Съдържание Цялата книга на една страница

20 – Групи от демони

Демоните се назовават според тяхната природа. Демонът на омраза се нарича „омраза“. Всеки демон е специализиран. Демонът на омраза не поражда похот — той промотира само омраза. Когато заповядаме на демоните да си кажат името, те обикновено назовават себе си, конкретизирайки своята природа, например: бунт, проклинане, безразличие и др. Понякога демонът може да каже и име на човек като: „Джим“ или „Шърли“. Понякога казват чуждестранни имена. Това е с цел да заблудят служителя, относно тяхната истинска природа. Служителят трябва да заповяда на демоните да разкрият истинската си природа, като им каже: „Каква е твоята природа, демоне?“

Много рядко могат да се срещнат единични демони; те се движат на групи. Тези групи могат да бъдат наречени колонии, кланове или семейства. Когато установим наличието на един демон, трябва да сме внимателни и да потърсим съпътстващите го демони. Една група от демони се свързва, с цел да вземе контрол над определена област от живота на човека. Следователно има логичен образец, според който духовете да се открият в точно определена група. Определени видове духове се намират отново и отново в едни и същи комбинации: но от това не бива да приемаме, че комбинацията винаги ще бъде същата. ВАРИАНТИТЕ ЗА ГРУПИ­РАНЕ СА НЕОГРАНИЧЕНИ.

Във всяка група има „силен човек“ или управляващ дух. Често пъти по време на служението даден управляващ дух може да бъде специфично назован. Не е абсолютно задължително той да бъде разпознат като управляващ дух, за да се извърши ефективно служение. Такова разпознаване може да бъде дадено но една от следните причини. Първо, Святия Дух може да ни води в точно определен ред на действие. Служещият с освобождение трябва да е внимателен да получи плана за битката, който Господ иска да му даде. Има ситуации, когато Господ ще ни води първо да се занимаем с управляващия дух и после с придружаващите го духове. В други случаи Господ ще ни води да изгоним първо по-низшестоящите духове и най—накрая управляващия дух. Изглежда няма голям смисъл в това да се питаме защо Господа веднъж ни води по един начин, а друг път по друг. Добрият войник е обучен да следва заповедите, без да задава въпроси на командира си. В определени моменти може да му се даде свобода да избира маршрута за атаката, но в други моменти заповедите са твърде специфични. Същото се отнася и за духовните битки.

Втората причина управляващият дух да бъде разпознат е заради самия човек, който получава освобождение. За него може да се окаже доста полезно да знае кой е този дух и да се пази от него в бъдеще. Някои духове са обвързани с навици в живота ни, които трябва да се променят и с области в плътския човек, в които той трябва да бъде разпънат. След извършване на освобождението на човека ще се наложи да води някои лични битки, за да го запази. Полезно е да се знае точно срещу какво воюваш, кое е от плътта и кое е от демоничен дух.

Поради опита, получен по време на стотиците случаи на освобождение и занимаване с групи от демони съм се убедил, че управляващият дух е първият дух, който превзема определена територия. Тъй като той първи успява да влезе, той може да стане управляващ над следващите. Той става врата за влизане и на други демони. Когато се изгонват демони не е необичайно да заповядаш на управляващия дух: „Излез и вземи всички придружаващи те духове със себе си!“ или „Излез заедно с корените си!“ Ако част от групата не бъде изгонена, пътят остава отворен тя отново да се върне. Поради тази причина освобождението трябва да бъде колкото е възможно по-цялостно.

В дадена група може да се намери повече от един дух от даден вид. Например колонията на огорчението може да съдържа няколко демони на негодувание. Освен това даден демон може да присъства в повече от една група демони. Например демонът на гняв може да се открие в клана на огорчението, а друг такъв демон в клана на перфекционизъм. По време на едно освобождение бяха изгонени няколко групи демони. Във всяка група имаше по един дух на депресия. Само чрез действието на свръхестествената дарба на разпознаване можем да разберем, че вече сме се справили с такива комбинации от зли духове.

