Съдържание Цялата книга на една страница

Благодарности

Написването на една книга и прокарването на път през пустинята си приличат. Дълги отсечки от суха и еднообразна земя, осеяна тук-там с вирчета от вдъхновение. Поздравявам скъпите приятели, които направиха това пътуване много приятно. Благодаря, че не се оплаквахте от пясъка и празнувахте при всеки оазис.

На моята асистентка Карън Хил: Ти не само поддържаш в ред моя кабинет и редактираш моите писания, но и опазваш здравия ми разум!

На моята редакторка Лиз Нийни: Преценката ти е пронизваща, а скалпелът – остър, като на добър хирург.

На всичките ми близки приятели от издателство „Уърд пъблишинг“: На всички вас – редактори, художници, секретарки, администратори, разпространи-тели и отговорни служители.

На Рой и Барби Джонстън: Благодаря, че ми услужихте с усамотената си къща в залива Хорсшуу.

На изпълнителния директор на „Ъпуърдс“ Стив Грийн: Никой друг не може да направи онова, което ти правиш, по начина, по който го правиш. Задължени сме ти.
На моята съпруга Деналин: Какво да кажа? Ти си звездна светлина, а аз съм Галилей. Твоят блясък продължава да ме омайва.

А за теб, читателю, запазвам последните си поздрави: За някои от вас тази книга отбелязва нашата десета среща (Честит юбилей!). За други е първата (Радвам се да се запознаем). А за повечето е някъде по средата (Хубаво е да се срещнем отново).

Вие се каните да ми поверите най-ценното си богатство – своето време. Обещавам да го използвам добре. Въпреки че писането на книга прилича на пътуване през пустинята, не е задължително четенето да е същото. То по-скоро е като отмора в оазис. Надявам се с вас да е така.

Пийте на големи глътки!

Макс Лукадо