Съдържание Цялата книга на една страница

ЛЮБОВТА Е ПЛОД НА ВЯРАТА

Най-страшната болест в днешно време на Запад не е туберкулозата или проказата, а да бъдеш нежелан, никой да не те обича и да не го е грижа за теб. Можем да изцелим физическите болести с лекарства, но единственият лек срещу самотата, отчаянието и безнадеждността, е любовта.

Много хора по света умират за коричка хляб, но още повече са умиращите за мъничко любов. На Запад съществува друг вид бедност – липсата на духовност, причиняваща самота. Съществува глад за любов, както и глад за Бога. Невъзможно е да отговориш на тази нужда, ако Божията милост не е с теб. Сестра Долорес и сестра Катерина подробно обясняват това: „Първо трябва да бъдем възлюбени от Бога и едва тогава можем да даваме на останалите. За да сме способни да дадем любов на другите, самите ние трябва да се изпълним с любов. Това зависи от Бог – Той е Този, който ни подтиква да извършим нещо и ако усещаме Неговата любов към нас, започваме да излъчваме тази любов към другите. Любовта Му не познава граници. Има само една любов и това е Божията любов.

Заобичаме ли Бог достатъчно дълбоко, по същия начин ще заобичаме и ближния си. Защото колкото повече се засилва любовта ни към Бога, толкова по-силно започваме да уважаваме всичко, създадено от Него, да разпознаваме и да ценим даровете Му. Естествено е след това да пожелаем да се грижим за Неговите създания. Бог е създал света за наслада на човеците.

Ако само можем да забележим във всяко нещо Неговата Божественост, Неговата загриженост за нас, ще осъзнаем грижата Му за всичките ни потребности – телефонният разговор, който очакваме, писмото в пощенската кутия, дребните неща. Той се грижи за нас през целия ден.

Изпълнени с надежда, ние се сещаме да Му благодарим, защото забелязваме любовта Му и още по-силно Го възлюбваме – Той е толкова отдаден на нас, че ние просто не можем да Му устоим. Според мен не съществува късмет. Това е Божията любов. Това е Той.”

Ако научите колко много Бог ви обича, единственото, което ще ви се иска да правите, е да раздавате Неговата любов и на другите. Винаги казвам, че любовта започва от твоя дом: първо семейството, после родния ти град. Лесно е да обичаш непознати, но не е толкова лесно да обичаш ближните си. Не вярвам в глобалния подход към нещата – любовта трябва да започне от отделния човек. За да заобичаш някого, трябва да контактуваш с него, да го почувстваш близък. Всеки се нуждае от любов. Всеки трябва да знае, че е желан и важен за Бог.

Исус казва: „Обичайте се помежду си, както Аз ви обичам.” Казва още: „Каквото правите за нищите свои братя, за Мен го правите.” И ние Го припознаваме и обичаме в бедните. Той казва: „Бях гладен и Ме нахранихте. Бях гол и вие Ме облякохте.” Непрекъснато напомням на сестрите и братята, че денонощието ни се състои от 24 часа, прекарани с Исус. Сестра Терезина обяснява това така: „В този свят ние сме се отдали на съзерцание и център на нашия живот са молитвата и работата ни. Работата ни произтича от съзерцанието, от връзката ни с Бога във всичко, което вършим и чрез работата си (която наричаме Апостолат) укрепваме тази връзка, така че молитвата и работата се сливат в непрекъснат поток.” Отец Бърт Уайт споделя: „Ганди казваше: „Действай, но не очаквай плодове от действието си!” Действията ти произтичат от това, какъв си. Самите те са плодове. Както, когато си влюбен, тогава любовта ти просто протича към твоя любим.”

Следващата молитва е молитва, която всеки мисионер от Ордена на милосърдието казва, преди да започне своя Апостолат. Тя е молитвата и на лекарите в Шишу Баван (Дома за деца в Калкута): „Господи, Изцелителю, коленича пред Теб, защото всеки съвършен дар идва от Теб. Моля се, направи ръцете ми умели! Просветли ума ми! Изпрати на сърцето ми смирение и доброта! Проясни целта ми! Дай ми сила да поема от бремето на изстрадалия си ближен и дай ми истинска реализация на привилегията, която си ми предоставил. Освободи сърцето ми от лукавството и суетата, за да се осланям на Теб с искрената вяра на дете!