ЕПИЛОГ

Изясних много неща, чрез моите „земни“ князе. Наистина ЖИВОТЪТ МИ Е БИЛ В ОПАСНОСТ не само „на терасата“ …ОЩЕ МНОГО ПЪТИ!

Рядко, по-точно НЕ СЪМ МРАЗЕЛ! ПРОЩАВАХ, ЗАБРАВЯХ, ОТМИНАВАХ!

Прощавал съм и прощавам, независимо от горчилките… ДА ПРОЩАВАМЕ И ТО С МЪКА, „ВОЛЕВО“ НА ВСИЧКИ И ЗА ВСИЧКО!

Защото Христос казва: „Ако вие ПРОСТИТЕ (ОТ СЪРЦЕ Мат. 18:35) на човеците съгрешенията им, то и Небесният ви Отец ще прости на вас!“ (Евангелие от Матей 6 глава, 14 стих).

Моля Бога да ми помага и дава сили ДА ПРОЩАВАМ ОТ СЪРЦЕ! (Матей 18:35).

И сега имам МИР В СЪРЦЕТО СИ И СЪМ ЕДИН ИСТИНСКИ СПОКОЕН ЧОВЕК!..

Отново, поглеждайки назад в своя не кратък живот, мога да кажа, че Бог ме е ОБИЧАЛ, както ОБИЧА И ТЕБ, читателю!

Не винаги това съм разбирал и осъзнавал. Но въпреки това, ТОЙ ме е пазил и закрилял, когато не съм заслужавал! Той е изпращал Святия Си Дух да ме ръководи и ми дава мъдрост, как да постъпя в различните ситуации на живота… Давал ми е и сили да преодолявам трудностите! А колко пъти е опазвал физическия ми живот! И ТО, КОГАТО СЪМ БИЛ „ДАЛЕЧ“ ОТ НЕГО!

НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ТОЙ ЩЕ МЕ ИЗБАВИ И ОТ ВЕЧНАТА (или духовната) СМЪРТ!

Изложеното до тук е повече от достатъчно да докаже, че БОГ, чрез СВЯТИЯ СИ ДУХ ИЛИ ДРУГИ СВОИ СРЕДСТВА Е ВИНАГИ ДО НАС, даже нещо повече – Бог желае Неговият Дух да живее ВЪТРЕ В НАШИТЕ СЪРЦА! И защото БОГ ни обича, ТОЙ ни е избавял МНОГО ПЪТИ ОТ ВСЯКАКВИ ЗЛИНИ!

Сигурен съм, че ТОЙ Е ИЗБАВЯЛ И ТЕБ, ЧИТАТЕЛЮ! Затова, сега

СПРИ!

ОГЛЕДАЙ СЕ!

ОСЛУШАЙ СЕ!

И РАЗМИСЛИ!…

ПРИПОМНИ ЖИВОТА СИ! Да, СПОМНИ СИ в колко много случаи НЯКОЙ ти е помагал и те е ИЗБАВЯЛ!

Спомни си КРИТИЧНИТЕ СИТУАЦИИ в твоя живот! Спомни си ИЗХОДЪТ от тях! Не е било случайност това! Това е било, защото БОГ ТЕ ОБИЧА! Той те познава по име! Той знае проблемите ти! Той желае и твоето ВЕЧНО ДОБРО! Затова Той изпрати Своя Син Исус Христос на тази земя, да ти ПОДАДЕ РЪКА и те ПОВЕДЕ ПО ПЪТЯ КЪМ ВЕЧНИЯ ЖИВОТ!

Ще поемеш?… Или ще отблъснеш Неговата ръка на ИЗБАВЛЕНИЕ?

Защото ТОЙ е „БОГ ИЗБАВИТЕЛ и НА НЕГО принадлежи отърва-ването ни от смъртта!“ (физическа и вечна). (Псалом 68:20)

ФИЗИЧЕСКАТА смърт е нещо ужасно! Но, ОЩЕ ПО-СТРАШНА Е ДУХОВНАТА СМЪРТ! Тя е ВЕЧНА РАЗДЯЛА НА ДУШАТА ОТ БОГА! Тя е ВЕЧНИ МЪЧЕНИЯ И ГРИЗЕНЕ НА СЪВЕСТТА НА ЧОВЕКА! „Там, където „червеят“ им не умира и огънят не угасва!“ – казва Исус Христос. (Евангелие от Марк, глава 9, стих 48).

В този смисъл, избавлението от духовната смърт е НАЙ-ВАЖНО! Вместо нея, БОГ предлага ВЕЧЕН ЖИВОТ, и то даром на тези, които с вяра приемат Неговия Син – ИИСУС ХРИСТОС!

„Защото БОГ толкова ВЪЗЛЮБИ СВЕТА, щото даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който ВЯРВА В НЕГО, но да има ВЕЧЕН ЖИВОТ!“ (Евангелие от Йоан, глава 3, стих 16).

„Който вярва в Сина (Божий) ИМА ВЕЧЕН ЖИВОТ, а който не приема Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.“ (Евангелие от Йоан, глава 3, стих 36).

Затова, от Божия страна те умолявам, любезни читателю, ПОВЯРВАЙ В ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА И ПРИЕМИ ВЕЧНИЯ ЖИВОТ!

До тук БОГ се е грижил за опазването на живота ми, когато бях „ДАЛЕЧ“ ОТ НЕГО, както дай, Боже, да бъде същото и за Вас! Наред с това търпеливо и последователно Е ИЗГРАЖДАЛ И ПРОДЪЛЖАВА ДА ИЗГРАЖДА вярната и Богу угодна ПОСОКА В НАШИЯ ДУХОВЕН И ДРУГ ЖИВОТ!

За всичко това, БЕЗКРАЙНО, БЕЗКРАЙНО МУ БЛАГОДАРЯ!…

Мисли от майка Тереза

Хората са неразумни, нелогични и егоистични,

Въпреки това, обичай ги.

Когато вършиш добро, ще ти припишат егоистични мотиви и задни мисли,

Въпреки това, прави добро.

Когато имаш успехи, печелиш фалшиви приятели и истински врагове,

въпреки това, имай успехи.

Доброто, което правиш, утре ще бъде забравено,

въпреки това прави добро.

Честността и откритостта те правят уязвим,

въпреки това, бъди честен и открит.

Това, което си построил с дългогодишна работа, може да бъде разрушено за една нощ,

въпреки това продължавай.

Твоята помощ наистина е нужна, но хората може би те нападат,

защото им помагаш,

помогни им въпреки това.

Дай на света най-доброто от себе си, и те ще извадят зъбите ти,

въпреки това, дай на света най-доброто от себе си.