Глава 1 – Какво е това Побеждаваща молитва?

Побеждаващата молитва не се състои само от добри желания. Добрите желания, несъмнено са част от молитвата към Бог. Така и на небесата има желания у всички святи същества. Но това не е побеждаваща молитва в истинския смисъл на думата. Човек може да има тези желания, но това не е побеждаващата молитва, за която искам днес да говоря.

Побеждаващата молитва е тази която достига това блаженство, което тя търси. Аз не мога да ви покажа всичко, което прави молитвата побеждаваща. Но аз искам да ви спомена някои неща, които трябва да знаете, за да победи молитвата ви.