Пета глава – Моите нужди – твоите нужди. Двустранната тайна на задоволителния брак. Моите нужди не са снабдени

Веднъж, когато ти и твоят партньор осъзнаете и започнете да слушате един друг това, което ще чуете отначало. Това е бойния видна 99 процента от хората, които идват при мен за съветване относно проблеми в брака: физически нужди; духовни нужди; емоционални и интелектуални нужди. Мъжете и жените ги имат. Бог ни е направил по този начин. Всъщност ако си спомняте какво научихме в глава 2, относно сътворението на мъжът и жената, вие просто ще знаете от къде тези нужди идват. Бог отначало създаде човекът перфектен и цял с всичките компоненти на мъжките и женските личности и ги събра в едно тяло от плът наречено Адам. Когато Бог взе жената от мъжът това остави празнини във всеки един от тях. Всеки стана не съвършен без другия. По този начин от сътворението и от Едемската градина, мъжете и жените са се нуждаели един от друг. И когато те се свържат заедно в брака, според Божия план, тези нужди са посрещнати, или поне би трябвало да са. Всъщност това, което се случва е, че мъжете и жените пропускат да осъзнаят колко различни са нуждите, които те имат, като индивидуалности. И като резултат на това нито съпругът, нито съпругата са задоволени и проблеми следват от този факт. Ако техните нужди продължават да бъдат не разрешени и не посрещнати колапса на този брак е почти неизбежен. Аз знам това и го виждам прекалено често. Ето защо искам да ви предизвикам да започнете и да станете хора, които осъзнавате нуждите на другия човек. Точно така. Вие трябва да бъдете повече със съзнание за нуждите. Не, не говоря да бъдете в съзнание за вашите нужди, говоря да развиете по-велико разбиране, за нуждите на вашият партньор. Такова разбиране може да спаси един пропадащ брак. То може да направи един добър брак дори и по-силен. И това ще завърши с това, че вие ще бъдете много по-благословени и това ще благослови и вашия партньор. Повечето хора не разбират това. Те си мислят: Жена ми има определени нужди и аз имам определени нужди. Те разделят нещата на нейни нужди и на мои нужди. Но истината е, че те всички са част от нуждите на връзката на брачните взаимоотношения. Вие и вашия партньор сте една плът, така казва Библията. Това, което обогатява единият от вас, обогатява и другия също. Ето какво Духът на Бог ни казва в Ефесяни 5:28-29. „Така и мъжете да обичат жените си, както собствените си тела.“ Този, който обича жена си обича себе си. „защото никой мъж не е намразил собствената си плът, но я храни и я обича, дори както Господ църквата.“ С други думи Бог каза: Слушайте хора, когато вие направите нещо за вашия партньор вие го правите за себе си. Точно както вие служите на собственото си тяло. Мъже, когато вие посрещате нужда в живота на вашата съпруга, вие посрещате нужда и във вашия собствен живот. Сега, до този момент аз главно говоря за духовните аспекти на брака, но истината е, че вие и аз сме същества от три части. Не само ние сме дух, но ние също имаме и душа, която се състои от нашия ум, воля и емоции; и ние живеем в тяло. Бог ни създаде с нужди във всяка една от тези области. На нас не ни е позволено и не можем да си позволим да се фокусираме толкова много върху духовната част само на нещата, че да пренебрегнем Божиите дадени нужди за нашата душа и за нашето тяло. Нашите нужди в тези области могат да бъдат посрещнати също и тогава бракът ни ще проработи по начинът, по който Бог е имал намерение да работи. Какви са тези най-важни нужди? Отговорът зависи от това дали сте мъж или жена. Жените и мъжете имат различни нужди. Фактът се потвърждава не само в Библията, но и от хората, които изследват тези неща в света. Забележка: Автоматически не отхвърляйте всяка информация само защото идва от света. Хората, които са изследвали нещата в света също откриват истини, които си пасват с библейските принципи. Почти всички изследвания, които аз съм виждал в тази област показват 10 или 12 нужди. Но в крайна сметка 5 от тези нужди са главните за мъжете и 5 са главни за жените, и те се различават напълно една от друга. В следващите няколко глави ние ще открием какви са тези нужди и ще открием някои от начините да ги посрещнем. Сега, в почти всички от листите за нужди, които са събрани, една огромна и една постоянна нужда винаги излиза като най-главната и най-интензивната нужда за мъжете. Различна нужда и различна област на нуждата почти винаги се показва, като най-важно за жените. Бихте ли искали да знаете каква е нуждата номер 1 на вашия брачен партньор?