Следният списък от демонични групи представя примерени групи от демони, които сме срещали по време на освободителните сесии. ТЕЗИ ГРУПИ СА САМО ПРЕДПОЛО­ЖЕНИЕ ЗА ТОВА, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ СРЕЩНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ТОЗИ СПИСЪК НЕ Е ИЗЧЕРПА­ТЕЛЕН, НИТО ГРУПИТЕ СА ТОЧНО УСТАНОВЕНИ. Дадени са обяснения във връзка с някои от изброените групи. Това е с цел да се даде разбиране за проблемите, причинени от точно определени групи от демонични духове. Болшинството от групите сами обясняват себе си.

Ние, авторите на книгата вярваме, че информацията, дадена в тази глава ще има огромна практическа стойност за хора, които се движат в служението на освобождение. Тя ще помогне на всеки да разбере по-добре как се групират демоните. В тези няколко страници са кондензирани години на изучаване на Словото и опит в служението с освобождение.

Често срещани групи от демони

1. ОГОРЧЕНИЕ

Негодувание

Омраза

Непростителност

Насилие

Сърдене

Гняв

Отмъшение

Убийство

2. БУНТ

Своеволие

Упоритост (инат)

Непокорство

Бунтарство

3. КОНФЛИКТНОСТ

Раздор

Дърдорене

Спорене

Караница

Боричкане

4. КОНТРОЛ

Собственическо отношение

Доминиране

Магьосничество

5. ОТМЪШЕНИЕ

Разрушение

Злоба

Омраза

Садизъм

Нараняване

Жестокост

6. ОБВИНЕНИЕ

Съдене (преценяване)

Критицизъм

Търсене на грешки

7. ОТХВЪРЛЯНЕ

Страх от отхвърляне

Самоотхвърляне

8. НЕСИГУРНОСТ

Малоценност

Самосъжаление

Самотност

Плахост

Срамежливост

Неспособност

Негодност

9. РЕВНОСТ

Завист

Подозрение

Недоверие

Егоизъм

10. ДРЪПНАТОСТ

Сумтене

Бленуване

Фантазии

Преструваме

Нереалност

11. БЯГСТВО

Безразличие

Стоицизъм

Пасивност

Сънливост

Алкохол

Наркотици

12. ПАСИВНОСТ

Паника

Безразличие

Апатия

Отпуснатост 

13. ДЕПРЕСИЯ

Отчаяние

Безнадеждност

Обезсърчаване

Пораженчество

Потиснатост

Безнадеждност

Смърт

Безсъние

Болезненост (заболеваемост)

14.  ТЕЖЕСТ

Меланхолия

Обременяване

Отвращение

15.  БЕЗПОКОЙСТВО

Тревога

Страх

Ужас

Предчувствие

16.  НЕРВНОСТ

Напрежение

Главоболие

Нервни навици

Безпокойство

Възбуда

Безсъние

Скитничество (лутане)

17.  ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Болезнена чувствителност

Страх от човек

Страх от неодобрение

18.  ПРЕСЛЕДВАНЕ

Нечестност

Страх от съдене

Страх от осъждение

Страх от обвинение

Страх от порицание

Чувствителност

19.  УМСТВЕНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Умопомрачение

Лудост

Мания

Забавено развитие

Ненормалност

Шизофрения

Параноя

Халюцинации

20.  ШИЗОФРЕНИЯ

Отхвърляне

Похот

Самообвинение

Несигурност

Малоценност

Депресия

Перфекционизъм

Чувствителност

Страхове

Нервност

Бунт

Своеволие

Упоритост

Себичност

Самозаблуждение

Непростителност

Омраза

Насилие

Гнявo (отмъстителност)

