ПРЕДГОВОР НА ИЗДАТЕЛЯ

Реформацията на Западния клон на християнската Църква започва преди около петстотин години в Централна Европа. Изключително плодотворни се оказват усилията на августинския монах доктор Мартин Лутер. По това време Църквата е арена на светски борби, интриги и груби спекулации. Учението на Библията е застрашено да бъде изместено от човешки мнения. Това, което успява да направи Реформацията, е да възстанови позицията на Свещените Писания в християнския свят.

Д-р Мартин Лутер не желае последователите му да се наричат с неговото име, но противниците му наричат неговите последователи „лютерани“. Днес около шестдесет милиона християни по целия свят се наричат „лютерани“. В Европа лутеранството е държавна религия в Германия и в Скандинавските страни. Лутерански църкви има също в Унгария, Румъния, Чехия, Словакия, Прибалтийските страни, Русия, Украйна, а напоследък в България и Албания.

С тази книга издателство Нов Човек поставя началото на поредицата Класическо християнско наследство. Целта ни е да представим на българската общественост най-значимите автори от епохата на Реформацията чрез техните произведения, които имат какво да ни кажат и днес.

следваща глава ПРЕДГОВОР