ГЛАВА ВТОРА

В тази глава ще разгледаме един начин, по който Сатана води вярващите в грях. Понякога той ги води в грях, като им показва удоволствието в греха, но като скрива скръбта, която грехът ще донесе. Грехът може да изглежда много приятен – и Сатана иска вярващите да мислят така за греха. Защото той знае, че когато те съгрешат, грехът ще им изглежда много привлекателен и те ще забравят, че грехът всъщност е жесток и вреден. Бог каза на Адам и Ева да не ядат от дървото на познаване доброто и злото, иначе ще умрат, но Сатана каза на жената, че те ще бъдат като Бога, ако ядат от плода. Сатана го представи привлекателно и приятно за ядене, за да са непослушни на Бога. Сатана прави и днес същото. Той се опита да изкуси и Исус по същия начин в пустинята. Сатана показа на Исус всичките царства на света и каза, че ще Му ги даде всичките, ако Исус му се поклони. Колко приятен и привлекателен се опита Сатана да направи да изглежда грехът. Все пак Исус не беше въведен в заблуждение чрез хитростта на Сатана.

Така че, как могат вярващите да се противят на Сатана, когато той прави греха така привлекателен? Има четири начина да избегнем да бъдем отклонени в грях:

Първо, вярващите трябва винаги да се пазят колкото се може по-далеч от греха. Тези, които вървят близо до дълбок ров, нека да не се учудват, ако паднат в него! Ако вярващите се доближават до това, което е грешно, да не се учудват, ако се хванат в капана на греха. Павел казва на християните да мразят това, което е зло, да го мразят с най-дълбока омраза (Римляни 12:9).

Второ, вярващите трябва да помнят, че удоволствието в греха скоро се обръща в горчивина. Грехът може да е приятен за малко време и да изглежда в началото лесен, но накрая дълбоко наранява.

Трето, вярващите трябва да запомнят, че грехът ще ги направи да изгубят това, което всъщност е добро. Онези, които се предават на грях, губят Божието благословение. Тяхната християнска радост изчезва. Те нямат вече мир. Святият Дух вече не ги благославя. Даже всекидневният им живот е скучен. Сатана ги измамва: Грехът всъщност не е насладителен.

Четвърто, вярващите трябва да помнят, че грехът измамва хората. Библията казва на вярващите да се насърчават едни други, за да не паднат в измамата на греха (Евреи 3:13). Когато грехът ги измами, вярващите често пъти не признават, че вършат зло; вместо това те мислят, че са прави. Грехът ги мами да вярват, че злото е добро. Фараон беше измамен от греха. Въпреки че Бог го предупреди с язвите, Фараон не искаше да бъде послушен на Бога и да остави израилтяните, да си вървят свободни. Грехът прави хората по-скоро готови да изгубят Бога, небето, Христос и даже своите си души, отколкото да напуснат греховете си. Нищо не е така измамливо, както греха.

И така, запомнете, че грехът не е приятен, но горчив, колкото и да изглежда привлекателен. Не оставяйте Сатана да ви отклони от Бога, като ви измамва по този начин.

следваща глава ГЛАВА ТРЕТА