Посланието на Яков

Може да подарите тази книга на себе си
или приятел - поръчайте от тук »
Също така при нас може да поръчате и Библии и книги на издателство "Нов Човек".
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

Действена вяра

Животосъграждащо библейско изучаване

11 урока за индивидуално и групово изучаване

Originally published by Inter-Varsity Press, 1985 InterVarsity Press, P.O. Box 1400, Downers Grove, IL 60515. Публикувана за първи път под заглавието/Оriginally published as Faith That Works, copyright 1981 by InterVarsity Christian Fellowship of the United States of America.  Автори/Authors: Andrew T. & Phyllis J. Le Peau   Българско издание/Bulgarian edition   Всички цитати от Писанието, освен ако това не е изрично упоменато, са взети от българския протестантски превод на Библията.   Издател за България: Български Християнски Студентски Съюз (БХСС).   Българският Християнски Студентски Съюз е надденоминационно движение, което работи за разпространение на християнството и изграждане на посветени ученици на Христос в академичната общност. Той е част от Международното движение на евангелските студенти (IFES). За повече информация се обръщайте към: БХСС, София 1606, бул. Хр. Ботев 13, ет. 4, ап. 8, тел. 02/9531092, email: office@bhss-org.com

Съдържание

Извличане на максималното от животосъграждащите библейски изучавания
Въведение към посланието на Яков
1. Действаща вяра: Общ преглед на Послание на Яков.
2. Зависими или колебливи?
3. Думи, думи, думи.
4. Кой е съдията?
5. Просто дела.
6. Как да предотвратяваме горски пожари.
7. Миротворци и миросмутители.
8. Как да гледаме в перспектива.
9. Какво ни очаква.
10. Как да възстановим цялостта на другите.
11. Действена вяра: Преглед на Послание на Яков.
Бележки за водещия
Изучаване 1. Действаща вяра: Общ преглед на Послание на Яков. Яков 1-5
Изучаване 2. Зависими или колебливи? Яков 1:1-18.
Изучаване 3. Думи, думи, думи. Яков 1:19-27.
Изучаване 4. Кой е съдията? Яков 2:1-13.
Изучаване 5. Просто дела. Яков 2:14-26.
Изучаване 6. Как да предотвратяваме горски пожари. Яков 3:1-12.
Изучаване 7. Миротворци и миросмутители. Яков 3:13-4:10.
Изучаване 8. Как да гледаме в перспектива. Яков 4:11-17.
Изучаване 9. Какво ни очаква. Яков 5:1-11.
Изучаване 10. Как да възстановим цялостта на другите. Яков 5:12 20.
Изучаване 11. Действена вяра: Преглед на Послание на Яков. Яков 1-5.

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА