Съдържание Цялата книга на една страница

Неправилно е да подкрепяме виновния

1Да мислим само за себе си и да се подиграваме на хората,
които имат разум е егоистично и глупаво. А
2Глупавите нямат желание да учат;
те предпочитат да дават своето собствено мнение.
3Вършенето на неправда води към срам и безчестие.
4Мъдрите думи са поток, изтичащ от дълбоки извори.
5Неправилно е да подкрепяме виновния,
а невинния да не може да получи справедливост.
6Глупавото говорене ще те вкара в много беди.
7Да говориш глупости е също
като да правиш капан, за да разрушиш себе си.
8Няма нищо по-вкусно от вкуса на клюкарството!
То се топи в устата.
9Няма разлика в това да си мързелив и да създаваш беди.
10Господ е мощна кула, където Неговите хора
могат да тичат, за да се спасят.
11Богатите мислят, че парите им са защитна стена.
12Гордостта води към разрушение;
смирението води към почит.
13Засрамващо и глупаво е да отговаряш преди да си чул.
14Да бъдеш радостен помага, когато си болен,
но нищо не може да ти помогне, когато си се предал.
15Всеки с добър разум иска да учи.
16Подаръкът ти проправя път да се видиш с всеки.
17Ти може да си мислиш, че се спечелил делото в съда,
но почакай да се изкаже и твоят опонент.
18Претеглянето на сламата е един от начините
да разрешиш труден случай.
19Сдобряването с приятел, който си обидил Б
е по-трудно от разбиването на градската стена.
20Направи думите си добри и ще си радостен,
че си го направил.
21Думите могат да донесат смърт или живот!
Говори много и ще сърбаш това, което си надробил.
22Най-голямото богатство на един мъж е неговата съпруга.
Тя е подарък от Бог.
23Бедният трябва да моли за помощ,
но богатият може да даде жесток отговор.
24Някои приятели не ти помагат,
но истинският приятел е по-близък от твоето собствено семейство.

А Да…глупаво. : Едно възможно значение на трудния еврейски текст в стих 1.
Б Сдобряването…обидил. : Едно възможно значение на трудния еврейски текст.