Съдържание Цялата книга на една страница

МОЛИ СЕ ВСЕКИ ДЕН

Опитай се често да усещаш нужда от молитва дори през деня и прави усилие да се помолиш! Молитвата разтваря сърцето, за да приеме то в себе си Божиите дарове. Моли се и търси Господа, и сърцето ти ще се разтвори достатъчно, за да ги приеме и да ги запази като свои! Ето няколко молитви от молитвеника ни, които казваме всеки ден. Надявам се да са ви полезни, ако не знаете други или ако искате да научите нови: „Нека всички се превърнем в истинна и плодородна клонка на лозата Исус, приемайки Го в живота си и молейки Го да дойде:

като Истина – за да бъде изговаряна;
като Живот – за да бъде живян;
като Светлина – за да бъде разпръсквана;
като Любов – за да бъде давана;
като Път – за да бъде извървян;
като Радост – за да бъде споделяна;
като Покой – за да бъде постигнат;
като Жертва – за да бъде предлагана
в нашите семейства и по целия свят!”

„Господи, ние вярваме, че си тук. Прекланяме се пред Теб и Те обичаме с цялото си сърце и душа, защото Ти най-много заслужаваш любовта ни. Копнеем да Те обичаме като благословените на Небето. Прекланяме се пред Твоето величие и се предаваме изцяло но Твоята свята воля. За Теб обичаме ближния си както себе си. Искрено прощаваме на всички, които са ни наранявали и искаме прошка от онези, които сме наранявали. Господи Исусе, помогни ни да отнесем благоуханието Ти навсякъде, където отиваме! Изпълни душите ни със Своя Дух и живот! Вземи цялото ни същество! нашият живот може да е само сияние на Твоя. Сияй чрез нас! Бъди с нас, така че всяка душа, която срещнем, да усети присъствието Ти в нашите души. Накарай ги да поглеждат и да виждат вече не нас, а само Исус! Остани с нас и ние ще засияем като Теб. Ще засияем, за да станем светлина за другите; и тази светлина, Исусе, ще бъде цялата от Теб; Ти ще си онзи, който сияе за другите чрез нас. Нека Те възхвалим така, както Ти би искал, сияейки над тези край нас. Нека проповядваме за Теб не чрез проповед, не чрез думи, а чрез примера си, чрез увличащата сила на нашите дела. Нека цялата любов на сърцата ни се насочи към Теб! Амин.”

„Освободи ме, Исусе, от копнежа да бъда обичан, от копнежа да бъда възхваляван, от копнежа да бъда уважаван, от копнежа да бъда оценяван, от копнежа да бъда предпочитан, от копнежа да бъда одобряван, от копнежа да бъда известен, от страха да не бъда съжаляван, от страха да не бъда порицаван, от страха да не бъда злепоставян, от страха да не бъда забравен, от страха да не бъда грешен, от страха да не бъда подиграван, от страха да не бъда подозиран.”