Убийство

Контрол

Подозрение

Недоверие

Огорчение

21.  ПАРАНОЯ

Ревност

Завист

Подозрителност

Недоверие

Преследване

Страхове

Конфронтация

22.ОБЪРКВАНЕ

Разстройване

Разхвърляност

Забравливост 

23. СЪМНЕНИЕ

Неверие

Скептицизъм

24. НЕРЕШИТЕЛНОСТ

Протакане

Компромис

Объркване

Забравливост

Безразличие

25.  САМОЗАБЛУЖДЕНИЕ

Самоизмама

Самоизкушаване

Гордост

26.  ВРЪЗВАНЕ  НА  УМА

Объркване

Страх от човек

Страх от провал

Окултни духове

Спиритистки духове

27. ПОКЛОНЕНИЕ   НА   УМА

Интелектуализъм

Рационализиране

Гордост Егоизъм

28.  СТРАХОВЕ  (Всички видове)

Фобии (всички видове)

Истерия

29.  СТРАХ  ОТ  ВЛАСТ

Лъжа

Измама

30. ГОРДОСТ

Егоизъм

Суета

Себеправедност

Високомерие

Надутост

Важничене

Арогантност

31. МАНИЕРНИЧЕНЕ

Театралничене

Неискреност

Изтънченост

Преструване

32. ПОЖЕЛАНИЕ

Кражба

Клептомания

Материализъм

Алчност

Ненаситност

33. ПЕРФЕКЦИОНИЗЪМ

Гордост

Суета

Егоизъм

Разстройване

Критицизъм

Раздразнителност

Нетолерантност

Гняв

34. СЪСТЕЗАТЕЛНОСТ

Ръчкане (каране)

Спорене

Гордост

Егоизъм

35. НЕТЪРПЕНИЕ

Възбуда

Разстройване

Нетолерантност

Негодувание

Критицизъм

36. ФАЛШИВ  ТОВАР

Фалшива отговорност

Фалшиво състрадание

37.  СКРЪБ

Печал

Болки в сърдечната област

Разбито сърце

Плач

Тъга

Жестокост

38. УМОРА

Отегчение

Изтощение

Мързел

39. НЕМОЩ

Може да включва всяка болест

и заболяване

40.СМЪРТ 

41. НАСЛЕДСТВЕНОСТ

(физическа)

(емоционална)

(умствена)

(проклятия)

42. СВРЪХПОДВИЖНОСТ

Безпокойство

Ръчкане

Напрежение

43. ПРОКЛИНАНЕ

Богохулство

Неприлични жестикулации

Клюкарстване

Злословене

Присмиване

Присмиване

Дърдорене

44.  ПРИСТРАСТЯВАНЕ   И ПРИНУЖДЕНИЕ

Никотин

Алкохол

Наркотици

Лекарства

Кофеин

Лакомия

45.  ЛАКОМИЯ

Нервност

Неконтролируем апетит

Негодувание

Разстройване

Ленивост

Самосъжаление

Самонаграждаване

46. САМООБВИНЕНИЕ

Самозаблуда

Самоосъждение

47. ВИНА

Осъждение

Срам

Недостойнство

Объркване

48. СЕКСУАЛНА НЕЧИСТОТА

Похот

Похотливи фантазии

Мастурбация

Хомосексуализъм

Лесбийство

Блудство

Прелюбодейство

Кръвосмешение

Проституция

Изнасилване

Ексхибиционизъм

Фригидност

Порнография

49. КУЛТОВЕ

Свидетелите на Йехова

Християнска наука

Теософия

Мормонизъм

Бахайска религия

Масонска  ложа

Тайни общества

50. ОКУЛТ

Викане на духове

Гледане на ръка

Анализ на почерка

Автоматично писане

Екстрасенси

Хипнотизиране

Хороскоп

Астрология

Издигане във въздуха

Предсказване

Водни магии

Махало

Карти таро

Магьосничество

Черна магия

Бяла магия

Заклинания

Чародейства

Муски (амулети) и др.

