Глава 2 – Признаци на побеждаващата молитва.

Необходимо е да се моля за нещо определено.

Молитвата няма да бъде побеждаваща, ако се молиш с общи фрази, без определено искане. Сега говоря за личните молитви. Много хора влизат в своята стая, защото е дошло време, когато имат нужда да изкажат своята молитва.

Те коленичат и говорят за всичко, което в този момент им идва на ум. Когато те свършат почти нищо не помнят от това, което са искали.

Това е Непобеждаваща молитва.

Необходимо е да има определена нужда, за която да се молят. Човек не може едновременно да се моли успешно за различни неща. Всички случаи в Библията, където хората са получавали отговор на молитвите си, са се молили за нещо определено.

За да бъде молитвата успешна, е необходимо да е в съгласие с Божията воля. Да се молиш за нещо, което не е по Божията воля, значи да изкушаваш Бога. Има три начина, чрез които Бог открива волята си:

– Чрез ясни обещания или пророчества в Библията, за това което Той иска да даде или да направи. Обещанията могат да имат отношение към определено нещо или в общ вид, но има възможност да се отнесе към конкретна нужда. Например обещанието: “И всичко което попросите в молитва с вяра, получавате.“ (Матей 21:22)

– Понякога Бог открива своята воля по Своята милост, когато ясно показва, че някои събития скоро ще станат. Тогава това е толкова вярно откровения, все едно е записано в Неговото Слово.

– Бог открива Своята воля чрез Святия Дух. Когато Божият народ не знае, ще съответства ли тяхната молитва на Божията воля, тогава Святият Дух ги учи: „Тогава и Духът ни подкрепя в нашата немощ“ и „Сам Духът ходатайства за нас в неизговорими стенания.“ (Римляни 8:26)

Святият Дух ходатайства за светиите съгласно Божията воля и подбужда вярващите да се молят с неизговорими стенания. Когато няма възможност да се реши нито чрез Словото нито чрез откровението тогава е нужно да позволим на Святия Дух да ни изпълни, както Бог заповядва – “Изпълвайте се с Духа.“ И Святият Дух ще направи нашите молитвени мисли в тази посока, в която е Божията воля.

Необходимо е да се молите с посвещение за Божията воля. Не бива да го заменяте с безразличие в пълно подчинение. Това са две различни неща.

Когато детето на Давид се разболя, той горещо се молил на Бог, когато разбрал че детето е умряло, той престанал да се моли, станал, ял и пил, както правил обикновено. Когато детето било болно, Давид не знаел волята на Бог, постил и се молил: “Кой знае, дали Господ няма да покаже милост и детето да остане живо.“ (2 Царе 12:22) Той се надявал, че чрез смирение ще спре Божия бич. Но когато детето умряло, той като светия се покорил на Божията воля. “Аз ще отида при него, а то при мен няма да се върне.“

До този момент, докато Божията воля не е била открита, подчинението без молитва се явява изкушение (изпитване) на Бог.

Желанието в успешната молитва е толкова голямо, колкото важни се молитвените нужди.

Ако някой искрено желае някакво благословение, то тогава неговото желание в известна степен ще бъде пропорционално на това колко важно е това нещо.

Желанията на Исус Христос бяха толкова силни, че граничеха с изстъпления. Ако в нас има такива желания и ако те не противоречат на Божията воля и на Неговото милосърдие, то имаме основание да смятаме, че те ще се изпълнят. Погледни на Яков, който възкликна: „Няма да те пусна, докато не ме благословиш.“ Нима на Бог бе неприятно такова дръзновение? Съвсем не. Той възнагради Яков с това, което искаше. Така това бе и с Мойсей. “Сега, прочее, остави Ме, за да пламне гневът Ми против тях и да ги изтребя; а тебе ще направя велик народ.“ (Изход 32:10) Така каза Бог на Мойсей. И какво направи Мойсей? Остана ли той настрана, за да направи Бог, така както каза? Не, мислите на Мойсей се обърнаха към египтяните, които щяха много да се зарадват, чувайки за това. Защо да позволи египтяните да говорят: „Бог ги заведе в пустинята, за да ги унищожи.“ И Мойсей издигна ръце към Бога в молитва и това предотврати удара. Упрекна ли Бог Мойсей за това вмешателство? Не. Молитвата, която изглежда дързостна, често достига небето и Бог дава попросеното.

Побеждаващата молитва е длъжна да има искрено подбуждение. В молитвата не трябва да има самолюбие, но тя задължително трябва да е за Божия Слава.

Голяма част от молитвите са самолюбиви:жени се молят за своите мъже, да се обърнат, защото тогава ще им е приятно да отидат заедно на църква.

В молитвата за роднини, често има самолюбиво подбуждане, на което Бог не иска да отговори. Родителите не мислят, че техните деца със своето поведение похулват Бога. Те мислят за тяхната ужасна участ, ако отидат в ада. О, ужас!

Ако техните мисли не се възвишат, техните молитви никога няма да бъдат чути от Бог.

Ето причината поради която не са чути много молитви на богобоязливи родители за техните невярващи деца.

За да бъде успешна молитвата е необходимо ходатайството на Святия Дух. Вие никога не можете да очаквате че ще се молите по Божията воля, без Святия Дух.

Молитвата задължително трябва да бъде настойчива.

Вярващите, които са отпаднали и изгубили духът на молитва не могат истински настойчиво да се молят.

Техният ум се движи в грешна посока и те не могат да се съсредоточат до момента, в който идва благословението. Ако умът им бе в правилно състояние, тогава те биха пребивавали в молитва до получаване на отговора.

Но започвайки да се молят отново и отново, защото техните мисли бродят в кръг и постепенно се отклоняват от целта на молитвата. Когато умът е напоен с целта на молитвата, той се съсредоточава на една точка. Молитва без отговор не е побеждаваща молитва. Защо Яков се бори с Бога цяла нощ? Той имаше заплаха, необратима опасност от брат си Исав.

Молитвата е бездействена, ако не дойде от горещото желание на сърцето.
Исус Христос – в такава молитва, потта му капеше като кръв. Аз никога не съм срещал човек, на който потта му да потече като кръв по време на молитва. Но аз познавам хора, които се молят така, че тяхната дреха се напояваше от пот в истински студено време. Аз познавах човек, който така горещо се молеше, че кръв започна да капе от носа му. Аз познавам хора, които се молят часове, до този момент до който в душевно изстъпление не бяха изчерпили всичките си физически сили. Такива молитви побеждават.

Ако ти искаш да се молиш успешно, тогава се моли много. Съществува легенда, че на Яков кожата на коленете му станала толкова груба, както коленете на камила. Ето къде е тайната на успеха на първите християнски презвитери! На тях кожата на коленете загрубя от молитви!

Молитвата трябва да бъде в името на Исус Христос.

Ти не можеш да дойдеш при Бога без Исус Христос.

Ти знаеш, колко е важно името на човек, който за теб ходатайства. Исус разреши да използваме Неговото Име.

Това значи, че ти би могъл да получиш попросеното, точно така, както все едно се моли Исус Христос.

Ти не можеш да побеждаваш в молитва, ако не се откажеш от всички грехове.

Ти си длъжен да се молиш с вяра.

Ти си длъжен да очакваш да получиш именно това, за което се молиш.
Ако ти молиш Бог за нещо, което Той ясно обещава, че непременно ще получиш и не го дочакаш, то ти правиш Бога лъжец. И ако под вдъхновението на Святият Дух се молиш за нещо, то трябва да очакваш точно същото, както е обещано в Неговото Слово.