Съдържание Цялата книга на една страница

ЦЪРКВАТА Е НАШЕТО СЕМЕЙСТВО

Бог не е притежание на Църквата. Той е навсякъде, във всичко и всички сме Негови творения – хиндуисти, мюсюлмани, християни. Съберем ли се в Негово име, придобиваме сила. Църквата ни е дала свещениците, Богослужението и тайнствата, от които всекидневно се нуждаем. Нуждаем се от Причастието, защото докато не се отдадем на Исус, не можем да Му даваме. Църквата е нашето семейство и като всяко семейство трябва да можем да живеем заедно. Епископите ни подканват непрестанно да откриваме нови домове и често ни помагат в това. Не е ограничение за мен, че съм католичка и че принадлежа към Католическата църква: нуждаем се единствено от любов и взаимно разбиране. Често ме питат за мнението ми относно ролята на църквата днес, за нейното бъдеще и за ролята на жената в нея. Отговарям, че не ми остава време да се безпокоя за това – твърде много неща имам да върша всеки ден. Ние служим на Христа. Той е глава на нашето семейство и Той взема всички решения. В Негово име Църквата е една и съща вчера, днес и завинаги. За Бог всичко е простичко – Божията любов към нас е по-силна от всички конфликти и различия, които ще отминат.

следваща глава ВЯРАТА Е ДАР ОТ БОГА