Пътешественикът – първа част

Може да подарите тази книга на себе си
или приятел - поръчайте от тук »
Също така при нас може да поръчате и Библии и книги на издателство "Нов Човек".
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

ОТ ТОЗИ СВЯТ ДО ОНЗИ

Тази книга можете да поръчате от издателство Нов човек.

I ЧАСТ

ХРИСТИЯН

 

АЛЕГОРИЯ ОТ ДЖОН БЪНЯН

 

 

 

Първо издание на английски език 1678 г.

The Pilgrim‘s Progress from this world to that which is to come. Printed for Nathanael Ponder at the Peacock.

Първо издание на български език 1866 г.

      Седмо преработено илюстровано издание. Преработил Теодор Опренов Редактор Александра Хрусанова Художник Борислав Георгиев ISBN 954 407 004 4 ©1991 г. Издателство НОВ ЧОВЕК София 1373 п. к. 15   Отпечатано в София, Д Ф „София Принт“ декември 1991, тираж 10000, 12 п. коли, ф-т 700x1000/ 1/32,   От първото издание на 18 февруари 1678 г., до 1688 г., когато умира Джон Бънян, тази книга е претърпяла единадесет издания само в Англия. Първото американ­ско издание излиза 1681 г. Оттогава има безчет издания на английски език.

След Библията, „Пътешественикът“ е най-превеждана- та книга. Първият превод е излязъл през 1682 г. в Ам­стердам. В това отношение холандците са ненадминати. Днес може да бъде намерена на десетки африкански и индиански диалекти. Има я дори на староеврейски език.

Предишните, пето и шесто фототипни издания на български език, са отпечатани в Холандия през последните четиридесет години.

 

Ето и реда на българските издания до днес:

 

Първо издание — 1866 г. I част превод Алберт Лонг,

                                             печатница Цариград — Минасян.

                                               1886 г. II част издава АЕМ — Свищов.

Второ издание — 1880 г. I част. Печатница Цариград — Бояджиян.

                                               1891 г. II част. Превод от английски Ст. Томов — печатница Свищов.

Трето издание — 1925-26 г. I и II част поотделно, с илюстрации. Обработил Павел Мишков. Печатница „Труд“. (Тези две части са събрани по-късно в една без илюстрации и са послужили като основа за отпечатването на пето и шесто издания, както и за нашето издание.)

Четвърто издание — 1939 г. I част печатница „Майска роза“

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА