни множества хора докато те се навеждаха пред Бог, прострени на лицата си, и реката на Бог течеше върху тях.

Това съживление ще отиде далеч отвъд църквите. Нито една отделна правителствена организация или министерство няма да остане недокосната от него. Реката ще проникне във всяка пукнатина. Няма да има никакъв начин да се задържи вън от всяка правителствена сграда.

Аз видях Бог във видение да отива в нашата голяма Финансова сграда на 14-та Улица във Вашингтон, Ди Си. Той вече работи в сградите на Пентагона, на Конгреса и на Върховния Съд. Той вече работи в Белият Дом. Ние сме Го виждали да се движи в Министерството на Транспорта. Дори съм Го виждала да посещава Обединените Нации, и ние ще чуем за Неговото изливане върху човек след човек.

Понякога сме толкова емоционално неуравновесени поради действията на нашите Щатски и интернационални институции, че забравяме личностите, които работят там, които Бог обича. Ние сме имали много Щатски чиновници посещаващи нашите събрания в Ерусалим. Ние се запознахме с един прекрасен джентълмен от Гана, който обича Господа и е винаги на църква през уикендите, търсейки Бога. Когато секретаря на Обединените Нации Кофи Анан летеше аз Ирак за специални преговори да се опита да предотврати друга война в Персийския Залив, той избра този брат да отиде с него. Има много благочестиви мъже и жени работещи в правителството, тук и в чужбина, и те няма да бъдат подминати в това съживление.

Аз видях Господа във видение лично да посещава отделни губернатори в нашата страна. Той не е оставил никой извън.

От септември 1997 ние сме имали събрания всеки уикенд в нашия лагер във Вирджиния. Никога преди не сме правили това, и това изисква много от нашето време, но когато реката тече, ние трябва да направим място за нея в личния си живот. Ние трябва да направим себе си на разположение на реката, без да мислим за нашето лично удобство.

Когато нашите летни палаткови събрания свършиха това лято, ние обявихме, че ще имаме събрания в уикендите за един месец за да видим какво ще се случи. Хора идваха от много части от Америка и Бог вършеше чудесна работа в техния живот. След един месец, ние дори не можехме да си помислим да приключим нашите събрания през уикендите, и те продължават и до днес.

В действителност, ние не провеждаме събранията за хората, които идват. Ние правим това заради себе си. Бог ни показа, че иска да ни придвижи в нещо по-дълбоко, да ни занесе на нещо по-високо. Той го направи, и ние всички израснахме в резултат от това.

Съживление разтърси малкия град Смидтън, Мисури (с население 532 души). Пастор Стив Грей ми каза, че той се е чувствал сякаш е бил на края на въжето във връзка със служението. Нещата не вървели както той искал, така че той решил да пътува до Пенсакола, Флорида, за да посети съживлението в Броунсвил и да види какво ще направи Бог за него. Докато седял на събранията, той осъзнал, че нямал идея какво било това, което Бог искал от него да направи. Той знаел единствено, че е стигнал до края на себе си.

„Върни се в Смидтън,“ казал му Господ, „и имай съживление.“

Господи, не мога да го направя,“ протестирал той и започнал да дава всички причини защо това не може да стане.

„Аз не ти казвам да бъдеш съживлението,“ отговорил му Господ, „Ти трябва да бъдеш домакин на съживлението.“ Пастор Грей бил неохотен, но ако Господ искал да извърши работата, как можел той да откаже?

Той не бил човек, който изливал чувствата си. Никога не е танцувал в Духа нито е скачал от радост, но когато се върнал в Смидтън и стъпил в църквата си, една духовна светкавица от небето го ударила и той започнал да скача и да скача и да скача. Той направил контакт с реката, и реката се свързала с него. Съживлението в Смидтън продължава и е хванало вниманието на целия свят. Повече хора отколкото живеят в този град посещават тази църква.

Един добре известен служител посетил Смидтън, и когато видял колко малък бил града и че дори нямало машина за кока-кола, газ станция или ресторант, той казал, че напълно разбира защо Бог е избрал това място за съживление. „Ако Бог може да изпрати съживление в Смидтън,“ казал той по-късно, „никой от останалите от нас няма извинение да нямаме съживление.“

Бог винаги избира Витлеем и Назарет в този свят. Той избира Смидтън и Ашланд. Това е защото Той не иска никой да прослави мястото вместо реката. Той иска да бъде фокусната точка на търсенето, така че Той избира забележителности, до които никой не би пътувал поради друга причина освен за да преживее Него. Бог иска да дойдем при реката просто заради самия Него. Той ни казва, „Аз съм достатъчен. Аз съм всичко, от което вие се нуждаете.“ Ние сме имали толкова много разсейвания. Концентрирай се на реката, и съживлението ще дойде при теб.

Бог иска да те използва, и ако ти искаш да си домакин на съживление, да позволиш на реката да тече през твоя живот, Духът на Бога ще направи останалото. Ти не можеш да произведеш съживление; само Бог може да направи това. Ако искаш да го имаш по Неговия начин, обаче, и позволиш на реката да тече, то ще се случи.

Когато реката присъства и тече, неща се случват бързо и лесно. В двете ми първи книги, Слава и Славата на Съживлението, аз споменах, че Господ ми показа в Ерусалим преди много години, че когато съживление е възпламенено из цяла Америка, Далас, Тексас ще бъде центъра на това съживление. Казах това по телевизията в Далас и също и в други градове. Много е интересно, че до това време Далас е разглеждан, в миналите години, като едно от най-трудните места в Америка да имаш събрание. Тези, които организират конференции искат да ги правят на други места защото се страхуват, че няма да имат отклик от обществеността в Далас. Бог започна да работи в живота на хората в Далас и, не отдавна, много конференции бяха планувани в Далас защото Далас бързо получи репутацията на най-лесния град в Америка, в който да имаш съживление и да проведеш конференция.

Винаги когато Бог ме е изпращал в някоя нация, или град, или село за да обявя съживление, хората винаги са отговаряли, „Това място е особено.“ Аз слушам, но после започвам да разказвам чудесата от това, което Бог е направил в последното място. Последното място, преди чудесата да започнат, също беше „най-трудното място в света.“ Няма трудни места когато реката тече. Когато съживление избухне на местата, които изглеждат най-трудни изведнъж става лесно. Няма значение колко е труден твоя град, или твоята църква или семейство, започни да позволяваш на реката да тече в твоя живот и тя ще отнесе всяко препятствие за съживление. Има съживление в реката. Започни да преживяваш Реката на Славата за себе си.