МОЯТА СРЕЩА С ИСУС ХРИСТОС

През февруари 1985 година имахме обикновено събиране в морето, след което реших да поема към пристанището Хард Коулд, за да навестя жената на мой чичо. По пътя срещнах мъж на има Антон, който беше собственик на магазин, намиращ се по пътя към пристанището. Покани ме при себе си и тъй като в нашето общество винаги отговаряме на поканата, реших да приема.

Отидох при него във вторник. Той ми заяви, че Бог има да ми каже нещо. Донесе Библия и започна да ми проповядва. В стаята освен него имаше още трима християни. Говори дълго, а аз само слушах. Когато ме помоли да падна на колене с него за молитва, аз послушах и изпълних мълчаливо тази молба. Той започна да се моли. Святият Дух ме удари по краката, лежах прострян на пода. Започнах да се боря със Святия Дух и повдигайки се на крака, започнах да чупя всичко в магазина. Аз се погледнах в огледалото и видях трима члена на нашето общество. Те дойдоха в човешки облик и искаха да влязат в помещението, но поради Божията сила, която действаше там, не можаха. Бях уверен, че в морето е започнала да работи специална сигнализация, когато аз попаднах в тази ситуация. Чрез специалния телевизор можеха да разберат моето местонахождение.

Когато двама християни ме държаха, стоящи на колене, две момичета продължаваха да се молят за мене, връзвайки и опитвайки се да изгонят демоните. Питаха ме вярвам ли в Исус Христос. Мълчах. Помолиха ме да призная Исус Христос. Отказах. Питаха ме за името ми и аз се представих. Християните се бориха с мен няколко часа и след това се отказаха. Нито един дух не беше изгонен от мен. Излязох от там точно такъв, какъвто и бях влязъл.

следваща глава СЪБИТИЯ В ЦЪРКВАТА