Съдържание Цялата книга на една страница

РУПЪРТ

„Станах пълноценно човешко същество, след като получих възможността да работя с Ордена на милосърдието. Никой не е по-добър от друг – затова се научих да отговарям с любов на всяка ситуация. Колкото повече даваш, толкова повече получаваш. И през цялото време, докато даваш, обичаш и помагаш. Светът получава повече – повече, отколкото изобщо можем да си представим с ограничения си поглед. Сякаш сме свързани със сърцето на света.”

Накрая имам само едно послание за мир и то е – да се обичаме един друг, както Бог обича всеки от нас. Исус дойде, за да ни донесе благата вест, че Бог ни обича и иска да се обичаме помежду си. И когато дойде време да умрем и отново да се върнем у дома при Него, ще Го чуем да ни казва: „Елате и вземете Царството си, защото бях гладен и Ме нахранихте, бях гол и Ме облякохте, бях болен и Ме посетихте. Каквото сте направили за низшите, за Мен сте го направили.”

БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!

МАЙКА ТЕРЕЗА

Хората са неразумни, нелогични и егоцентрични. Обичай ги каквото и да става! Ако правиш добро, ще те обвинят в егоизъм и задни мисли. Прави добро, каквото и да става! Ако успееш, ще се сдобиеш с фалшиви приятели и истински врагове. Стреми се да успееш, каквото и да става! Доброто, което правиш днес, ще бъде забравено утре. Прави добро, каквото и да става! Честността и откровеността те правят уязвим. Бъди честен и откровен, каквото и да става! Онова, което си градил с години, може да бъде разрушено за една нощ. Продължавай да изграждаш, каквото и да става! Хората истински се нуждаят от помощ, но ще се нахвърлят върху теб, ако им помогнеш. Помагай им, каквото и да става! Дай на света най-доброто от себе си и той ще те отритне. Дай му го, каквото и да става!

(Надпис на стената в Шишу Баван, дома за деца в Калкута)