Леене на куршум

51. РЕЛИГИОЗНИ

Ритуалност

Обредност

Легализъм

Обсебване от доктрини

Прелъстяване

Доктринални заблуди

Страх от Бога

Страх от ада

Страх от изгубване на спасението

Религиозност и др.

52. СПИРИТИЗЪМ

Сеанси

Духовно водителство

Некромантия и др.

53. ФАЛШИВИ РЕЛИГИИ

Будизъм

Таоизъм

Хиндуизъм

Ислям

Шинтоизъм

Конфуцианство и др.

ОГОРЧЕНИЕ

В Евреи 12:15 се дава следното предупреждение: „да не би да поникне някой горчив корен, та да ви СМУЩАВА, и мнозинството да се зарази от него“. Коренът на огорчението е отговорен за такова „смущение“. Огорчението задържано в сърцето, за какъвто и да било период от време, ще отвори вратата за демонично нашествие. Това вероятно е най-често срещаната врата за демонична дейност.

Духовете на огорчение поддържат живи нараняващи случки. Неща, които са се случили преди години са толкова свежи и живи в паметта, като че ли са се случили едва днес. Така, човекът не само се справя с текущите проблеми, но се изправя и срещу старите наранявания. Духовете на непростителност поддържат жива всяка една подробност от нараняването; преразглеждат ги непрекъснато в ума на човека. Най-обикновеното нараняване не е нито простено, нито забравено.

Когато се открие отношение на огорчение, може да се очаква да се открият демони на огорчение, негодувание и омраза. В някои случаи веригата от духове включва и други, дори всички духове от тази група.

БУНТ

Бунтът е духът на антихрист — на непокорство и липса на уважение към властта. Бог е установил власт в дома, църквата и гражданското управление. Самият Бог е нашата върховна власт. Да налагаш собствената си воля, над което и да било ниво на власт в Божия установен ред, означава да поддържаш демони на бунт. За да останеш свободен в тази област се изисква пълно покорство на всяка поставена от Бога власт.

КОНТРОЛ

Контролиращите духове се проявяват в следните случаи: (1) родител, който упражнява необичаен контрол над пораснало дете; (2) съпруг или съпруга, който доминира над другия; (3) пастор, който е по-скоро диктатор; (4) член на молитвена група, който контролира групата или част от групата. Методите на контрол могат да включват фалшиви видения, откровения, пророчество и други подобни. Такъв контрол е равнозначен на магьосничество — желание за контрол върху друг човек (да го вкараш в нещо, което искаш той да направи) съзнателно или несъзнателно, прилагайки силата на зли духове.

Служителят с освобождение трябва да бъде готов да послужи и на .жертвите на контролиращите духове. Накарай доминираният човек да отрече всеки демоничен контрол, въз основа на свободата в Исус Христос да обяви освобождение от робството и твърдо да откаже по-нататъшен контрол. Освободеният човек трябва да се научи да упражнява собствената си воля и да взема самостоятелни решения. Той може да има нужда от освобождение от духове на несигурност, малоценност и страх. Също така, духове на осъждение може да се опитат да го убедят, че е наранил човека, с когото е бил в толкова близък допир. Той може да се нуждае от помощ, за да може да отдели човека от демоните, които са в него. Когато това стане, той ще може да обича човека и да мрази демоните, които искат да го контролират през него.

ОТМЪЩЕНИЕ

Тази група обикновено води началото си от корена на огорчение. Тези духове подкрепят тезата – връщане зло за зло. Много интересно проявление се наблюдава, когато малки деца биват освобождавани от такъв дух. Когато по време на освобождението родителят държи детето сме виждали то да го хване или да го удря. Държанието на детето веднага се променя, щом демоните бъдат изгонени. За възрастните е по-характерно да отмъщават със злобни думи или други действия.

