Съдържание Цялата книга на една страница

Използвай здравият разум

1Ако продължаваш да си непреклонен
след многото предупреждения,
неочаквано ще откриеш, че си отишъл твърде далеч.
2Когато правдата управлява нацията, всеки се радва;
когато неправдата управлява, всеки страда и стене.
3Ако обичаш мъдрост, твоите родители ще бъдат щастливи,
но ходенето след лоши жени ще ти струва всичко.
4Един честен управител прави нацията силна;
управител, който взима подкупи, ще я доведе до разрушение.
5Ласкателството не е нищо по-малко от поставяне на капан.
6Твоите грехове ще те хванат, но който живее праведно
ще пее и празнува.
7Нечестивите не се интересуват от правата на бедните,
но добрите хора го правят.
8Подиграването на другите е искра, която запалва град;
използването на здравия разум
може да отстрани пламъците на гнева.
9Бъди мъдър и недей да съдиш глупака.
Няма да получиш удовлетворение,
защото всичко, което глупака ще прави
е да се подиграва и да вика.
10Един убиец мрази всеки, който е честен и живее праведно А.
11Не бъди глупав бързо да изгубваш самообладание –
бъди разумен и търпелив.
12Управител, който слуша лъжи,
ще има корумпирани служители.
13Бедните и всички, които ги оскърбяват –
всеки един от тях трябва да зависят от Бог за светлина.
14Царе, които са справедливи към бедните
ще управляват вечно.
15Поправяй децата си и те ще бъдат мъдри;
деца, извън контрол опозоряват майките си.
16Когато измамниците са на власт, престъпленията нарастват,
но гражданите, които спазват закона ще ги видят да падат.
17Ако поправяш децата си, те ще ти донесат мир и щастие.
18Без водителство от Бога, законът и редът изчезват,
но Бог благославя всеки, който се покорява на Неговия закон.
19Дори когато слугите са умни, трябва нещо повече от думи,
за да ги накараш да се покоряват.
20Има повече надежда за глупака,
отколкото за някой, който говори без да мисли.
21Робите, към които сте се отнасяли мило във времето на тяхното детство ще ви причинят тъга. Б
22Човек, който бързо избухва,
поражда караници и се въвлича в много грехове.
23Твърде много гордост донася унижение;
смирението води към почит.
24Ако участваш в престъпление,
ти си най-лошият враг сам на себе си,
защото дори под клетва ти не можеш да кажеш истината.
25Не влизай в капана, който е да бъдеш страхлив –
довери се на Господа и ще бъдеш спасен.
26Много се опитват да станат приятели с управителя,
но справедливостта идва от господа
27Добрите хора и престъпниците не се понасят едни други.

А и живее праведно: или “и тези, които живеят праведно са приятели на честните хора.”

Б ще…тъга: Едно възможно значение на трудния еврейски текст.

следваща глава Думите на Агур