Съдържание Цялата книга на една страница

КАК ДА СЕ МОЛИМ: ПРЯКАТА ВРЪЗКА С БОГА

Започвай и завършвай деня с молитва! Иди при Бог като дете. Ако ти е трудно да се молиш, можеш да кажеш: „Ела, Святи Душе! Води ме! Закриляй ме! Просветли ума ми, така че да мога да се моля!” Когато се молиш, отправяш благодарност към Бога за всичките Му дарове, защото всичко е Негово и дар от Него. Душата ти е дар от Бога. Ако си християнин, можеш да кажеш: „Отче наш”,Ако вярваш в Бог и в силата на молитвата, ще преодолееш всяко чувство на съмнение, страх и самота, каквито обикновено изпитват хората. Ако има нещо, което те безпокои, тогава можеш да се изповядаш, ако си католик, и да станеш съвършено чист, защото Исус опрощава всичко. Изповедта е прекрасен дар от Бога. Дори да не отидеш на изповед, трябва поне да знаеш как да се извиниш на Бога. Дори вечер, преди да си легнеш, трябва да провериш съзнанието си, защото не знаеш дали ще можеш да направиш това на сутринта. Онова, което те безпокои, или което си направил погрешно, трябва да се поправи. Например, ако си откраднал нещо, опитай се да го върнеш обратно. Ако си наранил някого, опитай се да му се извиниш. Ако не можеш да постъпиш така, поне се извини на Бог с думите: „Съжалявам!” Това е важно, защото както извършваме действия на любов, така трябва да извършваме и действия на покаяние. Можеш да кажеш: „Господи, много съжалявам, че Те обидих и Ти обещавам, че ще се опитам да не Те обиждам пак!” Или нещо подобно. Хубаво е да си свободен от всяко бреме, да си с чисто сърце. Спомни си, че Бог е милостив. Той е милостив Отец на всички нас. Ние сме Негови деца и Той ще ни прости и ще забрави, ако Му се извиним. Първо надзърни в сърцето си, за да видиш дали си простил на другите. Защото как можем да помолим Бога за прошка, ако не сме простили на ближните си? Помни, че ако истински се разкайваш, ако си наистина с чисто сърце, ти ще си опростен в Божиите очи. Той ще ти прости, ако искрено се изповядаш. Моли се да можеш да прощаваш на онези, които са те обидили или на които не се харесваш, и прости, щом на теб са ти простили. Можеш да се молиш също и за работата на другите и така да им помогнеш.

Например, в нашата общност има сестри и братя, които предлагат молитвата си на останалите нуждаещи се от сила, за да продължат активната си работа. Има и сестри, и братя, отдадени на съзерцание, които се молят за нас през цялото време. Съществуват толкова много истории за силата на молитвата и за това, как Бог винаги й отговаря! Един свещеник, отец Бърт Уайт, ни посети в Калкута, защото се интересуваше от нашата дейност. Той дойде в най-подходящия момент: „Идвах да видя какво правят Майка Тереза и братята и сестрите на милосърдието, и реших да отслужа литургия в дома на майката. Щом стигнах пред портите му, една сестра ме поздрави и ми каза: „Слава Богу! Ти си тук, отче. Заповядай вътре!” Аз попитах: „От къде знаете, че съм свещеник?”, тъй като не бях облечен в Богослужебни одеяния, а тя отвърна: „Свещеникът, който обикновено отслужва литургията, не може да дойде, и ние се молихме на Господа, да ни изпрати друг.”