в момента четеш
Пеещият Бог Сам Стормс 

Притурка – Усещаната любов в живота на Сара Едуартс

АЗ ЧУВСТВАМ ИСТИНСКА неотложна нужда да сложа плът и кръв и кости на последните две глави. Това от което се нуждаем не е просто истина, а въплътена истина. Това означава, че ние се нуждаем да видим тези истини как изглеждат когато украсяват душата на  едно човешко същество като теб и мен.

Аз имам някои в ума си. Нейното име беше Сара Едуардс, съпруга на пуританския пастор и теолог, Джонатан Едуардс. Преживяването на Сара на Божията любов дошло в резултат на съживлението познато като Първото Велико Пробуждане, което избухнало в Нова Англия в края на 30-те и началото на 40-те години на 17 век.

Джонатан бил толкова впечатлен и вдъхновен от това, което Бог направил в нейния живот, че я убедил да го напише. Свидетелството на Сара е твърде дълго за да се предаде тука в своята пълнота, така че аз ще извадя само тези части, които имат връзка с това, което съм нарекъл “усещана любов.” Аз те насърчавам, все пак, да отделиш време да прочетеш пълното описание на нейното преживяване.

Моля ви не мислете, че аз поставям Сара Едуардс като образеца за всички християни от всички векове. Казвайки това, аз трябва да призная, че й завиждам. Моето сърдечно желание е да бъда “изпълнен до мярката на цялата пълнота на Бог ” както е била тя (Ефесяни 3:19). Но ние трябва да позволим на Бог да се справи с всеки от нас като индивидуалности.

Мненията за Сара и нейното преживяване на Божията любов са различни. Някои, като, аз, го прочетох и казах, “Аз искам това!” Други са по-неохотни: “Хайде, Сара, дръж си го за себе си!” Моите лични убеждения са, че това е бил наистина Бог, който е “ повлиял ” на Сара Едуардс. Но ти отсъди.

Преживяването на Сара започнало  с подновеното чувство за това, което тя наричала “богатствата на пълната увереност” в спасението. Това било породено от размишление върху Римляни 8:34. Денят бил 20-ти януари, 1742 г.

Докато бях усамотена, думите дойдоха към моя ум с далеч по-голяма сила и сладост; след което аз взех Библията, и четох думите до края на главата, докато те се отпечатаха в сърцето ми с неизмеримо още по-голяма сила и сладост. Те ми изглеждаха с безспорна сигурност като думите на Бог, и като думи, които Бог беше изговорил за мен. Аз повече нямах  съмнение за това, отколкото имах за моето съществуване.  Струваше ми се като че ли това беше да чуя великото Божие заявяване на света относно мен: “Кой ще постави нещо в  твое обвинение,” и това силно се отпечата в мен, колко невъзможно беше за нещо на небето или на земята, в този свят или в бъдещия, някога да ме отдели от любовта на Бог, която беше в Христос Исус. Не мога да намеря думи за да  изразя, колко сигурно изглеждаше това – вечните планини и  хълмове бяха нищо повече от сянка в сравнение с това. Моята сигурност, и щастие, и вечна наслада в Божията неизменна любов, изглеждаше трайна и непроменима като Самия Бог. Смекчена и победена от сладостта на тази сигурност, аз изпаднах в голям поток от сълзи, и не можех да се въздържам да не плача на висок глас. Изглеждаше ми сигурно, че Бог беше мой Баща, а Христос  мой Господ и Спасител, че Той беше мой и аз Негова.

В един случай думите на един химн пробуждат Сара за реалността на Божията любов към нея.

И докато произнасях думите, моя ум беше толкова дълбоко  повлиян от любовта на Христос, и чувство за Неговото  най-близко присъствие, че трудно можех да се въздържа от това да стана от моята седалка и да скачам от радост. Аз продължих да се наслаждавам на това прочувствено, живо, и освежаващо усещане на Божиите неща, придружено със силни емоции, за почти един час; след което, преживях удивително спокойствие, и мир и почивка в Бог, докато се усамотих за  нощта; и през нощта, и бодърствайки и спейки, аз имах радостни схващания за божествени неща, и самодоволна  почивка на душата в Бог. Аз се събудих сутринта в четвъртък, на 28 януари в същото щастливо състояние на ума, и се заех със задълженията в моето семейство със сладкото усещане, че Бог присъстваше с мен, и с искрените копнежи на душата за  продължителността и умножаването на благословените плодове на Святия Дух в целия град.

Тогава Сара пристъпва да опише това, което се случило тази нощ, “най-сладката нощ, която някога съм имала в моя живот.” Нейния език е малко необикновен и образността й поразителна, но такова е усилието, което среща някой, който се опитва да изрази “неописуема радост и пълна със слава” (1 Петрово 1:8, NAS).

Никога преди това, за толкова дълго време, не съм се  наслаждавала на толкова много светлина, и почивка, и сладост от небето в моята душа, но и без най-малката агитация на тялото през цялото време. Аз спестявам най-великата част от нощта, понякога заспала, а понякога между спане и бодърстване. Но цялата нощ аз продължих в  непрестанно, ясно и живо усещане на небесната сладост от Христовата превъзходна и надвишаваща всичко любов, на Неговата близост до мен, и на моя копнеж към Него; с неописуемо сладко спокойствие на душата в една пълна почивка в Него. Струваше ми се, че долавям излъчване на божествена любов идваща от сърцето на Христос в небето, в моето сърце, в непрестанен поток, като поток или сноп лъчи от сладка светлина. В същото време, моето сърце и душа изцяло изтичаха в любов към Христос; така че изглеждаше, че има постоянно вливане и преливане на небесна и божествена любов, от сърцето на Христос към моето; и ми изглеждаше, че се нося или плувам, в тези светли, сладки лъчи на любовта на Христос, както прашинките плуват в лъчите на слънцето, или  потоците на Неговата светлина, които идват през прозореца. Моята душа остана в някакъв небесен рай. Така че доколкото мога да направя сравнение, аз мисля, че това, което чувствах всяка минута, през продължителността на цялото това време, беше по-ценно от всеки външен комфорт и удоволствие, на които съм се наслаждавала през целия си живот. Това беше  удоволствие, без ни най-малко терзаене, или някаква задръжка. Това беше сладост, в която моята душа се загуби. Това изглеждаше всичко, което моето слабо тяло можеше да понесе, от тази пълна радост, която е усещана от тези, които гледат лицето на Христос, и споделят Неговата любов в небесния свят. Имаше само малка разлика, дали спях или бях будна, толкова дълбоко беше отпечатването направено в моята душа; но ако имаше някаква разлика, сладостта беше по-велика и по-постоянна докато спях.

Както казах, това са само малко подбрани изречения от много голямото свидетелство. Но те са достатъчни за да илюстрират и да изразят това, което имам предвид с термина “усещана любов.”

Ако все още считате  нейното преживяване за прекалено и небалансирано, поне чуйте това, което нейния съпруг, Джонатан, казва за него. Той беше, според мнозина, най-великия теоложки ум след апостол Павел. Той не беше предаден на фанатизъм или на заблуда. Разгледайте неговата преценка внимателно. Колкото до мен, аз съм съгласен.

Сега, ако такива неща [като преживяването на Сара] са  ентусиазъм [думата на Едуардс за “емоционализъм”], и резултата от болен мозък, нека моя мозък да бъде завладян постоянно от такава щастлива болест! Ако това е умопомрачение, аз моля Бог света на човечеството да бъде изцяло хванат от това любезно, смирено,  благотворно, блажено, славно умопомрачение!

следваща глава 14 - Пеещият светия