Заповед девета

Казва ми:

– Изтръгни от себе си съмнението и никога повече не се разколебавай да искаш нещо от Бога, казвайки си “как мога да искам от Господа и да получа, след като съм толкова грешен?”. Не разсъждавай така, но от цялото си сърце се обърни към Господа и искай от Него без колебание. Знай Неговото милосърдие, че не ще те остави, но ще изпълни молбата на твоята душа. Защото Бог не е като хората, които са злопаметни, но е незлопаметен и проявява милост към Своето творение. Ти очисти сърцето си от всички суети на тоя век. Приеми всички препоръки, дадени ти от Самия Господ, и не ще остане неизпълнено твое желание, ако си поискал от Него без колебание. Ако обаче се усъмниш в сърцето си, нищо не ще се изпълни от желанията ти. Всички, които се съмняват пред Господа, са колебливци и не ще се изпълни никое тяхно желание. Тези, които са изпълнени с вяра, всичко искат от Господа и получават, понеже искат без колебание, и в нищо не се усъмняват. Всеки разколебан мъж, ако не се покае, трудно ще се спаси. Очисти, прочее, сърцето си от съмнението, въоръжи се с вяра, понеже тя е силна. Вярвай, че Бог ще изпълни всички твои желания. Ако някога поискаш нещо от Господа и то не се изпълни незабавно, не се разколебавай, че не се е изпълнила бързо молбата на твоята душа, защото всякога желанието ти се изпълнява по-бавно заради изпитание или заради някаква случка, за която не знаеш. Ти, молейки се, не изоставяй молбата на своята душа, и тя ще се изпълни. Ако обаче, докато се молиш, паднеш духом и се разколебаеш, моли се Онзи, Който дава, да не види твоето колебание, защото то е нечестиво и неразумно, то изкоренява мнозина от вярата, дори и много вярващи и силни. Самото съмнение е дете на дявола и твърде много зло донася на Божиите раби. Изобличи съмнението и владей над него във всяко свое начинание, като се въоръжаваш с вяра – силна и непоколебима. Защото вярата е готова на всичко, всичко довежда до край, а съмнението няма вяра в себе си за всички дела, които върши. Виждаш, прочее, че вярата иде отгоре, от Господа, и има голяма сила, а съмнението е земен дух от дявола, който няма сила. Ти обаче служи на вярата, която има сила и се пази от съмнението, което няма сила. Тогава ще живееш с Бога и всички, които разсъждават така, ще живеят с Бога.

следваща глава Заповед десета