Съдържание Цялата книга на една страница

НАЙ-ВЕЛИКОТО ОТ ВСИЧКИ ЧУДЕСА

Навсякъде, където отивам, казвам на хората: “Бог има чудо, на което е записано твоето име.” Понякога насърчавам хората да кажат това на седналия до тях в църква: “Тази вечер е моята вечер за чудо.” Защо правя това? Искам хората да знаят, че същият Исус, Когото Бог възкреси от мъртвите – същият Исус, Който отваряше очите на слепите и изцеляваше сакатите, е жив и днес. Бог е Бог, който върши чудеса.

Исус Христос е същият вчера, днес и до века.” (Евреи 13:8).

Понякога имаме повече вяра в чудесата на науката и технологията, отколкото в силата на живия Христос. Но никой не може да ме накара да се усъмня в Неговата сила. Толкова пъти съм казвал на хората, че най-великото чудо е, когато Бог замества едно сърце от камък, със сърце от плът. Когато бях младо момче, аз бягах от Бога. Бях зает да отивам някъде. Един ден, докато се втурвах да започвам работа, бях спрян на пътя си от най-великата вест, която някога съм чувал. Внезапно един силен глас, гласът на уличния проповедник, брат Антони Вайгн, извика: “Хей, грешнико!”

Аз спрях. Помислих си: “Кой ли пък от тези ме познава?”

След това чух там живото променящи думи: “Не съгрешавай повече!” Аз бях едно 17-годишно момче, което бягаше от Бога, но чух думите, които носят свобода от вина и от робството на греха. Аз, един грешник, застанах на колене на тротоара. Помолих се Христос да ми прости, да ме очисти, да дойде в живота ми и да разговаря с мен. Казах на Исус, че съм обърнал гръб на греха. Когато се изправих, бях очистен и опростен. Вече бях дете на Бога. Какво чудо! Само за секунда бях преминал от смърт в живот. Бог иска да отвори слепите ти очи, да те освободи от наркотиците, да изцели страдащото ти тяло, да възстанови брака ти и да те освободи от вина и депресия. Но Той не може да пусне в живота ти Своята пълна чудотворна сила, докато ти не му дадеш сърцето си.

Ти можеш да Му дадеш сърцето си точно сега, като се помолиш с тази проста молитва: “Господи Исусе, признавам, че съм грешник и че се нуждая от Спасител. Вярвам в това, което Ти направи на Голгота заради мен. Ела в живота ми и ме направи Твой. Моля се да бъда новороден и променен чрез Твоя Дух. Благодаря Ти за това сега. Амин.” Иди и кажи на някой какво направи. Ти прие дара на спасението. Ти беше новороден. Ти прие най-великото от всички чудеса.

следваща глава ЧУДЕСАТА НА ХРИСТОС