Може да дойде като съвсем нормално нещо за вас и няма да ви изненада, че номер 1 нужда за мъжете е сексуалното задоволяване. Без съмнение някои мъже слушайки това в момента си мислят: Чакай малко, това не е вярно за мен. Но тези мъже са изключение, а не правилото. В огромният случай от нуждите и от изследванията сексуалното задоволяване е главната нужда на мъжа в брачната връзка. Нямам предвид с това, че жената няма нужда за физическо задоволяване, защото тя има. Просто тази нужда е по-долу в нейния списък от листа с приоритетите. Виждам доказателство за това колко е важна тази физическа част от брачната връзка за мъжете. Почти всеки път, когато една двойка със семейни проблеми влезе в моя офис за съветване. Не задоволените сексуални нужди на мъжът са винаги проблема в почти всеки случай. Този проблем може да вземе много форми: прекалена чувствителност или нещо от страна на мъжа, което го кара да не се чувства добре. Той може дори да не го осъзнава, но сексуалното объркване, което той усеща може да произведе неприятни чувства към жена му. Дори един още по-разрушителен резултат от нуждите на съпруга, които са непосрещнати е това, че той може да бъде включен в сексуална фантазия. На повърхността това може да изглежда като нещо съвсем безвредно, но не е. Фантазията неизбежно ще доведе и до прелюбодейство. Защо? Защото както човек мисли в сърцето си така е и той. Без съмнение Божието слово ни казва в 1 Коринтяни 7:4-5. „Жената няма власт над собственото си тяло, но мъжа и по същия начин и мъжът няма власт над собственото си тяло, но жената; не се лишавайте един от друг от съпружеското сношение, освен само за известно време по съгласие и на двамата, за да може да се предавате на молитва и на Бог.“ Този стих е единственото място в цялото писание, където Бог прави посрещането на нуждите на другия човек абсолютно задължително. Той казва: Толкова е важно, че вие просто не трябва да имате избор тук. Когато не посрещнете тази нужда на вашия партньор вие сте лишили него или нея. Аз осъзнавам, че предметът за секса е много рядко дискутиран в християнските среди. Буквално той е бил предмет табу. Вероятно една от причините поради, които дявола има толкова власт в тази област е точно това. Ние не сме осветлили със светлината на Божието слово върху този предмет. Но е време да променим това. Време е да започнем да гледаме на секса в светлината на Божият план. Една от причините защо дявола работи толкова много, за да обърка нещата в тази област е, че в брака сексуалният акт е буквалното физическо проявление на двамата как стават една плът. А естествено духовния аспект на ставането на една плът също е важен. Но така и физическото извършване на тази духовна реалност е също важна. Жени, вие трябва да разберете, че когато вашият съпруг изразява към вас неговата нужда за сексуално задоволство, той не е плътски, или светски. Той изразява нещо, което Бог е поставил в него. Веднъж една от Божиите заповеди към Адам беше да бъде плодовит и да се размножава и да напълни земята. Сексуалната нужда на мъжа го кара да има този тласък, който го принуждава да довежда вечния живот в съществуване. Уникално нещо е когато помислите за това. Ние сме единствените същества освен самия Бог, които могат да създават вечен живот. Когато едно дете е заченато, то е вечно същество, което никога не е съществувало преди, идва в съществуване. Това дете ще живее вечно или в рая, или в ада. Дами, веднъж когато започнете да виждате, желанието на вашия съпруг като Божествена даденост и като основно важна част от Божествения план на сътворението и го почитате като такова вашият брак ще вземе една гигантска стъпка напред.

