Глава 4 – Такава молитва много достига

Пророк Илия въздишал по отстъплението но Израел. Когато той не виждал повече никакъв начин да удържи народа от служенето на идоли, той се молил да дойде наказание заради престъпленията на народа. Той се молил да не вали дъжд и Бог заключил небето за три години и шест месеца, докато хората не достигнали до ръба. И когато Илия видял, че е време за облекчение на народа, той се качил в планината да се моли.

Той искал да бъде сам, когато бил в молитвен екстаз (изстъпление, с дълбоко преживяване, от все сърце, с голямо усърдие) и отпращал своя слуга седем пъти да гледа хоризонта, докато накрая слугата не казал, че се е появило малко облаче, той веднага се изправи – благословението било получено.

Вие ще възразите, казвайки че Илия е бил пророк. Но какво казва Апостола? “Илия бе човек подобен на нас.“ (Яков 5:17)

Един презвитер ми разказваше за Пробуждането в неговия град преди няколко години. Църквата била близо до закриване, защото младите хора не били променени. На края на града живеел стар човек-ковач. Той имал дефект в говора и неговото заекване доставяло болка на хората.

Един петък, работейки в ковачницата, той започнал да мисли за изгасващата църква и младежите, които отиват в погибел. Тези мисли така развълнували неговото сърце, че той затворил ковачницата и половин ден прекарал в молитвено изстъпление. Той победил в молитва. В неделя, той отишъл при презвитера и го помолил да обяви специално събрание за жадните за истината. Било му трудно да убеди презвитера, защото той не вярвал, че някой ще дойде. Все пак той обявил следобедно събрание в голям частен дом. Когато настъпила вечерта, се оказало, че голямата зала не може да побере всички дошли. Известно време всички мълчали, до този момент, докато един грешник не започнал да плаче и не казал: има ли някой тук, който да може да се помоли за нас на Бог. Последвал го втори и трети, докато не се оказало, че хората от всички части на града били под дълбоко осъзнаване на греховете, което ги е обхванало в този момент, в който стария ковач се молил. В този град се разгърнало велико Събуждане. Такива случаи мога да ви разкажа много.

Има много напразни молитви и молещи се не побеждават в молитва, защото просеното благословение не се очаква с вяра.

Те имат чисти и добри желания идващи от Святия Дух. Ако имаме такива желания, то е необходимо да останем в молитва,защото отвличайки вниманието си по друго, ние угасваме Духа.

Затова, когато чувствате свято желание:не угасвайте Духа и не се занимавайте с друго. Следи за ръководството на Духа, докато не разбереш на практика че: „много може усърдната молитва на праведния.“ Без Духът молитвите на проповедника ще пренесат малко полза. Случва се, че някои имащи дух на молитва изпросват благословения за труда на такива проповедници. Както и да е, проповедници, имащи дух на молитва са голямо благословение.

Духът на молитва е необходим не само на проповедника, но на всеки член на църквата. Вие не можете да очаквате благословения, ако не се молите за тях. Сега, братя мои, остава ми само да попитам: ЩЕ ПРАВИТЕ ЛИ ТАКА? ЩА ПРАВИТЕ ЛИ ТАКА КАКТО ВИ ГОВОРИХ ДОСЕГА? ВИДЯХТЕ ЛИ ГРЕХОВЕТЕ СИ, ИЗПОВЯДАХТЕ ЛИ ГИ, ОСТАВИХТЕ ЛИ ГИ? МОЖЕТЕ ЛИ СЕГА ДА СЕ МОЛИТЕ С ПОБЕЖДАВАЩА МОЛИТВА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ?