Първа глава – Наследници заедно

Не може да си позволите да имате лош брак. Напълно съм убеден в това. Лошият брак ще ви ограби от много повече неща отколкото само щастието, ще открадне здравето ви, ще открадне богатството ви, ще открадне свидетелството ви и това ще унищожи вашата употреба в самото царство на Бог. Това е доста силно твърдение, си мислиш ти. Можеш ли да го подкрепиш? Естествено. Нека да погледнем в 1 Петрово 3:7 казва: „Така и вие съпрузи обитавайте с тях жените си според знанието, като им давате почит, като на по-слаб съд, като ставате наследници заедно на благодатта на живота.“ За да разберем това писание първо трябва да зададем на себе си въпроса: Какво означава да живеем с някой, да обитаваме с някой според знанието? За мен това просто означава, според Словото. Ние като съпрузи получаваме знание, затова как правилно да се отнасяме към жените си чрез словото на Бог. Второ: трябва да разберем какво се има предвид под термина „по-слаб съд“. Това е просто фраза описваща женската физическа сила. Бог не е екипирал жената физически да бъде великия бял ловец, или пазителя на дома. Нищо повече не се има предвид. С това като казах днес искам сега да обърнете специално внимание на следващата фраза: „като ставате наследници заедно на благодатта на живота“. Според словото на Бог съпрузите и жените наследяват благодатта от Бог на живота заедно, а не като индивидуални личности. Искате ли Божията благодат да действа във вашия живот? Е, ако сте омъжени или оженени, вие ще я наследите заедно с вашия партньор, или въобще няма да я наследите. Нека да повторя това пак: Бог има намерение за вас да ходите в благодат в Божията милост заедно, защото няма да бъдете способни да ходите в нея по отделно и по никакъв друг начин. Това не ви ли кара да искате да бъдете по-сериозни, затова да направите всичко във вашия брак да бъде в ред? Обещавам ви, Бог мисли съвсем сериозно за това. Ако прочетете Ефесяни 5:22-33. ще видите защо. Връзката в брака трябва да представя и да бъде като огледало във връзката между Исус и църквата. Всъщност, този факт сам по себе си е доста важен. Но стих 31 на този пасаж ни открива нещо, което е още по-учудващо, там се казва: „Поради тази причина мъжът ще напусне баща си и майка си и ще се свърже с жена си и двамата ще бъдат една плът.“ Тогава е моментално 32 стих Павел казва: „Това е велика тайна, но аз говоря това относно Христос и църквата.“ Кое е нещото, което словото на Бог иска да ни покаже тук? „Поради тази причина“ Каква причина? Причината казана в 27 стих: „За да може Исус да представи на Себе Си славна църква без петно, или бръчка, или всякакво друго такова нещо и недостатък.“ Бог използва бракът като инструмент за да подготви славна невяста за Себе Си. Това означава, че вие като женени членове на църквата по света, трябва да бъдете също в процеса на очистване и прославяне вътре в тази тайна област на брака. С други думи, ако бракът ви не работи, вие няма да растете от едно ниво на слава в друго в Христос. Съпруги и съпрузи, докато вие не се научите как да се покорявате един на друг, никога няма да бъдете способни напълно да се покорявате и на Христос. Докато не се научите да обичате един друг, както Христос обикна църквата, никога няма да имате правилната връзка на любов с Исус. Докато не се научите как да предавате себе си на всеки от другия, както Исус предаде Себе Си на църквата, вие няма да бъдете способни да участвате в Неговото даване, предаване на Себе Си за вас. Добре, убеди ме? Ще кажеш! Как тогава да направим бракът ни да проработи? Мястото от където да започнеш е просто като започнеш да изследваш мисленето си, за да видиш дали се нуждаеш да направиш някоя от следните три нагласи на умът. Няма значение какъв вид брак имаш сега в момента. Дали е солиден и здрав като канара, или виси на косъм, или е нещо по средата между двете. Все пак той може да бъде по-добър. Ти можеш да ходиш от едно ниво на слава към друго. Така че приготви се и започни да правиш следните нагласи:

