Съдържание Цялата книга на една страница

Плаващата Библия

Японски офицер плувал със своя кораб към пристанището Нагазаки. Един ден, когато вече се свечерявало, той се намирал на палубата. Неочаквано видял във водата книга. Заповядал да я извадят. Когато взел книгата в ръка, той видял, че тя е написана на непознат за него език. По време на престоя си в пристанището, офицерът многократно се мъчил да разбере съдържанието на тази книга. И само след дълги търсения, един китайски търговец, който знаел малко английски, взел книгата в ръка и възкликнал: „О, това е книгата за Исус! Но ако можете да четете на китайски, мога да ви доставя тази книга …“ Офицерът знаел малко китайски, но желанието му да узнае какво пише в тази книга било голямо. След известно време, той се сдобил с Новия Завет.

По онова време учението на Исус Христос не се приемало и за да може да се запази и подържа японското идолопоклонничество, то даже се преследвало.

А когато накрая, с голям труд, защото лошо владеел китайски език, офицерът прочел Новия Завет, той бил вече щастлив човек. Той знаел, че Исус Христос му е простил и на него, и че той е спасен. Разбира се, той не мълчал, а говорил за своя Спасител, за Исус Христос, както в своето семейство, така и в кръга на своите познанства. Офицерът бил един от първите в Япония, който открито свидетелствал за Исус Христос. Сега животът му бил съвсем друг. А причината за всичко това била една „плаваща“ към пристанището на Нагазаки Библия.

Евангелието е сила, която спасява всеки, който повярва в тази чудесна книга на книгите – Словото Божие.

следваща глава Разкъсаната Библия