Съдържание Цялата книга на една страница

Писмо за тебе

Веднъж един човек ми беше написал писмо от 20 страници. А писмото, което ти трябва да получиш съдържа примерно 1200 страници. Може би у тебе ще възникне въпросът: „Действително ли Библията е „Божие писмо“? Много хора казват: „Това не е вярно. Библията е написана от хора, напечатана е в Германия или Швейцария и се разпространява от библейски дружества“.

Да, това е така. Но откъде тези библейски дружества са взели „манускриптите“ или ръкописите? Те произлизат от Божиите хора, които Господ е употребил за да напишат неговото Слово.

Представи си кабинет, където седи някакъв директор и диктува на секретаря си писмо. И всичко това, което директорът казва, секретарят го записва и после го препечатва на пишеща машина. Директорът подписва писмото и след това го пускат в пощата.

Възниква въпросът: „Кой е написал това писмо? Директорът или секретарят?“ Някой без да размисли ще каже: „Секретарят.“ Но един разумен човек ще отговори: „Директорът, защото той е диктувал това писмо, а секретарят само го е записвал.“

Точно така е и с Библията. Божиите мъже, които са писали отделните книги на Библията са чували Божия глас и са записвали дума по дума, това, което е искал да ни каже Бог.

По такъв начин, Библията е станала писмо, не от този, който е записвал, а е истинско писмо от Бога за нас, което значи и за тебе.

Те са слушали Божия глас със сърцето си и после са писали. Ти би могъл по-добре да разбереш това, ако го сравниш със свиренето на музикални инструменти. От тръбите излизат прекрасни звуци, само тогава, когато музикантът вдъхва своето дихание. Така и Бог е вдъхвал диханието си в Божиите мъже, които са били негови служители. Божието дихание – неговият глас е бил в сърцата им – диханието на Святия Дух. Така са били записани тези думи. Писателите на Библията са били изпълнени с Божието дихание, те са били движими от Святия Дух. Ние казваме още: те са били вдъхновени от Святия Дух.

следваща глава Магнетофонен запис