Съдържание Цялата книга на една страница

Новата световна религия

Растящото въвличане на Ватикана и нейните сподвижници в политиката и религията напомнят за предсказанието на Алис Бейли, че новият световен ред ще бъде съпроводен от подкрепата на световно приета църква. Бейли обяснява, че новото време ще “почива върху основата на едно ново изтълкувано и просветлено християнство… бидейки универсално по природа”. Окултната пророчица заявява също така, че няма съществени разлики “между главната вселенска църква (католицизма), тайната вътрешна ложа на всички истински масони и най-вътрешните кръгове на езотеричните общества”. Тя посочва, че те всички ще работят заедно в помощ на управителното тяло за постигането на тяхната цел.

Макар че е полезно да разберем плановете на окултните лидери, така че да не се поддадем на тяхната измама, ние трябва да се обърнем към крайната институция – Божието Слово – за да разберем точно какво ще се случи. Библията пророкува, че Антихрист и неговият съучастник, фалшивият пророк, чрез измама и ласкателство ще съберат заедно световните религии и народи – обединявайки ги под един нов религиозен/ политически ред (Откровение 13; Данаил 7, 11).

Според Писанието Антихрист и неговият близък помощник ще бъдат в пряк контакт с демоничния свят, имайки цялата сила на Сатана на свое разположение. Те ще могат да извършват “големи знамения, дотам щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците” (Откровение 13:13б). Заедно те ще поведат човечеството в едно всеобщо въставане срещу Бога. Чрез това усилие Антихрист… представяйки Сатана на земята, – ще успее да спечели поклонението на по-голяма част от земните жители.

И змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт… поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и Кой може да воюва против него?… и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ… И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне (Откровение 13:2б, 4, 7б, 8).

Тези, които откажат да се присъединят в тази мерзост, ще понесат последиците:

И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи… Ако има човек ухо, нека слуша… Ако някой откарва в плен, и той ще отиде в плен; ако някой убива с меч, и той трябва да бъде убит с меч. Тук е нужно търпението и вярата на светиите (Откровение 13:7а, 9, 10).

Тези, които участват в бунта и приемат белега на звяра, ще понесат далеч по-голямо наказание:

Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му (Откровение 14:9б-11).

Защо Божието осъждение ще бъде толкова сурово спрямо тези, които приемат белега на звяра или му се поклонят? Защото въвличайки се в това деяние, те ще отдадат своята вярност на Сатана и ще направят възможно царуването му на земята.

Очевидната демонична природа на този глобален бунт беше описана от Алис Бейли, която работи през целия си живот, за да го предизвика:

Духовната Йерархия (демоничния свят) на планетата, способност­та на човечеството да се свързва с нейните Членове и да работи в сътрудничество с Тях и съществуването на по-велика Йерархия на духовните енергии, от която нашата мъничка земна сфера е част – това са трите истини, върху които може да бъде основана идващата световна религия.

…Новата религия ще бъде религия на Призоваване и викане на духове, на събиране заедно на велики духовни (окултни) енергии и след това ще бъдат пуснати за доброто и за насърчаване на масите. Работата на новата религия ще бъде раздаване на духовна енергия.

Окултната религия, която Бейли предвижда, ще бъде подпомагана и приведена в действие чрез геополитическата система – вероятно чрез Обединените нации или чрез нова, по-могъща световна организация, която ще се появи. Тя заявява:

Новата световна религия трябва да бъде основана на тези истини, които издържат изпита на времето… те неот­клонно са се оформили в човешкото мислене и за тях воюват Обединените нации.

Това политическо тяло, което Бейли предсказва, ще бъде средството за “новия” световен ред да постигне своите “древни” духовни цели.

Новата световна религия, предвещавана от окултистите през вековете, ще бъде изградена върху древните пантеистични идеи на източния мистицизъм – дълбоко извлечени от будизма, но имащи определен външен или публичен изглед на християнство. Това, както ще видим, е интерфейт стратегията на римокатолицизма, която по природа е универсална и служи като мост между християнството и пантеизма.

следваща глава Историческо обобщение