Сега, когато разбрахте нужда номер 1 за съпрузите, бихте ли искали да знаете какво казват изследователите за нужда номер 1 за жените? Внимание: точно така съпрузи! Точно колкото е силна вашата нужда за сексуално задоволяване, така е и нуждата на вашата жена за внимание и обич. Тя има много реално и силно чувство и глад за това. Още веднъж в тази област изследователите са стигнали до една библейска истина. Всяко изследване, което аз съм виждал потвърждава това като правило, че главната нужда на жената е за внимание и за любов, за обич. Но знаете ли какво? Това е било в словото през цялото време. Спомняте ли си, когато погледнахме Ефесяни 5:28? Там се казва, че съпрузите трябва да хранят и да обичат техните жени както биха направили за собствената си плът. Нищо не кара жената да се почувства нахранена и обичана както, когато съпругът й показва внимание. Защо, тогава толкова малко мъже са предадени на този вид чувства? Това е защото светът е промил мозъкът им, за да си мислят, че не е мъжествено да се показва внимание. Светът казва, че истинският мъж трябва да е твърд, нечувствителен и не зависим. Мога да ви уверя, че дявола работи достатъчно дълго време, за да може да издига този образ за мъжа. Аз съм усещал тази лъжа в моя живот, когато бях по-млад. Спомням си веднъж един инцидент, когато бях пилот в обучение. Жена ми Лин и аз бяхме женени само от няколко месеца и един ден бяхме на покупки и когато вървяхме ние се държахме за ръце и бяхме много внимателни и нежни и любящи един към друг. Тогава аз погледнах по редицата в магазина и видях двама от моите приятели, които бяха в обучението за пилоти с мене да ходят към нас. Моментално аз започнах да се опитвам да изскубна моята ръка от ръката на Лин. И колкото повече се опитвах да правя това, толкова по-здраво тя ме хващаше и най на края изглеждаше като че ли сме в борба. Естествено сега осъзнавам, колко глупаво е било това. Също така разбирам видът послание, което това би трябвало да е изпратило към моята жена. Съпрузи, вие трябва да се отървете от тази идея, че вниманието и нежността е нещо не за мъжете. Вашия брак зависи от това. Вие трябва да се научите да показвате нежност и внимание. Дали се чувствате така или не в този момент когато трябва. Тя се нуждае от внимание точно така, както вие се нуждаете от физическото задоволяване в брачното легло. Но не обърквайте нейната нужда за внимание с вашата нужда за секс. Много често жената изразява нуждата си за внимание и това може да бъде неправилно разтълкувано като сигнал за започване на секс. Тя просто иска да се чувства по-близо до него, а той си мисли, че е време да се насочва към спалнята. Резултата е, че нейната нужда за внимание или нежност остава не посрещната. Когато това се случва постоянно, тя може да започне да се чувства вече объркана и с неприятни чувства към съпругът й. Често това ще я спре да предаде себе си напълно на нейният съпруг в брачното легло. Тогава той започва да бъде също объркан, понеже неговите сексуални нужди също не са снабдени. Това е толкова разрушително и това е уникална разрушителна спирала. Съпрузи, вие трябва да осъзнаете колко важна е тази нужда за вашите жени. Това не е глупост. Тя не е не разумна, тя просто изразява нужда дадена й от Бог за взаимоотношение.Но аз просто не съм човек, който е свикнал с тези нежности! Не знам как да го направя! Ако не знаеш как да изразяваш нежност и внимание, ето ти някои практични неща, които могат да ти помогнат да започнеш:

Най-простия начин да покажеш на жена си внимание е да я прегръщаш и да я целуваш от време на време. Прави го без никакви сексуални намеци и без никакви сексуални очаквания. Просто го направи, за да й покажеш, че я обичаш. Дръж ръката й, шепни й неща в ухото. Казвай й колко чудесна мислиш че е, изпращай й цветя от време на време, но не спирай там: започни да мечтаеш и започни да ставаш творящ. Има стотици и хиляди различни начини, за да покажеш на жена си, че тя е твоята единствена жена. Когато всичко това е казано и направено важното е не методите, които използвате да изразите вашето внимание, но и фактът, че вие наистина искате да позволите на жена си да знае, че вие сте благословен от нея. Че вие сте горд с нея и че тя наистина е короната на радостта във вашия живот; и че вие никога няма да го забравите. Ако направите това, мога да ви гарантирам, че никога няма да имате проблеми със сексуалното задоволяване. Двете неща вървят ръка за ръка. Моите нужди, твоите нужди, но еднакво важни. Когато двамата без резерви посрещате нуждата на другия, вие ще бъдете заздравени във вашата връзка. И дори повече от това ще развиете видът на здрава връзка „една плът, брак“, който ще ви направи наследници заедно на благодатта на живота.