Вратата за дух на отхвърляне се отваря обикновено по време на детството и дори, когато бебето е все още в утробата на майката. Когато детето е нежелано, зародишът е отворен за влизането на дух на отхвърляне. Откривам, че някои хора открито застават срещу подобно предположение. Те смятат, че е ужасно нечестно такова нещо да е възможно. Не бива да забравяме, че дяволът не е джентълмен и той не се ръководи от правила за честно спортсменство. По-скоро той е изключително зъл и нито за момент не се колебае да се възползва напълно от ситуация, която би подкрепила неговите зли цели. Сатана се радва да намери ахилесова пета за прицел, като решава да атакува в моментите на най-голяма слабост, когато човека е най-беззащитен. Преди да се роди и по време на неговото детство.

За Йоан Кръстител се казва, че преди да се роди, „Ще се изпълни със Святия Дух още в утробата на майка си“ (Лука 1:156). Щом Святия Дух влезе в Йоан Кръстител преди неговото рождение, не бива да се съмняваме във възможността демоничен дух да реши да направи същото. Веднъж при мене дойде една самотна майка. Поради обстоятелствата около зачеването на бебето тя си призна, че не е искала детето и е обмисляла как да направи аборт. По време на служението тя беше бременна в осмия месец. Изгонихме няколко демона от зародиша, между които дух на отхвърляне. Когато конфронтирахме тези духове, бъдещата майка усети остри болки в утробата си. Те изчезнаха напълно, когато демоните излязоха през устата й.

Добре е служещият с освобождение да попита съответния човек, дали той е преживял отхвърляне. Това се среща много често и е много силно проявено. Повечето осиновени деца имат дух на отхвърляне. Самите обстоятелства, довели до необходимостта от осиновяване на детето са отворили врата за влизане на духове на отхвърляне.

Отхвърлянето обикновено се превръща в триглаво чудовище. Към основния дух на отхвърляне се прибавят страх от отхвърляне и самоотхвърляне. Наличието на тези духове много лесно може да се забележи по неспособността на човека да приеме любов и да даде любов на другите. Тъй като е бил отхвърлен, той започва да се плаши от близки взаимоотношения, чрез които е възможно да преживее ново отхвърляне. Той се страхува да приеме любовта на другите и се държи резервирано. Така се отваря път за страх от отхвърляне. Самоотхвърлянето идва заедно с него, за да усили повече мъчението. Човекът, който чувства че е отхвърлен от другите решава, че има нещо нередно в него, което кара другите да не го харесват. Той се самовглъбява и започва да мрази начинът, по който е. Това е самоотхвърляне.

НЕРЕШИТЕЛНОСТ

Това са духове, действащи в ума. Те са много често срещани. Нормално е един човек да може да прецени факторите, свързани с даден въпрос и да достигне до определено решение, но тези духове може да измъчват човека, дори при вземането и на най-малките решения. Всяко решение води до истинска криза. Когато той не може да вземе решение, започва да отлага. Нерешителността води до протакане. Колкото повече преценява нещата, толкова по-объркан става. В отчаянието и разочарованието си той прави компромис с решението си и се задоволява с по-малко от най-доброто. Или той може да избяга от отговорността да взема решения, като забрави за тях.

В някои случаи протакането предшества нерешителността и е управляващият дух. В едно дете белег за дух на протакане би било, ако често го чуваме да казва: „Ей сега“. Например една майка казва на детето си да си почисти стаята. То отговаря: „Ей сега, мамо.“ То има желание да се покори, но духът на забравливост го кара да забрави. Когато му напомнят, то дава следното обяснение: „О, аз забравих.“ Тогава майката трябва да упражни власт. Ако тази ситуация възниква неколкократно, детето може да стане упорито и бунтовно.

