НАЗНАЧЕН ЗА АГЕНТ НА САТАНА

В моето сърце вече не остана никакво човешко чувство. Там нямаше никаква милост.

При пристигането си в Лагос веднага се отправих на „работата си”. Трябваше да унищожа пет жилищни дома. Те просто пропаднаха в земята заедно с техните жители. Това стана през август 1982 година. Архитектът на дома беше осъден на смърт за това, че е построил неправилно фундамента. Искам да отбележа, че много трагедии, които стават в различни части на земното кълбо, не се случват по вина на човека. Това е работа на дявола – той краде, убива и унищожава.

Повтарям още веднъж – при сатана няма „безплатни” дарове. Постепенно започнах да участвам в мероприятия, които водеха към произшествия по пътищата. Искам да спомена един случай, при който център на моето внимание беше млад християнин. Този момък не отдавна показа, че свидетелства на хората. Имаше назначена среща, на която трябваше да свидетелства. Автобусът, в който беше този младеж, се движеше с голяма скорост и аз го блъснах по пътя. Автобусът се вряза право в едно дърво. Всички пътници загинаха с изключение на този млад обръщенец. Той оцеля по един удивителен начин, излитайки от прозореца на автобуса, скачайки на крака той извика: ”Аз съм спасен!”. Ние се опитахме да го възпрем от неговото свидетелство, но безуспешно. Имайки в наличие телевизор, който ми осигуряваше информация, ние можехме да следим новопокръстените и да ги преследваме достатъчно дълго, така, че да оставят Бог. Ако в течение на шест месеца нямахме никакъв успех, ние започвахме да докосваме неговия бизнес и той губеше всичко, което имаше. Ако нямаше свой собствен бизнес, започвахме да натискаме неговия работодател и правехме така, че младият християнин биваше уволнен. Ако и след това той не си заминаваше от Бог, ние преставахме да се занимаваме с него, но ако все пак той се откажеше, ние се стараехме да го убием, за да може у него да не остане втори шанс за покаяние.

Така се стараех да унищожавам всеки живот, че луцифер започна да е много доволен от мен. Той ме назначи за председател на магьосниците. Месец след моето назначение беше свикано събрание. Ние дойдохме на него в различни форми. Във вид на птици, котки и змии. Тези твари означаваха следното: когато магьосник се превръщаше в птица, това го правеше най-опасен; когато се превръщаше в котка, той имаше достъп до духове и до хора; когато се превръщаше в змия или в мишка, той с лекота можеше да проникне в къщата, да се превърне в сянка, а после в човек. Това беше много удобно, ако беше необходимо да се смуче кръв от жертвите. На дневен ред в събранието имаше само една тема – християните. Уговорихме се да се съберем заедно на конференция с африканските магьосници в Бенин през 1983 год. Обявяването на това събрание беше поместено във всички средства за масова информация. Бяха мобилизирани всички сили на тъмнината и бяхме абсолютно уверени, че нищо няма да попречи на това мероприятие. Всичко беше планувано по превъзходен начин. Но неочаквано за нас, християните от Нигерия започнаха да се молят и да се покланят на Бога. Всички наши планове рухнаха и не само това. В нашите редици настана хаос. Резултатът беше това, че конференцията в Нигерия не се състоя.

Християните трябва да знаят, че когато започват да славят своя Бог по един истински начин, и в морето, и във въздуха произтича разкол и смущение за врага. Агентите на сатана просто нямат място за почивка. Молитвата е като бомба, хвърлена в нашите редици. Всеки от нас бърза да се скрие, за да спаси живота си. Ако християните само осъзнаеха каква сила и власт им е дал Бог, те биха могли да контролират своите нации. Искам да отбележа, че само християните могат да спасят своите нации. След срива на тази конференция, по-късно ние все пак се събрахме в Южна Африка и бяхме извикани обратно в морето. Когато пристигнах на мястото, ми беше предложено да оставя земята и да заживея в морето и да направя от морето свой дом. Сега можех да излизам на земята само, за да изпълнявам съответните задания.

Беше ми дадено ново поръчение. То включваше следното: да разработя различни средства за „народните целители”; откриване на култови църкви, където хората да се обличат в бели дрехи и също молитвени домове; да обезпечавам процъфтяване на родилни домове; да откривам магазини и да обезпечавам тяхното обезпечаване; раждане на деца; даване на пари под залог.

