Съдържание Цялата книга на една страница

ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕШ ТАЗИ КНИГА

Един индиец, бизнесмен, силно уважаващ Майка Тереза, веднъж написа пет реда (виж по-долу) и ги отпечата върху малки жълти картички. Майка Тереза ги наричаше „визитки” и ги раздаваше на хората, тъй като те ясно изразяваха усилията на нейното дело, описваха обикновения й път. Пътят, който сама бе очертала, осмисляйки продължителния си опит на отдаденост на Бог и служене с любов. Той се състои от шест основни стъпки: мълчание, молитва, вяра, любов, служене и покой. Овладяването на една от тях естествено ще изведе до следващата. Ако се отпуснете в този процес, животът неминуемо ще протече по-гладко, по-радостно и по-спокойно. През годините много мъже и жени, чувствайки се вдъхновени, са се присъединили към делото на Майка Тереза. Положили са обет за бедност, целомъдрие, смирение и безусловно служене на бедните и страдащите и са преминали през дълъг период на подготовка, преди да станат старши членове на Ордена на милосърдието.

Този Орден е основан от Майка Тереза и следователно неговите членове са обучавани от нея и имат нейната подкрепа. Така че, делото и отношението на монахините и монасите, които разказват в тази книга, носят отпечатъка на простичката философия на Майка Тереза. Нейният заразителен пример може да бъде открит и в споделения опит на доброволците, помагащи на Ордена на милосърдието навсякъде по света. Работейки с братята и сестрите, те също са усвоили това отношение към света. Ето защо техните свидетелства също са изключително ценни и вдъхновяващи.

Размишлявайки и практикувайки някои от предложените в книгата възможности, ние също бихме могли да оценим необходимостта от такъв обикновен път – и не е задължително да сме католици или религиозни, за да го постигнем. На следващите страници има няколко практически стъпки, които всеки може да приложи. Ако открием, че мълчанието и молитвата са неестествени за нас и не сме особено сигурни дали вярваме силно в Бог, Майка Тереза ни предлага да започнем с прости актове на любов и милосърдие към другите – и тогава сърцата ни ще се разтворят. Най-важно е да правим нещо добро, каквото и да е – чрез този акт на любов ще обогатим себе си и останалите.

Молитвата е плод на мълчанието.
Вярата е плод на молитвата.
Любовта е плод на вярата.
Служението е плод на любовта.
Покоят е плод на служенето.