Първо: Забрави за развода. Първото нагласяне на ума е просто: реших веднъж и завинаги, че разводът не е решение. ако продължаваш да го мислиш за развода, дори и като съвсем малка възможност, можеш да спреш да четеш тази книга и да отидеш и да си пуснеш телевизора, защото тя няма да ти върши никаква работа от тук нататък. Това е просто нещо, което в Библията няма никаква основа; и библейски няма никаква основа за двама вярващи да бъдат в развод. Никаква. За вас разводът не съществува. Вие трябва да започнете да мислите по този начин. Но какво? ако аз вече съм се бил развел? Можеш да попиташ. Вече объркал ли си нещата вечно? Не. Разводът е грях не по-различен от всеки друг грях. Ако вие сте го поставили под кръвта на Исус, той си е заминал и няма да ви държи отново. Обратно. Няма да ви предпази от това да вървите с Бог. Като казвам това спомнете си следното: няма библейско осигуряване за двама вярващи да получат развод. Не казвайте на себе си: Аз знам, че развода е грях, но ситуацията е толкова ужасна, че ще се разведа сега и ще помоля Бог да ми прости по-късно. Библията има доста твърди обещания и доста тежки предупреждения срещу използването на Божията благодат напразно, за да се извършва грях. Но какво, ако ти си се оженил за неправилния човек? Много хора питат. Ще бъдете учудени колко много хора дявола притеснява със същия въпрос.

Спомням си една млада жена дойде в моя офис един ден и настояваше, че тя е излязла от Божията воля, омъжила се е за неправилния човек и сега е завинаги проклета да страда, докато не се отърве от него, и докато намери правилния. Или поне тя така си мислеше.

Ако вие мислите по този начин аз имам добри новини за вас: Бог кара всички неща да работят добре за вас и да работят за ваше добро. „За тези, които обичат Христос и са призовани според Неговата цел.“ Римляни 8:28. Може би вие сте пропуснали Божието най-добро, когато сте избирали партньора си. Може би вие сте били в бунт по това време. Може би сте била бременна и сте го усетили, че трябва да се омъжите. Независимо от обстоятелствата обаче, Бог все още иска да направи този брак да бъде славен и изпълнен с отражението на Исусовата връзка с църквата. Той е посветен да работи в тая ситуация и да я направи тя да излезе за ваше добро. Всичко, от което се нуждаете, вие да направите е да бъдете решени да направите този брак да работи. Не се опитвайте да промените някой друг, освен вас самите.

Втората нагласа и напасване, което може да се нуждаете да направите е това: Вие трябва да бъдете загрижени да промените себе си, а не другия. Точно сега насочете пръстта си към вашият нос и кажете следващите думи: Аз не искам да променям никой друг, но само мен. Вие току що направихте второто напасване, което трябваше да направите. То е точно в сърцето на един главен източник на проблеми в брака. „Насочването на пръст срещу другия“ Той винаги прави това, тя винаги прави това. Когато аз се съветвам с хора, чийто бракове са в проблем всеки партньор постоянно ми казва, че грешката е в другия. Няма значение какъв е твоят брачен партньор, ти не можеш да го промениш. Има само един човек в света, който можеш да промениш и това си ти. Ти току що свърши да сочиш към другия човек. Прекарай това през главата си. Не можеш да промениш твоя партньор. Доколкото се опитваш да го направиш винаги ще произвеждаш борби и тежки чувства и болка. Остави добрите неща назад.

