Съдържание Цялата книга на една страница

Писмо от приятеля

Една принцеса на рождения си ден получила пакет от един приятел. Тя го разтворила и намерила вътре неголяма черна топка. Принцесата силно се разочаровала и хвърлила топката в ъгъла на стаята. Но за най-голямо нейно очудване, черната обвивка се пукнала и под нея се показала сребриста топка. Принцесата бързо хванала топката и неочаквано видяла пукнатина на сребристата обвивка, където като натиснала се подала златна кърпа. Тогава тя разгърнала кърпата без труд. Там на черно кадифе лежал пръстен с диаманти. А до него малко листче с думи: „От любов към тебе!“

Мнозина постъпват точно така. Библията не им се харесва, когато я прочетат за първи път. За нас има много и безинтересни на пръв поглед неща. Но който по-дълбоко вникне в нейното съдържание и продължи да чете, пред него обезателно ще се открие в цялата си лъчезарна красота и яснота – Божественото Писание. И всичко това е:

От любов към тебе!

следваща глава Доказателството