Въведение

За допринасянето на Събуждане е необходимо да се използват два инструмента: истината, за да въздейства на човека и молитва, за да разположи, Бог.

Когато говоря за предразполагане на Бога, аз не говоря че молитвата променя Божията воля и характер. Молитвата прави промени в човека и това дава възможност на Бог да направи това, за което сме се молили. Когато грешникът се кае, състоянието на сърцето му дава възможност на Бог да му прости. Бог е готов винаги да прости, ако грешникът е готов да промени мнението си и се покае за греховете си. Той винаги ще срещне прощение. Бог е винаги готов да благославя.

Молитвата се явява главното звено в тази следствена верига, която донася Събуждане. Истина сама за себе си, без Святия Дух не дава желаният резултат, а Божият Дух се дава в молитва.

Често може да се види, че проповедник, отделящ много повече време за проповедите, но пренебрегващ молитвата, има малък успех в придобиването на души.

Сега моята тема е побеждаващата молитва.

Ще разгледаме:

1. Какво е това побеждаваща молитва.

2. Защо Бог изисква такива молитви

3. Признаците на побеждаващата молитва.

4. С такива молитви много се постига