ЗАВЕТ С АЛИСА

Една сутрин Алиса ми каза, че ни предстои да извършим още една важна церемония. В два часа през нощта тя донесе вкъщи едно момиченце. Пред очите ми Алиса му избоде очите със своите палци. Звуците на детето ми разкъсаха сърцето. След това тя го раздроби на парчета, сложи парчетата от месото на поднос и изливайки кръвта му в една купа, ми заповяда да ям от това месо и да пия от тази кръв. Аз отказах. Алиса ме погледна. Това, което излизаше от нейните очи е невъзможно да се обясни с думи. Аз не разбирах  какво става с мен, но дъвчех това месо и лижех тази кръв. По време на тази церемония, тя произнесе следното: “Ето заветът между нас, ти никога няма да кажеш за това, което си видял при мен на нито едно същество на тази земя. В деня, в който нарушиш завета, ще изчезнеш.” Тези думи означаваха, че ако проговоря, ще бъда убит. След това странни неща започнаха да стават с мен. От тогава не можех да се контролирам.

Думи на предупреждение към всички майки: Колко добре познавате тези, които помагат във вашата къща? Какво е тяхното минало? Всичко ли сте си изяснили, преди да поверите живота на децата си в техните ръце? Можете да спорите с мен – от къде Алиса взе детето, което уби, но трябва да знаете всичко за миналото на тези, които ви помагат.

Виждайки себе си като достатъчно успешен в посвещението ми, бързо започнах да израствам в своето служение. Алиса беше удовлетворена, считаше моята мисия за завършена. Тя ми потърси квартира, помогна ми да се настаня и прекъсна с мен каквито и да било отношения.

следваща глава ЗАВЕТ, СКЛЮЧЕН В ИНДИЯ