Третото пасване, което трябва да се научите да правите: Трябва да забравите миналото. Провалът в тази област е може би отговорен за повече проблеми в брака отколкото всеки друг прост фактор, с който аз съм се срещал. една от причините за придържане към миналото, че това е толкова пагубно. Може да се открие във Филипяни 3:13. „Братя, не считам, че съм успял; но това, едно нещо правя; забравям тези неща, които са от зад и се протягам към тези неща, които са отпред; и се прицелвам към точката на високото призвание, висшето призвание от Бог в Христос Исус.“ Павел казва тук, че забравянето на миналото е добра предпоставка за постигането на велики неща в бъдещето. Това послание се прилага за всяка област на живота на вярващия, което включва и бракът. Брака, който работи по начина по който Бог иска да работи е най-висшата награда, която някога ще получите в този естествен живот. Ако вие продължавате да се фокусирате върху нещата, които са минали, върху задното. Вие ще бъдете натоварени с миналото и това ще ви предпази от това да натискате и да се целите към бъдещето обещание на Бог. Какво се нуждаете да забравите? Само две неща: добрите неща и лошите неща. Ще шокирам повечето хора, когато казвам това. Те са изненадани да чуят, че трябва да забравят добрите неща в миналото. Но колкото и странно да звучи, вярно е. Ето защо: ако вие обитавате в ума си и размишлявате през цялото време, колко добри са били нещата в миналото. Вие създавате в себе си образ на незадоволство и нещо, което поражда бунт. По начина, по който са нещата в момента. Вие също така отваряте себе си за дух на скръб и на отчаяние. Това се случва през цялото време. Жени говорят колко мили и колко внимателни са били съпрузите им, преди това. Колко нежен е бил той, но сега какъв е станал, отвратителен. Като мислите за добрите неща в миналото тези неща ще изкривят вашето разбиране за настоящето и тогава ще спрат надеждата ви за бъдещето. Така че не го правете. Единствените части от вашето минало, което Библията казва, че трябва да си спомняте са победите, които сте преживяли в Христос Исус. Нищо друго. Размишлявайте върху това как Бог ви е освободил от проблема в миналото и това ще увеличи вашата увереност и вяра за бъдещи предизвикателства. Така че следващия път, когато искате да си припомняте някои неща, помислете за това добре. Оставете и лошите неща също. За някои хора забравянето на добрите неща не е никакъв проблем. Но забравянето на лошите неща е това, което наистина е трудно. Но дали са трудни или не, трябва да бъдат направени, трябва да бъдат забравени. Ако не ги забравим тези лоши спомени моментално ще произведат плод на непростителност към себе си, или към партньора, или към Бог. За да може да простите вие трябва да забравите. Според Исая 43:25. дори Бог трябва да забрави, за да може да прости. „Дори Аз, Съм Този, Който измива, изличава вашите престъпления, заради Мене Си; и не Си спомням вашите грехове.“ Как можеш да забравиш тези ужасни и болезнени спомени и да ги оставиш отзад веднъж и за винаги. Трябва да направиш две неща: Ключът за първото нещо се намира в Филипяни 4 глава „Най-накрая братя, нещата, които са истинни; нещата, които са чести; нещата, които са праведни; нещата, които са чисти; нещата, които са обични; нещата, които са добри, и ако има нещо, което има сила; и ако има нещо, което има хваление; мислете върху тези неща.“ Вие може да бъдете сигурни, че дявола ще ви припомня за всяко изгнило и не чувствително нещо, което вашия партньор някога е направил. Когато дяволът направи това вие трябва да пренасочите мисленето си към нещо добро. Започнете да гледате с вашите очи на вяра към това, какво той или тя ще станат, когато те станат повече като Исус. Второто нещо, което трябва да направите, за да забравите лошото в вашето минало е да спрете да базирате действията си върху него. Книгата Яков ни казва, че ако искаме словото на Бог да работи за нас ние трябва да направим нещо повече само от това да го чуем, трябва и да действаме върху него. Това работи и в негативната сфера, както и в позитивната. Ако искате да спрете размишлението върху миналото, трябва да започнете да действате като че ли никога това не се е случило.

Примерно: Чух една жена да дава свидетелството си преди много години как Бог възстановил нейния брак. Рано в техния брак, нейния съпруг бил толкова неверен, че тя открила за това и по-късно след като той се спасил, той се покаял за това, но тя като че ли неможела да го забрави. И въпреки, че никога не говорели за тези неща, нейната непростителност се изявявала в брачното легло. Тя просто неможела да предаде себе си напълно и свободно на него. Нейните постоянни спомени за неговото безчестие я карали да бъде студена към него. И това афектирало цялото им взаимоотношение. Един ден Бог се справил с нея в молитвено събрание. Тя решила, че тя ще спре да действа на базата на тази рана преди 15 години. Тя се върнала в къщи преоблякла се и започнала да предава себе си на съпруга си без никакви резерви. Това разчупило силата на този момент от миналото й, и тя била свободна. Свободна да забрави и да прости.

Ето ги три отношения и три напасвания, три нагласи, които ще ви поставят в позиция да приемате. И всички неща, които се нуждаете, за да направите вашия брак да просперира. Започнете да ги прилагате на практика днес. Но не спирайте там, прочетете по нататък. В следващите страници ще откриете богатство от принципи и истини, които ще ви поставят на пътя да откриете от първа ръка: какво наистина означава да бъдете наследници заедно на благодатта на живота.