Съдържание Цялата книга на една страница

СЛУЖЕНЕТО Е ПЛОД НА ЛЮБОВТА

На стената в дома за деца в Калкута стои надпис: „Време за размисъл, време за молитва, време за смях – то е източник на силата, то е най-великата сила на земята, то е музиката на душата. Време за игра, време за любов, време за даване – то е тайната на вечната младост, то е Божията благодат, то е твърде кратко, за да го пазиш за себе си. Време за четене, време за приятелство, време за работа – то е извор на мъдростта, то е път към щастието, то е цената на успеха. Време за милосърдие – то е ключът към Небето.”

Действената молитва е любов, а действената любов е служене. Опитвай се безусловно да даваш на ближния онова, от което той се нуждае в момента. Важното е да направиш нещо (колкото и малко да е то) и с делата си да покажеш, че те е грижа за него, отделяйки от времето си. Понякога това означава да извършиш нещо физическо (както правим ние в домовете за болни и умиращи), а друг път – да предложиш духовна подкрепа на самотните (изолираните или загубилите семействата си). Ако някой болен се нуждае от лекарство, дай му лекарство; ако се нуждае от успокоение, помогни му да се отпусне. Ние всички сме Божии деца и затова трябва да споделяме Неговите дарове. Не се измъчвай с въпроса защо светът е пълен с проблеми – просто откликвай на нуждите на другите.

Някои смятат, че благотворителната дейност намалява отговорността на правителството към бедните. Не споделям това мнение – нима правителството може да предложи любов? Просто правя онова, което е по силите ми: останалото не е моя работа. Бог е толкова добър към нас!

Делата, извършени с любов винаги ни приближават към Него. Вземете за пример земния живот на Исус. Прекарал го е, правейки добро. Често напомням на сестрите, че три години от живота Си Исус е изцелявал болните, прокажените, децата и всички останали; това правим и ние, проповядвайки Евангелието с делата си. За нас е привилегия да служим, опитвайки се да даваме с цялото си сърце. Знаем, че онова, което правим, е само капка в океана, но без нашата капка този океан би бил по-малък. Открихме например, училища за бедните деца, където се учат на любов към знанието и чистотата. Ако не бяхме направили това, децата щяха да останат на улицата. Ако някоя друга организация би могла по-добре да се погрижи за тях, то ние ще я насърчим да го стори. Никога не бихме отблъснали човек, изпаднал в истинска нужда, защото работата ни е да служим на бедните и страдащите. Брат Джеф обяснява това така: „Много рядко се среща желаещ, който да се грижи за изоставените хора, особено в индийските провинции, където нуждата от това е огромна. Домовете на Ордена на милосърдието често са последна спирка за много пациенти, отхвърлени вече от всички останали.” За да ви покажа плодовете на действеното милосърдие, ще бъде, струва ми се, полезно първо да разкажа как функционира Орденът на милосърдието, а после да споделя с вас опита на някои от доброволците, които ни помагат. Така ще разберете, че има смисъл да се прави нещо, колкото и малко да е то, не само за бедните и страдащите, но и за онези, които се грижат за тях. Понастоящем Орденът на милосърдието извършва разностранна дейност, която може да бъде обособена по следния начин:

Апостолска работачрез неделните училища, групите за изучаване на Библията, католическите групи за милосърдие и посещенията, които правят те в болниците, санаториумите и затворите.

Медицински грижи чрез диспансерите, клиниките и рехабилитационните центрове за болни от проказа; също чрез домовете за изоставени деца, деца с физически увреждания, болни и умиращи, болни от СПИН, туберкулоза; подвижните клиники и центровете за хора, страдащи от недохранване.

Образователна дейност чрез началните училища в бедните квартали, курсовете по шев, търговия и занаятчийство, селските подготвителни училища и програмите за завършилите училище.

Социална работа чрез социални и образователни програми за деца; домовете за бездомни, алкохолици и наркомани; домовете за самотни майки; нощните приюти; центровете за естествено семейно планиране.

Пунктове за социални грижи, където осигуряваме дрехи, суха и топла храна и помощ за семейства, засегнати от бедствия.