ВЪВЕДЕНИЕ

Като преценява важността на Библията, четвъртият президент на Съединените Щати Джон Куинси Адамс, казва: „Библията е Книга за всички, Книга, която трябва да бъде четена от всички възрастови групи и при всякакви житейски ситуации. Тя е една бездънна и неизчерпаема мина, пълна със знание и добродетели.“

Този текст се базира на факта, че Библията наистина е „Книга за всички“ и че тя е в основата на цялата християнска вяра. Посредством Святите Писания, ние започваме да опознаваме Бога, да разбираме откровението на Неговата воля за човечеството и да навлизаме в истински, жизнерадостни взаимоотношения с Него чрез вяра в Сина Му Исус Христос.

Едно нещо е обаче да аплодираме заслугите на Писанията, но друго – да започнем да навлизаме в дълбочина в страниците на Библията, за да открием нейните животворни принципи и да ги използваме в нашето всекидневие.

Авторът се надява, че с помощта на тази книга четенето и изучаването на Библията ще стане стандарт за нормален християнски живот и че читателят ще бъде подтикнат към едно по-силно лично посвещение да изследва Божието Слово.

Предназначението на книгата не е да даде изчерпателен анализ на всяка библейска книга, но цели да обхване най-важното, като го представи във възможно най-съкратен вид.

Имайки това предвид, ще забележите, че действието се развива бързо, като всяка страница е изпълнена с много информация, която може да бъде използвана всекидневно.

При пътешествието си из Библията, не забравяйте да отделяте достатъчно време за всяка глава, като позволявате на Святия Дух напълно да просветлява вашите умове и сърца и да отваря за вас богатите съкровища на Божията книга по по-личен начин.

Авторът

следваща глава БИТИЕ