Съдържание Цялата книга на една страница

НЕКА ТВОЕТО СЕМЕЙСТВО СТАНЕ СЕМЕЙСТВО НА ЛЮБОВТА

Молитвата е необходима за децата и в семействата. Любовта започва от дома и затова е важно да се молим заедно. Ако се молите заедно, ще останете заедно и ще се обичате един друг, както Бог обича всеки от вас. Трябва да научим децата да се молят и родителите да се молят с тях. В противен случай ще ни е трудно да живеем в святост, да издържим и да укрепнем във вярата си.

Сестра Терезина, регионален супериор на Британските острови и Ирландия, споделя своя опит в това: „От своето семейство детето трябва да получи началното си духовно определение. От семейството си трябва да бъде възпитано и отгледано. Това почти не се случва в днешно време. Повечето родители, които идват при нас са загубили вярата си, а така и всяко упование в Бога. Лишени са от всички дарове, които може да им изпрати Бог, за да възпитат правилно децата си. Лишени са от мъдрост и проникновение, за да ги водят, както е необходимо. Много родители ми казват: „Съжалявам, просто не мога да контролирам децата си. Невъзможно ми е.”

В днешно време толкова много семейства по света са нещастни! Затова е важно да се молят и да си простят. Хората ми искат съвет за брачните двойки, нещастни в своите взаимоотношения – винаги им казвам: „Молете се и си простете!” Казвам го и на младите хора, познали насилието в собствените си домове: „Молете се и си простете!” И на самотните майки, останали без семейна подкрепа: „Молете се и си простете!” Можеш да кажеш: „Боже мой, аз Те обичам. Боже мой, искам Ти прошка! Боже мой, вярвам в Теб. Боже мой, оставям се в Твоите ръце. Помогни ни да се обичаме помежду си, както Ти ни обичаш!” Нека се помолим за семейството си със следната молитва:

„Небесни Отче, дал си ни пример с Твоето семейство от Назарет. Помогни ни, Татко, в семейството ни да царуват любов, спокойствие и радост, да бъде отдадено на съзерцание, пречистено и тръпнещо от радост. Помогни ни да останем заедно в радост и скръб чрез семейната молитва. Научи ни да припознаваме Исус в членовете на нашето семейство, и особено зад скръбната Му маска. Нека чистото сърце на Исус направи нашите сърца кротки и смирени, както Неговото, и ни помогне да изпълним семейните си задължения в святост! Нека се обичаме помежду си, както Бог обича всеки от нас – по-силно и по-силно с всеки изминал ден! И прости вините ни, както си простил греховете ни! Помогни ни, о, Любящи Отче, да приемем това, което ни даваш, и с усмивка да отдадем, каквото ни вземаш! Нека ангелите Ти да бдят над нас и да ни закрилят! Амин.”

следваща глава БОГ ОБИЧА ТИШИНАТА