ЧИСЛА

Четвъртата книга от Закона (Петокнижието) е „Числа“. Както при предишните три книги, нейното авторство се приписва на Мойсей. „Числа“ получава името си от двете преброявания на децата на Израил, записани в глави 1 – 4 и 26. Първото преброяване се извършва, когато Израил стига до планината Синай; а второто – след 35 години, в Моавската земя, точно преди влизането в Ханаан. Като се изключат тези две събития, книгата почти не съдържа числа и се занимава най-вече с пътуването на младата израилска нация из пустинята в продължение на 10 години.

След победата над Фараоновата войска при Червеното море, Мойсей се сблъсква с много сериозни проблеми, като се опитва да води тази тълпа от току-що освободили се роби към „Обещаната земя.“ Едно от не малките затруднения е отговорността за задоволяване на основните лични нужди – храна, вода и подслон; а да не споменаваме проблемите от национален мащаб – като въвеждане на закон и ред, набиране и обучаване на войска за защита и развиване на система за управление. На всичко отгоре, Мойсей трябва всекидневно да се сблъсква с негодуванието на един недоволен народ. Хората се оплакват за всичко и желаят да се върнат в Египетската земя. Бог приема този критикарски дух не като противопоставяне на водителството на Мойсей, но като грях и бунт срещу Него Самия. Ето защо, хората са наказани няколко пъти по време на своето пътуване. Може би най-голямата трагедия за тях е, че те не могат да повярват на Божието обещание и да превземат Ханаанската земя. Заради това си неверие и отказ да се доверят на Бога, едно цяло поколение е осъдено да се лута в пустинята в продължение на четиридесет години. Всички (освен Исус Навиев и Халев) измират, без да видят изпълнението на дългоочакваната мечта.

„Числа“ е не само „Книга на негодувания“, но и „Книга на чудеса.“ В нея Божията благодат и грижа за снабдяване са демонстрирани по особен начин. Манната от небето, водата от скалата, Облакът, който ги води, Медната змия, която ги изцелява – всички тези неща говорят за Божията намеса в живота на Неговия народ и за дълбоката Му грижа за тях.

В Числа 6:24-26 се намира един най-чудните и известни пасажи в Библията:

„Господ да те благослови и да те опази! Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!“

следваща глава ВТОРОЗАКОНИЕ