1. Откриване на ”църкви на белите дрехи”: Ако дойдеше човек и молеше за помощ да построи молитвен дом, а също и такъв, който иска в него да се прояви сила за изцеление и т. н., ние поставяхме следните условия: а) всяка година той трябваше да ни предава една или две души; б) на определено равнище този човек беше длъжен да се присъедини към нашето общество; в) нито един член на обществото не се допускаше в молитвения дом обут.

След като приемеше гореуказаните условия, на човека се даваше нещо наподобяващо бял чакъл, човешка кост, кръв и амулет. Всичко това се намираше в гърненце. Гърненцето трябваше да бъде закопано пред църквата и горе на повърхността на земята да се постави един кръст. След това на определеното място трябваше да се постави вана, в която духовете трябваше да поддържат определено равнище на така решената „свята вода”. Множество хора, мъчени от духове идваха при такива „пророци”, за да ги изгонят от тях. Но истината се състоеше в това, че те само увеличаваха количеството на демоните в човека. Сатана не може да изгонва сатана.

”Пророкът„ се молеше за човека, след това му даваше някаква тъкан, за да я държи в своя дом. След това човекът трябваше всеки ден да се моли пред запалени свещи и да произнася определени заклинания. Постъпвайки по този начин, човекът поканваше нас, т. е. магьосниците при себе си вкъщи. Това е като да занесеш в дома си козел, за да го принесеш в жертва. Такива жертви се принасят от нас, а ние „изцеляваме” човека. ”Пророкът” няма силата да “изцелява”.

2. Откриване на родилни домове: Ако при „пророка” идваше жена и молеше за помощ да бъде открит родилен дом така, щото тя да има клиенти, следваше тя да направи следното: Да избере един месец, в който всички раждащи се деца трябва да умират. В останалите месеци щяха да се раждат живи деца. Ако жената се съгласеше с тези условия, на нея й се даваха специални вещи, които притежаваха чародейна сила за привличане на хора в родилните домове. В град Онитша в Лагос има няколко такива родилни дома. В тях е забранено да се носят обувки.

3. Луксозни магазини: Когато за помощ идваше мъж, на него му се даваше пръстен, до който беше забранено за жена да се докосва. Той също се задължаваше да стане член на нашето общество. Ако изпълняваше всички предявени изисквания, неговият магазин биваше запълнен с най-съвременните стоки, които се търсят.

4. Раждане на деца: Ако при нас идваше жена, която страда от безплодие, й се даваше да носи следното: бял петел, козел, истински мелок (не знам как се превежда) и детска аптечка.

В нейно отсъствие приготвяхме определена смес, която задължително съдържа човешка пепел. За жената се определяше ядене, което тя трябваше да яде. Тя забременяваше и раждаше дете, но то никога не беше нормално. Ако беше момиче, можеше да живее и даже да се омъжи, но през целия си живот, оставаше безплодно. Ако се родеше момче, можеше да доживее до училищна възраст и внезапно умираше. При всички случаи детето не надживяваше своите родители. Искам да подчертая, че безплодието е работа на демон. Затова съветвам жените да чакат дете от Бога, тъй като само Той дава истинските деца.

5. Пари: Ако при нас идваше човек, който желаеше да получи пари, му се определяха за изпълнение следните условия: той трябваше да отдаде някаква част от своето тяло. Ако имаше семейство, му се налагаше да принесе в жертва своя син, ако пък беше сам, беше необходимо да отдаде своя по-млад или по-възрастен брат, когото и да принесе в жертва. Той трябваше да е от същата майка. Искам да отбележа една много важна подробност. По време на жертвоприноше-нието на този, който правеше жертвата, му се даваше копие или стрела. ”Жертвата” минаваше близо до човека, когото водех покрай своя собственик и в подходящ момент този родственик хвърляше копието. Има и други начини да се унищожават хората, но сатана винаги ще направи така, че човекът, който е довел своя собственик, е длъжен да го убие. Той беше длъжен да бъде отговорен за смъртта на своя родственик. Помни, че при сатана няма „безплатни” подаръци!