Съдържание Цялата книга на една страница

ВСЕКИ ЖИВОТ Е БЕЗЦЕНЕН ЗА БОГА

Неродените деца са сред най-страдащите. Те също са близо до Бога. Винаги моля лекарите в болниците на Индия да не убиват неродено дете. Ако никой не го иска, ще го взема аз. Виждам Бог в очите на всяко дете – всяко нежелано дете е добре дошло при нас. После се опитваме да намерим дом за тези деца – някой, който да ги осинови. Хората непрекъснато се тревожат за убиването на невинни деца по време на война и се опитват да го предотвратят. Но какъв смисъл има от това, щом майки убиват собствените си деца? Всеки живот е безценен за Бог, каквито и да са обстоятелствата.

В Исая 43:4 Бог казва: „Понеже си скъп за мен и Аз те възлюбих.” В многото наши центрове по света учим семействата на бедните на естествено семейно планиране. Даваме мъниста на жените, за да отброяват дните на цикъла си. Съпругът и съпругата трябва да се обичат и уважават, за да са способни да се пазят през фертилните дни. Както казва сестра Долорес, тези неща се решават от Бог: „Докато вярваме, че всеки от нас е уникален и безценен за Бога, Бог ще бъде край нас, ще присъства в живота ни и ще ни помага да си вършим работата. Той е главният и Той определя какво да правим. Всичко е толкова просто, но понякога Го забравяме и смятаме, че всичко зависи от нас.”