Заповед седма

– Страхувай се от Господа и спазвай Неговите заповеди [Сравнете Еклисиаст 12:13].. Спазвайки, прочее, Божиите заповеди, ще бъдеш силен във всяко дело и делото ти ще бъде несравнимо. Страхувайки се от Господа, всичко ще вършиш добре. Това е страхът, който трябва да имаш, за да се спасиш. От дявола обаче не се страхувай. Докато се страхуваш от Господа, ще владееш над дявола, защото у него сила няма. А никой не се страхува от това, в което няма сила. От това, в което има голяма сила, от него се страхува. Всеки, който има сила, всява страх. Който пък няма сила, бива презрян от всички. Страхувай се обаче от делата на дявола, защото са нечестиви. Страхувайки се от Господа, страхувай се и от делата на дявола и не ги върши, но бягай от тях. Съществуват, прочее, два вида страх:ако искаш да извършиш безчестие, страхувай се от Господа и не ще го извършиш; ако пък искаш да извършиш добро, страхувай се от Господа и го извърши. Тъй че страхът от Господа е силен, велик и прославен. Страхувай се от Господа и ще живееш с Него. И всички, които се страхуват от Него и спазват Неговите заповеди, ще живеят с Бога.

– Защо, господине, казваш за тия, дето спазват заповедите Му: “Ще живеят с Бога”?

– Понеже всяко творение се страхува от Господа, но не спазва заповедите Му. А за тези, които се страхуват от Него и спазват Неговите заповеди, за тях казвам, че животът им е при Бога. За онези, които не спазват заповедите Му, за тях няма живот.

следваща глава Заповед осма