ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Драги читателю, започвам тези редове с Божия помощ и желание да споделя с Вас някои интересни преживявания от моя, както ще се убедите по-късно, изпълнен с безброй случки живот. Трябваше да извървя един дълъг път, за да се приближа и започна да опознавам БОГА. И все пак, за да станат нещата по-ясни, считам, че е необходимо да изясня накратко пътя, който съм извървял от общото, за да стигна до конкретното.

Първият ми осъзнат спомен като човек беше една избена стая, където се чистеха начукани орехи за продан. Въпреки че бях едва тригодишен, не бях забравен и ми се поверяваха най-костеливите орехи. Такова беше мнението на двете ми баби, които ме отглеждаха в град Карлово, понеже родителите ми следваха медицина в Австрия.

От най-ранните си години бях въведен в православната вяра, а когато станах ученик ХОДЕХ сам или ни водеха на църква от училище.

С идването на народната власт се отмениха вероучението и много други православни духовни и ритуални мероприятия. Много хора, включително и пишещият тези редове, се отдалечаваха от Бога.

Моят живот до порастването ми, семейният ми живот и след развод, едва ли са били угодни Богу. През това време, както разбрах по-късно, съм бил на много погрешен път, уповавайки на своите добри дела. Въпреки всичко, винаги съм имал страх от Бога. („Начало на мъдростта е страх от Господа“ – Притчи, глава 1, стих 7)

Някои неща ми създадоха проблеми от верски характер, затова си наумих и реших да почна да изучавам Библията, с цел да ги „оборя“. Не един са били човеците, всред които е и пишещия се знае кога и от кой храст ще изскочи лъв или хиена, и от кой клон ще се стовари върху мен огромен питон, или направо боа,,!

Ставаше ми ясно, че трябва да намеря изходна точка и то със здрава основа, от гранит. Израз, който се използва. Наред с това, трябваше да имам и защита, сиреч приятели, на които все още може да се разчита… С живите от тях поддържам и сега връзка. Ако преди това е имало „подигравка,, от студентството, още на първата ни среща разбрах, че обичам всички без изключение.

Верен на принципите си НИКОГА да не връщам за стореното срещу мен само оставих всичко на Бога.

Ако писах горното, писах го да подчертая още веднъж БЕЗКРАЙНАТА МИЛОСТ БОЖИЯ! Изпитанието, което Бог ми даде е да разбера, че ТОЙ ме е избавил не от мигновена смърт, А ОТ МНОГО ПОВЕЧЕ, от ужасни мъки човешки!

Но в Библията се казва, че „Всичко съдейства за добро…“ (Послание на апостол Павел към Римляните , глава 8, стих 28). В безумните си напъни започнах да чувствам и разбирам величието на Боговдъхновеното Слово – БИБЛИЯТА. Започнах да чета и странична литература, спомагаща за по-доброто възприемане и разбиране на Библията. С една дума, нещо особено, необикновено ставаше в мен.

В душата ми се появи огромен духовен глад. Четях почти всяка книга с духовна насоченост, която ми попадаше, често някои по два и по три пъти.

Един ден бях седнал на пейка в ДСК, чакайки синът ми да приключи с последната вноска за жилищния ни заем. През това време четях книгата на д-р Рубен Тори „Личността на СВЯТИЯ ДУХ“. Тогава попаднах на текст, който като че ли влезе в мен и ме завладя изцяло.

Четях редовете, че „СВЯТИЯТ ДУХ, или Духът на Бога е винаги до теб (т.е. и до мен!) през целия ти земен живот, неуморно, година по година, месец по месец, ден по ден, секунда по секунда,,. Тези думи разтърсиха из дъно цялата ми същност. ДУХЪТ НА БОГА е бил до мен през целия ми живот! О, това изглежда фантастично, но е факт! Усетих, че нещо изключително става с мен! Редовете започнаха да изчезват, дори и самата книга!

Не мога сега да кажа, дали на нейно място, дали във въздуха или в съзнанието ми, с абсолютна яснота, КАТО НА ФИЛМОВА ЛЕНТА, преминаха няколко епизода от съзнателния ми живот. Някои бяха забравени, а други помнех. В тях видях (или по-точно ми се посочваха), във всеки случай поотделно – кога, мястото и начинът, в който животът ми е бил в голяма, дори смъртна опасност. Както и това, че ПО МИЛОСТ БОЖИЯ аз ДНЕС СЪМ ЖИВ! Това, което дори бях забравил, сега се явяваше с голяма яснота!

За миг, или мигове преживях отново всички тези подробности и чудния начин, по който съм бил избавен или ми се е помагало да се самоизбавя, ако това е било в човешките ми сили и възможности.

В последствие в паметта, или съзнанието ми се припомняха и други ситуации, в които съм изпадал. Вероятно за това ми бе помогнато по един духовен, свръхестествен начин да осъзная, че попадайки в опасност – да имам Неговата милост за да бъда избавен!

Това, или части от това мое преживяване, според случая споделих с хора от различни деноминации. Това ставаше след като надвих един вроден срам.

Когато поостарях, в мен често се появяваха мисли да споделя с повече хора МОЯ ПЪТ КЪМ БОГА. Понякога се питах, дали ще ми повярват, дали няма да ми се присмиват?!…

И ето, надвивайки тези страхове, с БОЖИЯ ПОМОЩ започвам… Сигурен съм, че за Вас, читателю, моите необикновени преживявания ще бъдат не само интересни, но най-вече да спомогнат да търсите и намерите Бога!

„И ще Ме потърсите, и ще Ме намерите, когато Ме потърсите с цялото си сърце! – казва Господ Бог. (Библията – книгата на пророк Еремия, глава 29, стих 13)

Това, което ми даде увереност, най-вече бяха обстоятелствата, че Бог чрез Святия Си Дух, чрез ангели или по някакъв друг начин ми помагаше ДА ИЗБЕГНА ЗЛОТО, да ме предпази от него, да избавя и други!

И тук искам да наблегна, да подчертая, че ВСИЧКИ ТЕЗИ БОЖИИ МИЛОСТИ, ТОЙ Е ПОКАЗВАЛ КЪМ МЕН ДОРИ КОГАТО БЯХ ДАЛЕЧ ОТ НЕГО, КОГАТО НЕ БЯХ ГО ТЪРСИЛ!

Забележка: Държа да се извиня пред всеки, до когото достигне настоящето, за онези моменти, в които наглед прекалявам с подробностите. Но смятам, че така ще бъде изяснено по-добре отделното мое преживяване.

Като в смирение още веднъж БЛАГОДАРЯ НА БОГА, че ме е опазил жив до този момент и, че ТОЙ ми дава възможност да споделя моите преживявания с Вас. И така, с Божията помощ, започвам.

следваща глава ПЧЕЛИ - ПЪРВА ПЧЕЛА