Ново начало

Ако сте се помолили с тази молитва или със свои думи то вие не сте сам. Милиони християни по света са последвали Исус точно по този начин.

Може да бъдете абсолютно сигурни, че Той е чул и отговорил на молитвата Ви. Дори още да не се чувствате различно, можете да сте напълно убедени, че сте навлезли в един нов живот.[1]

Мога ли да ви предлога нещо?

Ако днес сте приели Исус за свой Спасител, моля пишете на адреса посочен по-долу. Ако желаете ще ви помогнем да намерите най-близката църква, Където ще намерите хора изпълнени с Божията любов, които ще се грижат за вашите духовни нужди. За мен е най-голяма привилегия да мога да ви помогна в новия ви живот в Исуса.

Моля пишете на адрес:

 

Minus to Plus

P.O. Box3308

Halesowen

West Midlands

B63  3BF[1] 2 Коринтяни 5:17: „3атуй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново!“