Съдържание Цялата книга на една страница

Глава дванадесета – Финанси в Реката

И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;  и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго.

Деяния 2:44-45

И апостолите с голяма сила свидетелствуваха за възкресението на Господ Исус; и голяма благодат почиваше над всички тях.  Па и никой от тях не беше в лишение; защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги, и донасяха цената на продаденото, и слагаха я при нозете на апостолите; и раздаваше се на всекиго според колкото имаше нужда.

Деяния 4:33-35

„И раздаваше се на всекиго според колкото имаше нужда.“ Има достатъчно снабдяване за всичко, от което се нуждаем в реката. Каквото и да ни заведе до реката, ако всички ние можем да влезем в нея, всяка нужда ще бъде снабдена.

Това настоящо съживление не докосва само душата. То ще бъди едно икономическо съживление за Божиите хора. Ние не само ще излезем от дълг, но ще получим бележити финансови чудеса за всяка наша нужда. Трябва да вярваме за това. Това е Божието желание за всеки един от нас.

В световното Тяло на Христос, голямо мнозинство се нуждае от финансови чудеса, а тези, които не се нуждаят могат да упражняват вяра за тези, които се нуждаят. Това е една област където Сатана атакува много от Божиите хора. Той иска да спре потока на Божията река по всеки начин, по който може. Ние трябва да позволим на реката на Бог да се движи през нашите компании, през нашите банки и през нашите лични финанси, защото Бог желае да ни освободи от всяка пречка за да вършим Неговата воля в този ден и час.

Когато финансовата борса стана неустойчива през лятото на 1998, Бог ни говори, че е в полза на съживлението да запази борсата стабилна. Той каза, че въпреки че ще има малки разклащания борсата ще остане стабилна в полза на съживлението.

Изискват се допълнителни финанси за Божиите хора за да могат да посетят центрове на съживление където Бог се движи. Някой трябва да може да вземе няколко дни отпуск за да отиде на съживления, палаткови събрания и походи. Това изисква икономическа стабилност.

Бог изисква по-голяма финансова отговорност от Своите хора. Живеейки на мисионерското поле през всичките тези години ние сме практикували да живеем свободни от дълг с изключение на текущите разноски. Моите родители им е казано от Господа никога да не ипотекират имуществото на палатката за да я запазят като подслон за Божиите хора в бъдещето. Бог иска да ни освободи от такива товари.

Съживлението е много добро за местната икономика. Всеки просперира в градовете където Бог се движи. Има преливане на благословение. Местните търговци са благословени. Мотелите и ресторантите са пълни и всички видове транспорт се оползотворяват.

Когато се движим в съживление, Бог чудотворно изважда Своите хора от дълг. Той иска да ни освободи индивидуално и също и да плати дълговете на нашите църкви. Излизането от дълг е напълно противоположно на сегашната тенденция в Щатите и в много други страни. Американския народ е насърчаван да обръща своя дълг в ипотеки. Това само поставя хората по-дълбоко в дълг и дори може да изложи на опасност сигурността на техните домове в бъдеще. Това очевидно не е Божията воля. Това не е време да строим по-големи хамбари за да натрупваме нашите добрини и да заявяваме, че „нямаме нужда от нищо.“ Бог иска да освободи Своите хора така че да можем да участваме напълно в съживление. Започни да вярваш за това днес.

Съживлението докосва нашите сърца, нашите души, нашите ръце и нашите крака, но то също така докосва и нашите джобни книжа. То докосва нашите банкови сметки. Тези, които са в липса чудотворно ще им бъде дадено това, от което се нуждаят за да посрещнат финансовите си задължения, а тези, които имат излишък ще бъдат призовани да вложат част от излишъка си в Царството. Както го направи Бог за изплуващата църква от първи век, Той го прави отново, така че Неговите хора да не дължат нищо на този свят. Всичко, което се иска от нас е да бъдем намерени в Реката на Славата.