САМОЗАБЛУДА

„Негов е измаменият и измамникът“ (Йов 12:16). Господа ни даде този стих, докато служехме, за да идентифицираме наличието на дълбок проблем в господин П. В продължение на повече от двайсет години, той беше живял в самозаблуждение, че се намира пред прага на велико духовно откровение относно Троицата. Той вярваше, че това откровение ще удиви целия християнски свят. Дори ни показа как е повярвал, че ще дойде откровението. Внимателно сгъна няколко пъти лист хартия и откъсна няколко малки парчета. Когато разгъна видяхме, че всяко едно от парчетата беше символ или буква. Той вярваше, че един ден ще може да откъсне от такъв лист, да интерпретира символите под вдъхновението на Духа и веднъж завинаги да открие тайната на Бога. Самозаблуждение, самоизкушение и гордост (духове, които се движат заедно) го убедили, че той неизвестният ще стане световно известен.

Целият му проблем произтичаше от отхвърляне. Баща му, който бил служител, го отхвърлил още през детските му години. В опита си да спечели одобрението и любовта на баща си, той се отворил за духове на измама, които го убедили, че не само ще стане известен, но че неговата слава ще дойде чрез духовно откровение, което ще му спечели възхищението на неговия баща.

Отричането на измамата не беше лесно за господин П. Той много се страхуваше, че ще пропусне Бога. В такива случаи на самозаблуда, човекът трябва да бъде конфронтирай с факта, че се е заблудил и измамата трябва да бъде отречена. Когато човек излезе от споразумението си с лъжите на демоните, той може да запази своето освобождение.

ПЕРФЕКЦИОНИЗЪМ

Има място за организираност, подреденост и желание за добре свършена работа. Демонът на перфекционизъм превръща тези неща в робство. Например един човек е планирал деня си. Решил е всичко, което ще прави, включил го е в своето разписание и се е вързал към него, като не е оставил място за промяна. Това е перфектен план. Той е горд, че е способен да планува и да върши нещата толкова добре. Тогава нещо се намесва в този план и човекът става раздразнителен. Сега вече той не е способен да изпълни разписанието си. Той не може да се адаптира към прекъсването. Идва разочарование. Надига се гняв срещу човека или обстоятелството, което е нарушило плана му. Тогава цял куп демони влизат в действие. Конфликтът е както вътрешен, така и външен.

Зад перфекционизма често пъти стои отхвърляне. В усилията си да спечели уважение и приемане отхвърленият човек се стреми към съвършенство. В други случаи перфекционизмът е компенсиране на малоценност.

ФАЛШИВИ ТОВАРИ

Дяволът се удоволства да изморява светиите. За разлика от Бога, дяволът ще сложи повече товари върху Божиите деца, отколкото те могат да носят. Исус заяви, че Неговото иго е леко. Фалшивият товар е тежък за носене и обикновено е приет доброволно. Дори и благочестивият товар за душите на неспасените може да бъде сатанично вдъхновен. Бог има време, начин, както и цел за всяко нещо. Много вярващи се нуждаят от освобождение от фалшиви товари, отговорности и състрадание — които не са от Бога.

РЕЛИГИОЗНИ ЗАБЛУДИ

Религиозните заблуди са широко понятие, което включва фалшиви религии, християнски култове и фалшиви доктрини. Въвличането, в който и да е от тези източници на заблуда може да отвори врата за зли духове. Не е необходимо връзката или контакта да бъдат много дълбоки.

Всеки християнин, който е бил въвлечен в какъвто и да е вид религиозна заблуда, трябва да я отрече. В повечето от случаите е необходимо освобождение, което да го избави от тази опресия. Установено е, че тези демони на религиозна заблуда могат да предизвикат: умствено объркване, връзване на ума, притъпяване на разбирането, депресия, страхове, физически болки, физически болести, фалшива гордост, неподатливост на обучение, съпротивяване на Библейските истини и духовни пречки (пред молитвата, четенето на Библията, слушане на проповеди, дарбите на Духа и вярата).

следваща глава 21 - Шизофрения