МИХЕЙ

Михей, чието име означава „кой е като Бога“, е пророк от времето на юдовите царе Иотам, Ахаз и Езекия (1:1). Той живее в малкото селце Моресет, намиращо се на югозападната граница с Юда. Въпреки че е жител на Северното царство, Михей пророкува и за двете Царства – Израил и Юда. Той е съвременник на Осия, Амос и Исаия и също като тях посочва основните грехове на своя народ и на неговите водачи – идолопоклонство, социална несправедливост и религиозно лицемерие.

Михей е човек със силен характер и убеждения и безкомпромисно проповядва правдата. Неговата абсолютна увереност, че Бог го е призовал да бъде пророк, му дава смелост да говори на своя народ. По отношение на служението си, той заявява:“Но аз наистина съм пълен със сила, със съдба и с мощ чрез Духа Господен, за да изявя на Якова престъплението му, и на Израиля греха му“ (3:8).

Михей обикаля навсякъде, като се опитва да доведе своя народ до пълно пробуждане. Той произнася осъждение над Израил за нейната „неизцелима рана“ на идолопоклонство (виж 1:5-16), смъмря лъжепророците, които „заблуждават людете“ (виж 3:5-12), упреква народа, че предпочита да слуша лъжливите пророци, които са под влиянието на алкохола, а не да обръща внимание на истинските пророци, които са водени от Святия Дух (2:11) и изобличава насилието на търговците, които лъжат купувачите, като правят своите мерки неточни (виж 6:10-12).

Михей е силно чувствителен към проблемите на бедните и подтиснатите. Той изобличава и осъжда заемодателите, които мамят и конфискуват притежанията на бедните (2:1-4; 3:1-4). Тъй като постоянно се бори срещу тези, които третират зле бедните, Михей е наречен „пророкът на бедните.“

Основната тема на посланието на Михей се намира в глава 6, стих 8:“Той ти е показал, човече, що е доброто; и какво иска Господ от тебе освен да вършиш праведното, да обичаш милост, и да ходиш смирено със своя Бог.“

Книгата се състои от три части, всяка от които започва с думата „слушайте“ (1:2; 3:1; 6:1).

1. Глави 1 и 2 – Осъждане на Израил и Юда за техните грехове.

2. Глави 3 и 4 – Осъждане на злите водачи на народа и на лъжепророците. Глава 3 е заключението на тази част. В глави 4 и 5 се прокламира идващото царство на Месията.

3. Призив за покаяние с обещания за бъдещи благословения над Израил.

Най-важните събития, описани в книгата на пророк Михей са: Падането на Самария през 721 г. пр. Хр. (1:6, 7), нападението на Юда (1:9-16), падането на Ерусалим и разрушаването на Храма през 586 г. пр. Хр. (3:17; 7:13), заточението във Вавилон (4:10), завръщането на Израил и неговата бъдеща слава (1:1-8, 13; 7:11, 14-17), раждането на Месията във Витлеем (5:2). Любими стихове от книгата са 6:8; 7:7; 7:18-19.

следваща глава НАУМ